Кафедра громадського здоров’я

Звіт

про підведення підсумків наукової та

науково-технічної діяльності

за 2017 рік

Кафедральна тема: назва, номер держреєстрації, науковий керівник. Наукові результати отримані при виконанні теми

Назва: «Наукове забезпечення реформи охорони здоров’я регіонального рівня»

Науковий керівник: Слабкий Геннадій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Термін виконання: 3  роки   05.15-0.5.18 рр.

Наукові результати отримані  при виконанні роботи у звітному році:

Проведено аналіз  системи організації медичної допомоги  населенню Закарпатської області та основних показників її діяльності.  Встановлено проблеми в організації медичної допомоги до яких відносяться  різниця в показниках забезпеченості населення в різних видах медичної допомоги в розрізі адміністративних територій, недостатній рівень ресурсного забезпечення, низька якість медичної допомоги.  Отримані результати стали підставою для розробки заходів з оптимізації медичної допомоги населенню на регіональному рівні.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

Slabkiy G. A., Myroniuk I. S, Shafranskiy V. V.,  Kachala L. A. Some aspects of the development of public health// International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “Grow up”, the 2-3rd of July, 2017, Prague, Chech Republic Р. 117-121

Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Миронюк І.С., Качала Л.О. Першочергові  завдання громадського здоров’я в Україні// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. « Депресія: давай поговоримо». Київ.  6-7 квітня. – С.48-50

Слабкий Г.О., Дудіна О.О., Габорець Ю.Ю. Використання SWOT-аналізу  для оптимізації ефективності медичної допомоги матерям і новонародженим  в умовах регіоналізації перинатальної допомоги// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. « Депресія: давай поговоримо». Київ.  6-7 квітня. – С. 164- 167

Слабкий Г.О., Дудіна О.О., Габорець Ю.Ю. Дудник С.В. До оцінки батьками глибоко недоношених дітей амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги дітям// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. « Депресія: давай поговоримо». Київ.  6-7 квітня. – С. 169-170

Слабкий Г.О., Білак-Лук»янчук В.Й., Веклинець Ю.В., Зеленко О.О. Оцінка знань  медичних працівників первинної ланки надання медичної допомоги м. Ужгорода з питань ВІЛ/СНІДу та визначення рівня їх толерантності до ВІЛ-позитивних людей в умовах реформування системи охорони здоров’я// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. « Депресія: давай поговоримо». Київ.  6-7 квітня. – С.167-169

Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Миронюк І.С., Качала Л.О. Основні напрямки наукових досліджень у сфері громадського здоров’я// Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діагностики та лікування ожиріння і його ускладнень, та роль сімейного лікаря у їх профілактиці»/ Україна. Здоров’я нації. 2017. - №2 (43) – С.

Слабкий Г.А., Защик Н.С., Миронюк В.И. Всемирная организация здравоохранения о стратеги предотвращения самоубивств// Матеріали НПК з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи  громадського здоров’я в Україні». Ужгород, 2017. 24-25 травня// Україна. Здоров’я нації. 2017. №3 (43). С.345

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О., Ротаніна О.М. Запровадження магістратури за освітньо-науковими програмами як першочергова задача у створені системи підготовки фахівців для громадського здоров’я// Матеріали НПК з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи  громадського здоров’я в Україні». Ужгород, 2017. 24-25 травня// Україна. Здоров’я нації. 2017. №3 (43). С.346

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О. Завдання та функції системи громадського здоров’я регіонального  рівня// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення». Київ, 14-15 липня 2017 - С.87-90

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О. Деякі питання організації центру громадського здоров’я регіонального рівня// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення». Київ, 14-15 липня 2017 - С.91-93

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О. До  між секторального підходу в системі громадського здоров’я// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «МедицинаXXI  століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». 28-29 липня 2017 .- Дніпро. - С.36-31

 Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Векинець Ю.В., Зеленко О.О., Шафранський В.В. Методи контролю знань у осіб що навчаються в магістратурі за спеціальністю «Громадське здоров’я» // Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України». 23 березня 2017. М. Київ. – С.144-146

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О. До компетенцій магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я» // Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України». 23 березня 2017. М. Київ. – С. 146-148

