Кафедра хірургічних дисциплін

Кафедра хірургічних дисциплін почала свою роботу в 2000 році. Наразі кафедра функціонує в складі факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Організатором та першим завідувачем кафедри хірургічних дисциплін є професор Пацкань Богдан Михайлович.

Кафедра містить п’ять основних курсів: хірургія, ортопедія та травматологія, офтальмологія, оториноларингологія, урологія. Комплексною темою кафедри є інтраабдомінальна гіпертензія (симптоматика, патогенез, профілактика, лікування) та її вплив на виникнення і розвиток патологічних синдромів і ускладнений перебіг хірургічних захворювань.

Працівники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, наукових товариствах та щомісячних семінарах з  практичними лікарями.

У роботі кафедри активно впроваджуються та використовуються інноваційні методи діяльності, серед яких пріоритетними є:

Впровадження кафедрою сучасних методів діагностики та лікування:

Курс офтальмології:

1. Рання діагностика судинних ускладнень сітківки за допомогою Оптичного Когерентного Томографа Topcon 3 D OCT (Japan)

2.YAG- лазерна гіалоїдотомія, як сучасний ефективний метод лікування преретинальних (премакулярних) крововиливів за допомогоюсучасного лазерного апапрату ОРТОТЕК,OPTOYAG,SLOVENIA

3.Вдосконалення техніки малоінвазивного безшовного лікування ускладненої катаракти.

4. Використання анті-VEGF препаратів в лікуванні захворювань, що супроводлжуються неоваскуляризацією та макулярним набряком.

5. Дослідження сльозопродукції при хворобах сполучної тканини в діагностиці «Синдрому сухого ока».

6. Впровадження сучасної тактики корекції та прорфілактики прогресування міопії.

7. Впровадження сучасних методів ранньої діагностики та динаміки первинної глаукоми- статичної периметрії та компютерної томографії зорового нерва (Оптичний Когерентний Томограф Topcon 3 D OCT)

Курс хірургії:

1.Одномоментне  виконання лапароскопічної холецистектомії та лапароскопічної пахвинної герніопластики при симультанній патології (жовчнокамяній хворобі та пахвинній грижі).

2. Лапароскопічне лікування варикоцеле.

3. Хірургічне лікування кологенного колостазу

4.Новітні хірургічні методики лікування парастомальних гриж.

5.Пластичне закриття великих дефектів грудної стінки

  Курс ЛОР:

1. Впроваджені ендоскопічні операції приносових пазух

2. Застосування загального знеболення при хірургічному лікуванні аденоїдів у дітей.

  Курс урології:

1. Впровадження уретерореноскопії в діагностиці та лікуванні сечокамяної хвороби.

  Курс ортопедії та травматології:

1.Впроваджено передній малоінвазивний доступ ендопротезування кульшового суглобу.

2. В навчальну програму інтернів І-го та ІІ-го року введено практичні заняття моделювання операцій на пластикових кістках

Робота кафедри спрямована на післядипломну підготовку: лікарів-інтернів, передатестаційну підготовку лікарів-хірургів, лікарів-травматологів, лікарів-урологів, лікарів-офтальмологів, лікарів-оториноларингологів.

В навчальному процесі кафедри застосовуються мультимедійні електронні засоби – повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій та конференцій. Широко впроваджені в навчальний процес програми для поточного навчання лікарів-інтернів та курсантів.

Бази стажування інтернів:

  1. Ужгородська центральна міська клінічна лікарня
  2. Закарпатська Обласна клінічна лікарня ім. Новака
  3. Міський онкологічний центр
  4. ЦРЛ м. Мукачева, м. Тячева, м. Виноградова, м. Берегова, м. Іршави, м. Хуста

Відповідальний за інформацію: Пацкань Богдан Михайлович
Дата оновлення сторінки: 09.12.2022