Редакційно-видавнича рада

Редакційно-видавнича рада є постійно діючим органом, створеним для науково-методичного керівництва видавничою справою в університеті. Очолює раду проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор Іван Миронюк, секретарем ради є Андріана Бродич.

Видавнича діяльність є невід’ємною частиною наукової роботи кожного науковця. Вона почала набирати обертів з 1953 року. За цей період вченими університету опубліковано понад 6 тис. монографій, 5 тис. підручників, 8 тис. навчальних та навчально-методичних посібників. Вийшло друком понад 20 тис. збірників наукових праць та матеріалів конференцій, більше 30 тис. наукових статей на сторінках міжнародних і вітчизняних журналів.

Серед академічної спільноти країни користується популярністю періодичне видання «Науковий вісник Ужгородського університету», що виходить у таких серіях: «Фізика»; «Хімія»; «Історія»; «Економіка»; «Філологія»; «Педагогіка. Соціальна робота»; «Математика і інформатика»; «Міжнародні економічні відносини та світове господарство»; «Право»; «Медицина»; «Біологія»; «Міжнародні відносини». Авторитет у наукових колах здобули фахові журнали та збірники наукових праць: «Геополітика України: історія і сучасність»; «Проблеми клінічної педіатрії»; «Україна. Здоров’я нації»; «Конституційно-правові академічні студії»; «Сучасні дослідження з іноземної філології»; «Медична освіта»; «Публічне право»; «Закарпатські філологічні студії»; «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства»; «Карпатика»; «Studia Slovakistica»; «Акта-гунгаріка»; «Міжнародний науковий вісник»; «Наукові записки. Серія історико-релігійні студії»; «Педагогічні інновації у фаховій освіті»; «Економіка і право охорони здоров’я»; науковий журнал «Регіональні студії»; електронне фахове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»; міжнародне видання «Visegrad Journal on Human Rights» та ін. 

З них станом на листопад 2022 р. – 21 фахове видання, які включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) – https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/51494

Науковцями університету проведено понад 5 тис. наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, “круглих столів” тощо. Матеріали більшості цих наукових форумів побачили світ за схвалення Редакційно-видавничої ради УжНУ.

Щорічно редакційно-видавнича рада проводить конкурси «Кращий підручник, навчальний посібник або електронне видання» та «Краща монографія», за результатами, яких преміюються переможці – авторські колективи навчальних та наукових видань.