Слабкий Г.О., Векинець Ю.В., Скрип В.В. Компетенції організаторів охорони здоров’я в умовах автономізації закладів охорони здоров’я та шляхи їх формування// Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України». 23 березня 2017. М. Київ. – С. 148-151

Слабкий Г.О., Габорець Ю.Ю., Дудіна О.О., Дудник С.В., Рогач І.М. До питання ефективності медичної допомоги новонародженим  недоношеним дітям в Україні// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.50

Слабкий Г.О., Брич В.В., Білак-Лук»янчук В.Й.Визначення рівня знань з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення рівня толерантності по відношенню до ВІЛ-позитивних людей серед студентів Ужгородського національного університету// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.53

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О., Рогач І.М. До питання створення системи підготовки кадрів для системи громадського здоров’я// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.55

Слабкий Г.О., Лисак В.П., Рогач І.М., Качала Л.О., Слабкий В.Г. Безповоротні втрати дорослого населення Полтавської області в наслідок хвороб ендокринної системи// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.56

Слабкий Г.О., Бурдим Ю.В., Рогач І.М., Качала Л.О., Слабкий В.Г. Рівень готовності лікарів загальної практики-сімейних лікарів до надання медичної допомоги пацієнтам хірургічного профілю// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.57

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Скрип  В.В., Качала Л.О. Оперативні політики в процесі автономізації закладів охорони здоров»я// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.58

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Кручаниця В.В., Качала Л.О. Актуальні питання розробки та впровадження антиалкогольних регіональних цільових програм населення України // Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С. 59

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Кошеля І.І., Качала Л.О., Дудник С.В. До методології визначення  тягара хвороб та передчасної смертності// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.61

Слабкий Г.О., Лобас М.В.,  Качала Л.О., Качала Т.В. Характеристика фінансування стаціонарної  медичної допомоги сільському населенню// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.60

Слабкий Г.О.,  Крохмалюк Л.В.,  Качала Л.О. Загальні методичні підходи до забезпечення інфекційного контролю та благополуччя в багатопрофільній лікарні// Матеріали 71-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки. Ужгород. 2017. – С.62

Перелік наукових праць, опублікованих   у 2017 році:

 

Монографії  видані  в Україні

Мельник П.С., Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Чепелевська Л.А., Кудренко М.В. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ : МВЦ «Медінформ», 2017. – 516 c

Статті  опубліковані в Україні –

Слабкий Г.О. Науково-практичному журналу «Україна. Здоров’я нації» - 10 років: аналіз наукових публікацій// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №1 (42) – С. 7-11

Федосюк Р.М., Ковальова О.М., Слабкий Г.О.Дизайн  відділень інтенсивної терапії з точки зору безпеки пацієнтів: порівняльна характеристика європейських, американських і вітчизняних стандартів// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №1 (42) – С. 53-61

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В., Качала Л.О. Громадське здоров’я як предмет викладання// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №2 (43) – С. 103-106

Слабкий Г.О., Миронюк В.І., Качала Л.О.Система громадського здоров’я: бачення Всесвітньої організації охорони здоров’я. Основні оперативні функції громадського здоров’я та їх зміст// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №3 (44) –   С. 24-31

Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Миронюк І.С.Питання підготовки фахівців для сфери громадського здоров’я// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №3 (44) – С. 32-55

Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Миронюк І.С., Качала Л.О.Пропозиції до запровадження наукової спеціальності «Громадське здоров’я»// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №3 (44) – С. 56-58

Слабкий Г.О., Миронюк В.І., Качала Л.О., Ратаніна О.М.Основні терміни, які вживаються у сфері громадського здоров’я// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №3 (44) – С. . 235-245

Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Миронюк І.С., Качала Л.О., Ратаніна О.М. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я населення в рамках системи громадського здоров’я// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №3 (44) – С. . 246-254

Таралло В.Л., Слабкий Г.О., Грицюк М.І. Інтеграція експериментальних, клінічних та соціально-медичних наукових досліджень// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №3 (44) – С. 262-265

Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Миронюк І.С., Качала Л.О. Громадське здоров’я як наукова спеціальність// Архів офтальмології України. 2017. Том 5, №1 (7). – С.12-15

Слабкий Г.О., Шафранський В.В. Профілактика, як стратегічний напрямок ефективної діяльності  системи охорони громадського здоров’я// Здоров’я суспільства. 2017. - №1-2. – С.80-86

