Кафедра охорони материнства та дитинства

Кафедра охорони материнства та дитинства була заснована у 2001 році у складі факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Засновником і першим завідувачем кафедри був учень  основоположника акушерсько-гінекологічної служби Закарпаття, доктора медичних наукпрофесора, члена-кореспондента АМН СРСР М.С. Бакшеєва, доктор медичних наук, професор М.М. Ганич. 

Із 2005 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Ю.Ю. Бобик. 

З березня 2021 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Р.М. Міцода, який працює на кафедрі з 2002 року.

Колектив кафедри складають: 2 професори, 6 доцентів, асистент та 2 старших лаборантів.

Перелік вчених звань співробітників (професорів – 2, доцентів - 6).

Перелік наукових ступенів співробітників (докторів наук – 2, кандидатів наук - 7)

 Співробітники кафедри за основним місцем роботи: професор Міцода Роман Миронович, професор Бобик Юрій Юрійович, доцент Калій Василь Васильович, доцент Корсак Валерій Васильович, доцент Пацкань Ірина Іванівна, доцент Ігнатко Людмила Василівна, доцент Русановська Ольга Володимирівна, старший лаборант Ярошик Наталя Михайлівна, старший лаборант Лях Олеся Василівна. За  внутрішнім сумісництвом – доцент Леміш Наталя Юріївна та зовнішнім сумісником є кандидат медичних наук, асистент кафедри Янковська Андріяна Олексіївна.

 

Клінічними базами та місцем проведення занять є:

 

  • Ужгородський міський пологовий будинок (вул. Грибоєдова, 20 б);
  • Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, гінекологічне відділення (вул. Перемоги, 24);
  • Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня (вул. Ф. Ракоці 3);
  • ППМЦ «Інтерсоно – Медікавер груп» (В.Ковача,17). 

На кафедрі навчаються:

 

1. Інтерни акушери-гінекологи 1-го, 2-го, 3-го років навчання;

2. Інтерни педіатри 1-го, 2-го років навчання;

3. Інтерни ЗПСМ;

4. Лікарі-клінічні ординатори (резиденти і не резиденти);

5. Аспіранти за фахом акушерство та гінекологія;

6. Лікарі акушер-гінекологи та педіатри на курсах тематичного удосконалення;

7.  Лікарі ЗПСМ на курсах спеціалізації; 

8. Лікарі на курсах стажування.

Навчання інтернів на кафедрі побудоване за Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) організації навчального процесу. Система заснована на оцінюванні всіх видів роботи інтерна, зазначених у навчальній програмі, розробленій у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики  й освітньо-професійної програми. Серед інших методів широко застосовується дистанційне навчання за допомогою платформи MOODL. Кінцевими цілями є вивчення акушерства і гінекології та педіатрії як самостійної дисципліни.

Наукова робота працівників кафедри пов’язана з впливом екстрагенітальної патології та перебіг гестаційного процесу на тлі йодної недостатності.

За останні роки на кафедрі успішно захищено три кандидатські дисертації під керівництвом професора Міцоди Р.М.:  Пекарь А.Ю. «Профілактика та прогнозування акушерських ускладнень у жінок, інфікованих вірусом Епштейн-Барр», Садигов Ю.М. «Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями» та Леміш Н.Ю. «Прогнозування гестаційного діабету та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних на тлі природної йодної недостатності».

Лікувальна робота

 Медична допомога працівниками кафедри здійснюється на базах КНП «Ужгородський міський пологовий будинок», гінекологічного відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні та КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня», яка базується на відповідних державних програмах. 

Професори та доценти регулярно проводять клінічні обходи, здійснюють лікувально-консультативну допомогу населенню області, ведуть консультативний прийом на базі обласного центру планування сім’ї, базових жіночих та дитячих консультацій м. Ужгорода. Співробітники кафедри виконують операції вищої категорії складності. В середньому щорічно члени кафедри проводять близько 400-500 хірургічних втручань, приймають роди у 100 роділь, беруть участь у 100 консиліумах.

Співробітники кафедри беруть активну участь у координації практичної роботи закладів охорони здоров’я області. Доцент кафедри Пацкань І.І. є позаштаним обласним експертом з акушерства та гінекології. Професор Міцода Р.М. протягом 6 років, за сумісництвом, очолював гінекологічне відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені А. Новака. Професор Бобик Ю.Ю. та доцент Корсак В.В. ведуть лікувальну роботу та несуть ургенції у КНП «Ужгородський міський пологовий будинок». Доцент Ігнатко Л.В. та кандидат медичних наук, аситент Янковська А.О. активно працюють на базі КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня», а доцент Русановська О.В. проводить лікувальну роботу на базі ППМЦ «Інтерсоно – Медікавер груп».

 

 

  

Відповідальний за інформацію: Міцода Роман Миронович
Дата оновлення сторінки: 23.11.2022