Стартап-центр УжНУ

«Стартап - центр УжНУ» створено з метою підтримки наукових розробок студентів, аспірантів та молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для розв’язання актуальних наукових питань, формування творчого покоління молодих науковців університету.

 Основними завданнями та функціями «Стартап - центру УжНУ» є:

- залучення фахівців та викладачів університету, представників бізнесу, впливових громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву студентів та  науковців у сфері розробки інноваційних стартап-проєктів із використанням сучасних інформаційних технологій;

- пошук можливостей створення сумісних з організаціями, науково-методичних й інформаційних центрів, надання консультацій та можливості співпраці щодо доступу до навчальних матеріалів, програмного забезпечення, розробок;

- створення сприятливих умов/середовища для експериментальних досліджень;

-  надання технічних та програмних інформаційно-технологічних ресурсів  для спільної роботи стартап-команд, формування та розвитку бізнес-навичок;

-  введення регулярних тренінгів/виїзні конференції, семінари/наукові пікніки для демонстрації розробок на практиці;

- забезпечення інформаційно-правової підтримки під час здійснення стратегії-діяльності на відповідних рівнях;

- організація та проведення щорічного Конкурсу інноваційних ідей «Стартап-УжНУ» серед студентів, аспірантів та вчених, які навчаються або працюють в УжНУ, відповідно до затвердженого наказом ректора положення про Конкурс інноваційних ідей «Стартап - УжНУ».