Слабкий Г.О. Бібіліографія за темою  громадського здоров’я (2014-2017 рр)// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №3 (44) – С.353-360

Шафранський В.В., Слабкий Г.О.Концептуальні підходи до  створення системи громадського здоров’я в Україні// Економіка і право охорони здоров’я . № 1 (5), 2017 .- С.60-66

Г.О. Слабкий, І.С.Миронюк, В.В.Шафранський Про необхідність запровадження  магістратури з громадського здоров’я за освітньо-науковими програмами// Медична освіта. 2017. - №2 (74). – С.72-74

Слабкий Г.О. Проблеми кадрового забезпечення системи охорони здоров’я України.// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №4. – С.5-9

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В. Епідеміологічний нагляд як основна функція громадського здоров’я// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №4. – С.97-100

Слабкий Г.О., Качур О.Ю. Характеристика системи променевої діагностики в умовах реформування системи медичної допомоги на регіональному рівні// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №4. – С.74-83

Печиборщ В.П., Якимець В.М., Слабкий Г.О., Вороненко В.В., Якимець В.В.Роль єдиного медичного простору в організації медичної допомоги під час проведення АТО та подолання наслідків надзвичайних ситуацій// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №4/1 (46) – С.   7-15

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Білак–Лук’янчук В.Й.Характеристика впливу антиретровірусної терапії на розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Закарпатській області та забезпечення населення консультуванням і тестуванням на ВІЛ// Україна. Здоров’я нації. 2017. - №4/1 (46) – С.  130-137

Слабкий Г.О., Дудник С.В. Рейтингова оцінка стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я України за попередніми даними моніторингу за 2015 рік// Практика управління закладом охорони здоров’я. 2017 - №1 – С.12-23

Слабкий Г.О., Кручаниця В.В.Методичні підходи до розробки та впровадження регіональних цільових антиалкогольних програм// Практика управління закладом охорони здоров’я. 2017 - №2 – С.18-23

Слабкий Г.О.Функціонально-організаційна модель антисуїцидальної допомоги// Журнал заступника головного лікаря. 2017. -№1. – С.29-33

Слабкий Г.О. Модель забезпечення закладів охорони здоров’я високовартісним обладнанням// Практика управління закладом охорони здоров’я. 2017 - № 6 – С.12-16

Слабкий Г.О. Примірне положення про головного  позаштатного спеціаліста обласного (міського/районного) управління охорони здоров’я// Практика управління закладом охорони здоров’я. 2017 - № 7 – С.77-81

Опубліковані  за кордоном:

Slabkiy G.A.,  Myroniuk I.S.,  Shafranskiy V.V.,  Kachala L.A. World health organization strategy on the impact upon social determinants of health and decreasing the gap in health in dices// League medica international scientific  journal. 2017.- №2. – Р. 45-49

Slabkiy G.О., Dudina О. О., Gaborets Yu.Yu. Analysis of disability of infants and its prevention //International scientific professional periodical journal "The unity of science".  Vienna, Austria. October, 2017. – p. 75-80

Slabkiy G.О., Dudnyk S.V.,  Tyapkin G.M.Modern status and age-specific tendencies of mortality of Ukraine’s children from external causes// International scientific professional periodical journal "The unity of science".  Vienna, Austria. October, 2017. – p. 81-84

Слабкий Г.О., Шафранський В.В. Радіаційний захист населення  як важлива функція громадського здоров’я// Іnтеtmedical journal, 1(9) 2017 – С. 72-77

Слабкий Г.О., Габорець Ю.Ю. Оцінка батьками медичної амбулаторно-поліклінічної допомоги глибоко недоношеним дітям// Іntеrmedical journal,  1(9) 2017 – С. 78-82

Слабкий Г.О., Білак-Лук’янчук В.Й.  Характеристика групи ВІЛ-позитивних осіб, узятих під медичний нагляд з вперше встановленим діагнозом віл в Закарпатській області//East European science journal № 10 (26), 2017 part 1. - С. 28- 34

Слабкий Г.О., Габорець Ю.Ю., ДудінаО.О.Доступність недоношеним  новонародженим високоспеціалізованої  перинатальної допомоги// Іntеrmedical journal,  2(10) 2017 – С. 74-78

