Кафедра госпітальної терапії

 Кафедра госпітальної терапії УжНУ почала формуватись на базі медичного факультету у 50-ті роки минулого століття.

 Викладання внутрішніх хвороб на факультеті розпочалось з січня 1948 року. Становлення і розвиток терапевтичних кафедр на ранніх етапах зв’язано з іменами І.Д.Чорноволот, професора Т.Т.Глухенький, Е.Ф.Ганжерош, Ф.С.Керекеш, С.І.Добош, к.мед.н.С.М.Мікуланинець, доц.В.І.Булеца, доц.І.А.Мігунов.

З січня 1949 року кафедру загальної терапії очолив професор В.М.Слишко із Ростова-на-Дону. Професор В.М.Слишко вважав, що викладач клінічної кафедри повинен значну увагу на практичних заняттях приділяти розбору і демонстрації хворих, не вдаватись у гіпотези і теорії. Значну увагу професор В.М.Слишко приділяв науковій і лікувальній роботі. Він очолював наукові експедиції для вивчення розповсюдженості ендемічного зобу на Закарпатті, разом із доц. А.Г.Кестнером вперше виявили в області геморагічну лихоманку типу нефрозо-нефриту, яка увійшла у Велику медичну енциклопедію під назвою Закарпатська геморагічна лихоманка, довів наявність в області бруцельозу, приділяв увагу класифікації захворювань щитоподібної залози та їх патогенезу. Професор В.М.Слишко значну увагу приділяв підготовці науково-педагогічних кадрів. Його вихованцями були професори О.М.Кишко і Л.Ф.Кравченко.


В 1956 році із кафедри загальної терапії виділилась кафедра пропедевтики внутрішніх захворювань із курсом госпітальної терапії, яку очолив професор М.С.Туркельтауб. На кафедрі в цей період йшла активна наукова робота, підготовка науково-педагогічних кадрів. Із школи професора В.М.Слишка і професора Туркельтауба війшли керівники всіх майбутніх терапевтичних кафедр університету.


Як самостійний підрозділ, кафедра госпітальної терапії була організована на базі терапевтичних відділень Ужгородської обласної клінічної лікарні у 1969 році. Першим керівником кафедри був доцент Ісаак Андрійович Мігунов. В період становлення кафедра пережила певні труднощі, які були в першу чергу пов’язані з нестачею штатних викладачів. Внаслідок цього значну частину навчального процесу виконували практичні лікарі за сумісництвом. Однак, незважаючи усі складності навчального процесу, штатні викладачі швидко налагодили навчально-методичну та науково-дослідну роботу. Тематику роботи диктувало саме життя. Працівники кафедри проводили вивчення умов праці, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності і стану здоров’я у робітників лісової, лісозаготівельної і деревообробної промисловості та у працівників Ужгородського приладобудівного заводу. Протягом певного часу кафедра виконувала 2 особливо важливі наукові теми АН України. З часом зростав як науковий, так і викладацький потенціал кафедри. Кандидати медичних наук М.Ю.Долгош і М.І.Фатула стали доцентами, а асистенти Е.С.Іванчо і Т.Т.Дулішкович захистили кандидатські дисертації.


З 1975 по 1990 роки кафедру очолювала професор Ніна Іванівна Корабельщикова, кардіолог за фахом, яка велику увагу приділяла науковій, педагогічній, лікувальній і виховній роботі, впровадила етапну систему лікування інфаркту міокарда в лікувальні заклади області. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. З 1990 по 2006 роки кафедрою завідував професор Микола Максимович Кишко, який успішно продовжував традиції своїх попередників. З 2006 року кафедрою керує професор Рішко Микола Васильович


Працівники кафедри здійснюють навчальний процес з ендокринології на 4 курсі, з внутрішніх хвороб,  клінічної імунології та алергології, клінічної фармакології,  професійних хвороб, військово-польової терапії на 5 курсі, з внутрішньої медицини та елективних курсів у студентів 6 курсу медичного факультету.

З цих дисциплін видані підручники, посібники та методичні рекомендації, які є доступними для студентів як на паперових носіях, так і на сайті електронного навчання УжНУ. Навчальний процес проводять на двох клінічних базах кафедри: Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака та Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії 


Кафедра госпітальної терапії бере активну участь у організації та контролі за проведенням навчально-виробничої практики студентів з внутрішніх хвороб. Студентів залучають до виконання наукової роботи в науковому гуртку при кафедрі. Завідувач кафедри є Головою Закарпатського обласного товариства терапевтів, а співробітники кафедри очолюють секції з кардіології, ендокринології, нефрології, гематології, функціональної діагностики товариства. Значну роботу кафедральні працівники разом з співробітниками Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії приділяють організації і практичного втілення сучасних методів надання невідкладної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у Закарпатській області.


 Наукова робота кафедри спрямована на вивчення ішемічної хвороби серця, епідеміологію цукрового діабету, захворювання органів дихання, ревматологію.

Починаючи з 2015 р., науково-дослідною тематикою кафедри є особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у мешканців різних висотних регіонів Закарпаття. 

Співробітники кафедри активно займаються винахідницько-раціоналізаторською діяльністю. Працівники кафедри приймають активну участь у проведенні клінічних випробувань.

Кафедра відповідальна за проведення літньої виробничої практики після закінчення 3-го, 4-го та 5-го курсів.

Кафедра відповідальна за організацію та проведення державного випускного іспиту з Внутрішньої медицини

Від початку повномасштабної війни з російською федерацією викладачі кафедри на волонтерських засадах навчають цивільне населення наданню невідкладної медичної допомоги, проводять заняття з тактичної медицини з військовослужбовцями.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 14.01.11 «Внутрішні хвороби». За останні 5 років захищено 5 кандидатських дисертацій (Куцин О.О., Лазур Я.В., Устич О.В., Кедик А.В., Прилипко Л.Б).

 

Відповідальний за інформацію: Рішко Микола Васильович
Дата оновлення сторінки: 10.11.2022