Юридичний факультет


Контакти корпоративної пошти:

Декан юридичного факультету, д.ю.н., проф. Лазур Ярослав Володимирович - yaroslav.lazur@uzhnu.edu.ua

Заступники декана:

Заступник декана з навчальної роботи, к.ю.н., доц. Фрідманський Роман Михайлович - roman.fridmanskyy@uzhnu.edu.ua 

Заступник декана з навчальної роботи, к.ю.н., доц. Черевко Павло Павлович - pavel.cherevko@uzhnu.edu.ua 

Заступник декана з виховної  роботи, к.ю.н., доц.. Хохлова Ірина Валеріївна khohlova.iryna@uzhnu.edu.ua 

Заступник декана з міжнародних зв'язків, к.ю.н., доц. Білаш Олександр Володимирович - oleksandr.bilash@uzhnu.edu.ua 

Заступник декана з наукової роботи, д.ю.н., проф. Менджул Марія Василівна - marija.mendzhul@uzhnu.edu.ua

Заступник декана з питань освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації, директор Навчально-наукового центру підвищення кваліфікації публічних службовців, к.ю.н., доц. Сливка Олександр Олександрович - oleksandr.slivka@uzhnu.edu.ua

Завідувачі кафедр: 

Завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, д.ю.н., проф. Тетяна Олександрівна Карабін - tetyana.karabin@uzhnu.edu.ua 

Завідувач кафедри господарського права, к.ю.н., доц. Вадим Михайлович Рошканюк - vadym.roshkanyuk@uzhnu.edu.ua  

Завідувач кафедри конституційного права та процесу, д.ю.н., проф.  Бисага Юрій Михайлович - yuri.bisaga@uzhnu.edu.ua 

Завідувач кафедри кримінального права та процесу , к.ю.н., доц. Ярослав Валерійович Ступник - yaroslav.stupnik@uzhnu.edu.ua 

Завідувач кафедри міжнародного права, к.ю.н., доц. Котляр Ольга Іванівна - olga.kotlyar@uzhnu.edu.ua 

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., доц. Переш Іван Євгенійович - ivan.peresh@uzhnu.edu.ua

Завідувач кафедри цивільного права та процесу, д.ю.н., проф. Булеца Сібілла Богданівна - sibilla.buletsa@uzhnu.edu.ua 

 

Голова Студентської ради юридичного факультету  Анфьоров Іван Андрійович - anforov.ivan@student.uzhnu.edu.ua 

Голова ППО студентів юридичного факультету Жемонська Мар`яна Любомирівна - zhemonska.mariana@student.uzhnu.edu.ua