Слабкий Г.О.,  Шафранський В.В., Миронюк І.С.Міжсекторальний підхід, як основа ефективної  діяльності в системі громадського здоров’я // Іntеrmedical journal,  2(10) 2017 – С. 79-82

Слабкий Г.О.,  Дудник С.В., Тяпкін Г.М.Аналіз смертності дітей у віці до п’яти років від

природжених вад розвитку,  деформацій та хромосомних аномалій в Україні // Іntеrmedical journal,  2(10) 2017 – С. 83-90

Опубліковані у наукометричних базахвиданнях:  

Шафранський В.В., Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Характеристика кваліфікаційних вимог до фахівців системи громадського здоров»я// Вісник проблем біології і медицини. 2017 – Випуск 2, том 2, № 136 - С. 351-354

Миронюк І.С., Слабкий Г.О., Шафранський В.В. До структури національної системи громадського здоров’я// Вісник проблем біології і медицини. 2017 – Випуск 3, том 2, № 138 - С. 135-142

 

Наукова тематика:  Наукове забезпечення реформи охорони здоров’я регіонального рівня номер державної реєстрації НДР: Шифр 51А-2015, № держреєстрації 0112U001923.

Звіт кафедри громадського здоровя за 2016 рік

Матеріально-технічне забезпечення

 Кафедра забезпечена мультимедійним обладнанням, що дало можливість проводити навчання на відповідному рівні. Крім того, була поновлена сторінка кафедри на сайті факультету.

 Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі здійснюється у відповідності до плану «».  План педагогічного  навантаження  виконано. На кафедрі проводяться  відповідно до  наступних типових планів та програм: тематичне удосконалення організаторів охорони здоров»я, передатестаційні цикли, спеціалізація з  організації та управління охороною здоров»я.

В минулому навчальному році введені наступні  нові цикли тематичного удосконалення:

1) Психологічні аспекти управління ОЗ

2) Акредитація закладів охорони здоров'я

3) Сучасні підходи, методи та базові навички проведення лікарями - наркологами проф. наркологічних оглядів водіїв

4) Діагностика станів спяніння

Працівниками кафедри поновлені, а для нових циклів розроблені  тематичні та календарні плани занять, підготовлені тестові завдання та ситуаційні задачі по всіх темах програми, які спрямовані на практичну діяльність.

 Наукова робота

 Кафедра запланувала та виконує наступну тему  науково-дослідної ініціативної роботи  «Наукове забезпечення реформи охорони здоров’я регіонального рівня».

За минулий  навчальний рік  працівники кафедри були авторами та співавторами значної кількості  наукових публікацій в тому числі:

Монографії - 2

Навчальні посібники -3

Статті в   журналах - 37

В тому числі за кордоном  - 12

Тези:

Національні конференції -13

Міжнародні конференції в Україні -17

Закордонні конференції - 5

Галузеві нововведення – 10

Інформаційні листи про галузеві нововведення – 1

Участь в підготовці і проведенні науково-практичних конференцій:

1) Науково-практична конференція «Актуальні питання практичної інтеграції відомчих медичних структур в загальнодержавну систему охорони здоровʼя в контексті реалізації державної політики у сфері охорони здоровʼя України», 15 жовтня 2015 року, м.Київ.

2) Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2015», 20-21 жовтня 2015 року м. Київ.

3) Міжнародна науково-практичній конференції «Можливості превентивного та лікувального впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги». – Ужгород, 12-13 квітня 2016 року

На кафедрі  захищена   дисертаційна робота “Правові та морально-етичні проблеми питання евтаназії в Україні” та готується до захисту “Оптимізація та реорганізація підготовки середнього медичного персоналу”.

Під керівництвом працівників кафедри захищено 5 дисертаційних робіт, в тому числі 2 докторських

Методична робота

Працівниками кафедри  проводилася робота з розробки методичних рекомендацій для  організаторів охорони здоров’я.

 Розроблено 4 методичних рекомендацій, із яких 3 затверджено МОЗ України.

Крім цього працівники кафедри прийняли участь в розробці організаційного керівництва з організації діяльності закладів охорони здоров’я в надзвичайних умовах.

