Кафедра громадського здоров’я

З вересня 2019 року кафедру очолює к.мед.н., доц. Сухан В.С.

https://fp.com.ua/wp-content/uploads/2014/07/Suhan-Viktoria.jpg

Основним контингентом слухачів кафедри стали працівники управлінь охорони здоров'я державних обласної, районних і міських адміністрацій, керівники закладів охорони здоров′я  області всіх форм власності,  лікарі-методисти та лікарі-інтерни.

Навчальна робота кафедри проводиться у двох напрямках:

 1. Післядипломна підготовка, що включає навчання лікарів-інтернів, провізорів, стоматологів та курсантів;
 2. Додипломна підготовка, що передбачає навчання студентів з дисципліни «Цивільний захист».

Педагогічний процес на кафедрі проводиться на базі факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ.

Навчання на кафедрі проводиться згідно типових програм та навчальних планів:

 1. Передатестаційних циклів для керівників органів та установ охорони здоров’я зі спеціальності “Організація та управління охороною здоров’я”;
 2. Спеціалізації зі спеціальності “Організація та управління охороною здоров’я”;
 3. Тематичного удосконалення за напрямками:
 • «Менеджмент в ОЗ та психологічні аспекти управління»
 • «Актуальні проблеми викладання   профільних фундаментальних та клінічних дисциплін», для викладачів УжНУ
 • «Автономізація закладів охорони здоров’я»
 • «Психологічні аспекти підготовки у вищій медичній освіті», для викладачів ВМНЗ I-II  рівнів акредитації
 • «Діагностика станів сп’яніння»
 • «Економіко-правові засади діяльності закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі»
 • «Сучасні підходи до забезпечення якості медичної допомоги»
 1. Навчання інтернів-провізорів з циклу “Організація, управління та економіка фармації”;
 2. Навчання  інтернів-стоматологів з циклу “Менеджмент в стоматології”;
 3. «Цивільний захист».

З початку існування кафедри на ній проводяться курси спеціалізації та передатестаційні цикли для керівників органів та закладів охорони здоров'я зі спеціальності "Організація та управління охороною здоров'я"; цикли тематичного удосконалення за напрямками:  "Менеджмент в охороні здоров’я та психологічні аспекти управління";  "Інформаційне забезпечення управління. Медична статистика";  "Медичне право"; "Менеджмент в стоматології"; «Управління якістю медичної допомоги».

Протягом 2008-2019 навчальних років успішно пройшли післядипломну підготовку 1896 курсантів, що вирішило проблему акредитації та ліцензування в  Закарпатській області.

Крім того проводиться  навчання лікарів-інтернів всіх спеціальностей на циклі "Менеджмент в охороні здоров'я";  інтернів-провізорів на циклі "Організація, управління та економіка фармації";  інтернів-стоматологів на циклі "Менеджмент у стоматології" та підготовка студентів всіх факультетів з  цивільної оборони. 

З часом  перелік контингентів курсантів та предметів викладання розширювався. Так, з  2016 року на кафедрі запроваджені  цикли тематичного удосконалення для  викладачів  УжНУ та викладачів медичних коледжів  на яких  навчалося 175 спеціалістів.

Працівники кафедри тісно співпрацюють з Департаментом охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Сумісна робота здійснюється в напрямках: 

- організації підготовки та перепідготовки лікарів-управлінців; 

- надання   організаційно-методичної   допомоги   органам   і   закладам охорони   здоров'я   в   частині   удосконалення   управління   системою охорони    здоров'я    в    умовах    наростаючих    ринкових    відносин (управлінське консультування): 

- підготовки до державної  акредитації закладів охорони здоров’я та їх автономізації.

Співробітники кафедри   вивчають детермінанти здоров'я, проводить оцінку та моніторинг здоров'я громади, проводить заходи з формування відповідального ставлення до особистого здоров’я, а також вивчають потреби у підготовці кадрів, розвитку системи та інформаційного забезпечення тощо.

 Співробітники кафедри  проводять активну наукову роботу.  Ними підготовлено та видано 8 монографій, 12 методичних рекомендацій, 127 наукових статтей, які надруковані в фахових та закордонних журналах. Під керівництвом вчених кафедри підготовлено та захищено  5 докторських на 7 кандидатських дисертацій. Співробітники кафедри приймають активну участь в міжнародних та національних наукових конференціях.

Основними навчально - методичними посібниками  підготовленими співробітниками кафедри є «Показники здоров’я населення та їх використання в управлінні охороною здоров’я», «Основи менеджменту в охороні здоров’я», «Культура управління як складова частина менеджменту в системі охорони здоров’я», «Актуальність цивільного захисту в сучасних умовах».   Співробітники кафедри прийняли участь у розробці організаційного керівництва затвердженого МОЗ України з Організації роботи  закладу охорони здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру.

Основними  напрямками наукової діяльності кафедри являються  вивчення та аналіз стану громадського здоров’я населення Закарпатської області  під дією техногенного впливу та природних катаклізмів;  удосконалення  управління закладами охорони здоров’я в умовах їх  реформування; забезпечення якості та наступності медичної допомоги на різних рівнях її надання; обґрунтування  засад профілактичної роботи  первинної медико-санітарної допомоги  в умовах впровадження сімейної медицини.

У навчальному процесі кафедри застосовують мультимедійні електронні засоби, крім того, широко використовується навчально-методичне забезпечення у вигляді науково-методичних посібників, комплексу текстової, графічної та відеоінформації з багатьох тем для проведення лекцій, семінарів, практичних.

 

Відповідальний за інформацію: Сухан Вікторія Семенівна, Дата оновлення сторінки: 16.11.2022