Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ УжНУ є структурним підрозділом, який підпорядкований проректору з наукової роботи.

Відділ забезпечує підготовку до друку навчально-методичної, науково-аналітичної, довідкової та іншої літератури для задоволення потреб освітньої, наукової, організаційно-консультативної діяльності університету. 

Основними завданнями відділу:

підготовка до друку (додрукарський супровід) наукових, навчальних та навчально-методичних видань співробітників УжНУ, що включає:

  • літературне редагування; 
  • коректорську вичитку і правку текстів;
  • технічну редакцію і комп’ютерне верстання видань;
  • розроблення дизайну видань;
  • виготовлення оригінал-макетів;

− додрукарський супровід навчальних, навчально-методичних посібників, наукових збірників, монографій, книг, брошур, журналів та інше;

надання текстових та художньо-графічних послуг (набір, літературне та стилістичне редагування, друк, сканування та обробка зображень, дизайнерська розробка стилю тощо);

розробка оригінал-макетів для подальшого використання іншими друкарнями та видавництвами (комп’ютерна верстка листівок, плакатів, бланків, брошур, журналів, газет тощо);

виготовлення візитних карток, посвідчень, грамот, поздоровлень;

розробка рекламної та інформаційно-наочної продукції (рекламні блоки у виданнях, буклети, плакати, листівки тощо).

У редакційно-видавничому відділі здійснюється:

щоквартальна звітність і листування з Книжковою палатою України та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України щодо видавничої діяльності Ужгородського національного університету; 

надання Міжнародного стандарного номера ISBN виданням, які були рекомендовані до друку Редакційно-видавничою радою та Вченою радою університету. 

Відділом щорічно формується План видання наукової, навчально-методичної літератури, що подається на затвердження Редакційно-видавничої ради УжНУ.

Редакційно-видавничим відділом проводиться підготовка щорічних університетських конкурсів на кращий підручник, навчальний посібник або електронне навчальне видання (у грудні) та на кращу монографію (у червні).

 

Положення про редакційно-видавничий відділ