 Проблемні питання

 1. Наповлення груп слухачів, особливо для  циклів тематичного удосконалення.
 2. Укомплектування кафедри штатними правниками з науковим ступенем.
 3. Низький рівень  технічного оснащення кафедри.

Шляхи розвитку кафедри

Вимогою часу стає підготовка фахівців нової якості – здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення, вчитись і розвиватись протягом усього життя, а головне – бути патріотом рідної землі.

Перспективи розвитку кафедри:
 • проведення циклу менеджменту для середнього медичного персоналу;
 • продовження удосконалення матеріально-технічної бази кафедри;
 • подальша розробка модульної системи навчання для курсантів по спеціальності організація та управління охорони здоров’я;
 • удосконалення методичного забезпечення кафедри;
 • удосконалення нових за змістом та формами видів навчання, зокрема дистанційного;
 • активна участь у міжнародних програмах та проектах;
 • розробка курсів тематичного удосконалення для  фахівців медичних закладів недержавної форми власності;
 • участь у розробці програм з підготовки спеціалістів з громадського здоров’я;
 • участь  в національних  наукових зібраннях  та за кордоном.
Звіт кафедри громадського здоровя за 2015 рік
 1.      Кафедральна тема:

Назва: «Наукове забезпечення реформи охорони здоров’я регіонального рівня»

Науковий керівник: Слабкий Геннадій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Термін виконання: 3  роки   05.15-0.5.18 рр.

 Наукові результати отримані  при виконанні роботи у звітному році:

 Виконано перший етап виконання роботи «Аналітичний огляд наукової літeрaтури з питань реформування системи охорони здоров’я України та в регіонах. Міжнародний досвід з реформування охорони здоров’я». Узагальнено міжнародний та національний досвід з питань реформи сфери охорони здоров’я.

 2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво.  

Слабкий Г.О. є національним координатором  проекту ВООЗ «Здорові міста». Проводилася робота в рамках  впровадження проекту в Україні.

 3. Конференції, семінари (стислий зміст про проведення)

 Науково-практична конференція «Актуальні питання практичної інтеграції відомчих медичних структур в загальнодержавну систему охорони здоровʼя в контексті реалізації державної політики у сфері охорони здоровʼя України», 15 жовтня 2015 року, м.Київ.

  Конференція   проведена в м. Києві за участю заступника Міністра охорони здоров’я Шафранского В.В., представників Верховної Ради України,  Міністерств та відомств, які мають медичні служби та представників регіональних систем охорони здоров’я і науковців.  Обговорювалося питання створення єдиного медичного простору. Запропонована Концепція єдиного медичного простору України. Прийнята резолюція, яка направлена до Верховної ради, Адміністрації Президента та МОЗ України.

 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоровя 2015», 20-21 жовтня 2015 року м. Київ.

  Конференція   проведена в м. Києві за участю представників Верховної Ради України,  Адміністрації Президента України, заступника Міністра охорони здоров’я Шафранского В.В., Національної академії медичних наук України, керівників управлінь та закладів охорони здоров’я, практичних лікарів, представників міжнародних організацій.  Обговорювалися актуальні питання розвитку  охорони здоров’я України. Прийнята резолюція, яка направлена до МОЗ та НАМН України.

