Політика стійкості та сталого розвитку


либова Мирослава Василівна (06.03.2023 14:13)
Редаг

Метою політики стійкості та сталого розвитку Ужгородського національного університету є:

-досягнення статусу освітнього лідера в Україні та Карпатському регіоні, що діє на засадах стійкості та сталості; 

-випереджальна підготовка науково-технічних кадрів, що володіють компетенціями світового рівня на основі інтеграції освітнього процесу з дослідженнями і розробками в пріоритетних напрямках розвитку для забезпечення конкурентоспроможності та в інтересах високотехнологічних галузей економіки;

-формування і розвиток структур, які ефективно взаємодіють між собою на основі принципів кооперації та інтеграції в рамках реалізації спільних проектів; 

-розвиток людського потенціалу університету, залучення до освітньої, науково-дослідницької та інноваційної діяльності талановитої молоді шляхом створення комфортного середовища та стимулювання реалізації міждисциплінарних проектів; 

-розвиток підприємницької ініціативи, створення і розвиток сучасної системи комерціалізації результатів досліджень і розробок університету для забезпечення формування стійкого потоку фінансування, незалежно від надходжень з державного бюджету;

-модернізація матеріально-технічної бази за рахунок залучення співфінансування із зовнішніх джерел;

-створення проєктного офісу, формування сучасних дослідницьких команд і груп, включно. із залученням до роботи в цих групах осіб із інвалідністю.