 3.1. Тези доповідей на міжнародних конференціях
 1. Знаменська М.А., Слабкий Г.О.Удосконалення системи підготовки сімейних лікарів до роботи з питань профілактики хронічних захворювань та формування у населення здорового способу життя// XIInternationalConference«Strategy of Quality in Industry and Education» June 1–5 2013, Varna, Bulgaria)// Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. Матеріали. У 3-х томах. Том ІІ. 2015. - С.250-256
 2. Слабкий Г.О, Качур О.Ю., Рогач І.М., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю.  Шляхи підвищення якості  променевої діагностики  на вторинном рівні надання медичної допомоги//XIInternationalConference«Strategy of Quality in Industry and Education» June 1–5 2013, Varna, Bulgaria)// Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. Матеріали. У 3-х томах. Том ІІ. 2015. - С.484-488
 3.  Бучинський В.Я., Рогач І.М., Погоріляк Р.Ю., Качала Л.О., Слабкий В.Г.  Забезпеченння якості  консультативної медичної допомоги для пацієнтів первинного рівня// XIInternationalConference«Strategy of Quality in Industry and Education» June 1–5 2013, Varna, Bulgaria)// Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск. Матеріали. У 3-х томах. Том ІІ. 2015. - С.526-532
 4. Slabkiy G.O., Znamenskaya M.A.  Communications in the work of family doctor// Kongres Medycyny I Zdorowia Wsi, Lublin, 24-26.05.2015.: Abstracts. – P. 77.
 5. Каchur О.Yu., SlabkiyG.О., Rogach І.М. , Lyubinets О.V., КаchalaL.О., PogorilyakR.Yu. Contemporary approaches to financing health service system in Ukraine// Kongres Medycyny I Zdorowia Wsi, Lublin, 24-26.05.2015.: Abstracts. – P. 81
 6. Pohorilyak R.Y., Hulchiy A.P., Slabkiy G.A., Rogach I.M., Kachala L.A.  Characteristics of social and psychological condition leadership health// Kongres Medycyny I Zdorowia Wsi, Lublin, 24-26.05.2015.: Abstracts. – P. 80
 7. Slabkiy G.O., Rogach I.M., Znamenska M.A., Pogorilyak R.Y., Kachala L.O. Communication systems in health service: necessity and organizational approaches to their creation // materials of International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “Driven to Discover”, June 5, 2015, Geneva (Switzerland). – P. 209-220.
 8. Slabkiy G.O., Rogach I.M., Kachur O.Yu.,      Pogorilyak R.Y., Kachala L.O. Key problems of Ukrainian health service system and strategic approaches to its refoming // materials of International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “Driven to Discover”, June 5, 2015, Geneva (Switzerland). – P. 209-220.
 9. Слабкий Г.О., Картавцев Р.Л.,  Качур О.Ю. Методологія дослідження  забезпечення закладів охорони здоров’я високовартісним обладнанням/ Тези  Міжнародної науково-практичної конференції До Всесвітнього Дня здоров‘я 2015 р. «Безпека харчових продуктів”//  Східноєвропейський  журнал. №1(22) 2015 – С. 185-186.
 10. Слабкий Г.О., Лехан В.М. Уроки реформи охорони здоров’я в Україні: досягнення, невирішені питання, ризики, проблеми//Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю « Організація і управління охороною здоров’я. 2015», 20-21 жовтня 2015 -   С. 26-27.
 11. Чопей І.В., Слабкий Г.О., Рогач І.М., Качала Л.О., Шип Д.Я. Роль інформаційних технологій в забезпеченні ефективної діяльності сімейних лікарів// Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я. 2015», 20-21 жовтня 2015 -   С. 45.
 12. Погоріляк Р.Ю., Гульчий О.П. Характеристика кадрового складу закладів охорони здоров’я на регіональному рівні// Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я. 2015», 20-21 жовтня 2015 - С. 43.
 3.2. Тези доповідей  на вітчизняних конференціях
 1. Прохорова А.І. Внутрішня оцінка рівня підготовки середнім медичним Закарпатської області персоналом на першому робочому місті/Прохорова А.І.//Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.46
 2. Рогач І.М. Проблемні питання в організації в закладах охорони здоров’я вторинного рівня променевої діагностики/Рогач І.М., Слабкий Г.О., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю., Качур О.Ю.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.48-49
 3. Слабкий Г.О. Результати вивчення готовності лікарів загальної практики-сімейних лікарів надавати медичну допомогу недоношеним новонародженим дітям з екстремально малою вагою/Слабкий Г.О., Рогач І.М., Погоріляк Р.Ю., Качала Л.О., Волошина І.В., Габорець Ю.Ю., Бухановська Т.М.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.49-50
 4. Рогач І.М. Щодо впливу забезпеченості обладнанням на рівень летальності пацієнтів у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії/Рогач І.М., Слабкий Г.О., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю., Картавцев Р.Л., Качур О.Ю.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.50-51
 5. Рогач І.М. Стратегічні підходи до розвитку надання вторинної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги/Рогач І.М., Слабкий В.Г., Качала Л.О., Погріляк Р.Ю., Бучинський Л.Я., Бідний В.В., Крисько М.О.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.51-52
 6. Слабкий Г.О. Соціально-економічні детермінанти алкоголізму у дорослого населення Закарпаття/Слабкий Г.О., Рогач І.М., Кручаниця В.В., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.52-53
 7. Рогач І.М. Вплив деяких показників життєдіяльності на порушення психіки та поведінку сільського дорослого населення/Рогач І.М., Слабкий Г.О., Воробець В.В., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю., Защик Н.С.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.53-54
 8. Слабкий Г.О. Щодо оцінки ефективності комунікативних програм в охороні здоров’я/Слабкий Г.О., Рогач І.М., Знаменська М.А., Погріляк Р.Ю., Качала Л.О., Русняк В.А.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.54-55
 9. Рогач І.М. Питання готовності лікарів загальної практики-сімейних лікарів надавати медичну допомогу хірургічного профілю/Рогач І.М., Слабкий В.Г., Погоріляк Р.Ю., Качала Л.О., Бугрим Ю.В., Думановський К.Г.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.55-56
 10. Слабкий Г.О. Концептуальні підходи до забезпечення відновного лікування на первинному рівні медичної допомоги/Слабкий Г.О., Рогач І.М., Погоріляк Р.Ю., Качала Л.О., Троянов Д.П.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.56-57
 11. Слабкий Г.О. Локальні протоколи діяльності медичної сестри як шлях до підвищення якості медичної допомоги в офтальмології/Слабкий Г.О., Рогач І.М., Подольська А.І., Погоріляк Р.Ю., Качала Л.О.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.57-58
 12. Погоріляк Р.Ю. Особливості кадрового та керівного складу медичних працівників на регіональному рівні/Погоріляк Р.Ю., Рогач І.М., Слабкий Г.О., Качала Л.О.// Тези доповідей 69-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ факультет післядипломної освіти та до університетської підготовки.-Ужгород-2015.-С.58-59
5. Список наукових праць, опублікованих у 2015 році
5.1. Праці, що  вийшли з друку

Монографії

 1. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України [монографія] / за ред. О.Квіташвілі. 2014 рік– К., 2015. – 460 c.
 2. Регіональні системи охорони здоров’я України. 2014 рік. Частина І : [монографія] / за ред. П.С. Мельника. – К., 2015. – 392 с.
 3. Регіональні системи охорони здоров’я України. 2014 рік. Частина IІ : [монографія] / за ред. П.С. Мельника. – К., 2015. – 394 с.

Навчальні посібники

 1. Знаменська Т.К., Толстанов О.К., Похилько В. І., Ковальова О.М., Слабкий Г.О., Куріліна Т.В., Знаменська М. А. Неонатологія з позиції сімейного лікаря (третє оновлене видання). Навчальний посібник для лікарів-інтернів, неонатологів і лікарів загальної практики-сімейної медицини за спеціальностями «неонатологія», «загальна практика – сімейна медицина». Київ. 2015.  -  433 с.
 2. Якобчук А.В., Слабкий Г.А. Методологічні основи наукового дослідження діяльності системи охорони здоров,я: навч. пос./А.В. Якобчук, Г.О. Слабкий. - К.: Видавництво Ліра-К. 2015 - 172 с. 
5.2. Статті

Статті в  інших виданнях, які включені до  міжнародних наукометричних баз даних

 1. Slabkiy G.O., Rogach I.M., Znamenska M.A., Pogorilyak R.Y., Kachala L.O. Communication systems in health service: necessity and organizational approaches to their creation // Materials of International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “Driven to Discover”, June 5, 2015, Geneva (Switzerland). – P. 209-220.
 2. Slabkiy G.O., Rogach I.M., Kachur O.Yu.,      Pogorilyak R.Y., Kachala L.O. Key problems of Ukrainian health service system and strategic approaches to its refoming // Materials of International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “Driven to Discover”, June 5, 2015, Geneva (Switzerland). – P. 209-220.
 3. Бугоркова И.А., Слабкий Г.А. Мониторинг гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области  у наркозависимых больных// Современная стоматология. - 2015. - №3 (77). –С. 72-75
 4. Знаменська М.А., Слабкий Г.О. Аналіз захворюваності та поширеності хвороб серед населення У&

Відповідальний за інформацію: Сухан Вікторія Семенівна, Дата оновлення сторінки: 16.11.2022