Кафедра акушерства та гінекології

Заснована у 1950 році на базі Ужгородського пологового будинку в складі медичного факультету Ужгородського державного університету. З 2002 року кафедра є підрозділом медичного факультету Державного вищого навчального закладу “Ужгородського національного університету”.

Організатором і першим завідувачем кафедри акушерства та гінекології був член-кореспондент АМН СРСР, професор М.С. Бакшеєв (1950-1959 р.р.).

З 1959 року по 1964 рік кафедрою керував професор І.М. Рембез.

З 1964 по 2000 рік тривалий час кафедрою завідував учень М.С. Бакшеєва професор М.М. Ганич.

Із 2000 року по даний час кафедру очолює професор В.А. Маляр.

 

Клінічні бази: 

  1. КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака";
  2. КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради;
  3. КНП «Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області». 

Завідувач кафедри і координатор ECTS – Маляр Віталій Васильович, к. мед. наук, доцент.

Відповідальна за наукову роботу – Корчинська Оксана Олександрівна, д. мед. наук, професор.

Відповідальний за лікувальну роботу – Хаща Іван Іванович, д. мед. наук, доцент.

Керівник студентського наукового гуртка – Маляр Володимир Васильович, к. мед. наук.

 Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються студенти IV-VI курсів медичного факультету, IV курсу стоматологічного і ННІ медсестринства. Навчання студентів на кафедрі побудоване на Європейській кредитно-трансферній системі (ECTS) організації навчального процесу, яка заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі, розробленій у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) й освітньо-професійної програми (ОПП), і визначається кінцевими цілями вивчення акушерства і гінекології, як самостійної дисципліни.

Задля інформації щодо організації навчального процесу, кафедрою розроблений ECTS- інформаційний пакет, який є довідником для студентів, викладацького складу та потенційних партнерів.

На кафедрі методичне забезпечення є уніфікованим згідно модулів,  яких є чотири:

  • Модуль 1 “Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду” (4 курс);
  • Модуль 2 “Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду” (5 курс);
  • Модуль 3 “Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї” (5 курс);
  • Модуль 4 “Акушерство та гінекологія”(6 курс)

Навчальний процес здійснюється відповідно до того, який рівень досягнень, передбачених у модулях, що вивчаються згідно цілей: рівень знань, рівень навичок чи вмінь.

Крім того, для набуття практики і розвитку клінічного мислення на навчальних базах Ужгородського міського перинатального центру і гінекологічного відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А.Новака студенти знайомляться із сучасними методами діагностики та лікування, обстежують пацієнток, визначають план лікувально-профілактичних заходів під керівництвом викладача та контролем лікуючого лікаря.

При написанні навчальної історії пологів або гінекологічної хворої студенти використовують протоколи МОЗ України щодо ведення фізіологічних пологів та лікування гінекологічних хворих, які ретельно відображають наближення навчального процесу до клінічних умов.

Підготовка до ліцензійного іспиту “Крок-2” проводиться шляхом щоденного розв’язування ситуаційних задач з банку даних “Крок-2” як під час занять, так і при самостійній підготовці студента.

Важливим методом навчання, що забезпечує творчий рівень, який тривалий час використовується кафедрою – це залучення студентів до  наукової роботи, сумісних публікацій із працівниками кафедри, виступи студентів на різних форумах, участь студентів у конкурсах.

Співробітники кафедри активно працюють над написанням і виданням навчально-методичної літератури для студентів, яка використовується студентами при підготовці до занять.

Напрямки наукових досліджень

Наукові дослідження кафедри спрямовані на зниження акушерської патології перинатальної захворюваності та смертності, при невиношуванні вагітності, патології навколоплодового середовища, вивчення репродуктивної функції у дівчаток-підлітків, перебіг вагітності та пологів при патології щитоподібної залози.

На кафедрі розробляється наукова комплексна тема: “Репродуктивне здоров’я жінок в умовах екологічного навантаження і природного дефіциту  йоду”. З даної проблеми захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації, отримано 4 деклараційні патенти на винаходи, видано 2 методичні рекомендації, 2 інформаційні листи та матеріали роботи опубліковані в     ряді статей у фахових журналах. За матеріалами зроблено ряд доповідей на різних форумах акушер-гінекологів.

Науковці кафедри впроваджують ряд інноваційних технологій у галузі охорони репродуктивного здоров’я. Перспективи розвитку наукових досліджень вивчення змін у системі мати-плацента-плід у жінок із патологією навколоплодового середовища, метаболічним синдромом та тиреопатіями.

Лікувально-консультативна робота

Організація медичної допомоги працівниками кафедри здійснюється на базах Ужгородського міського пологового будинку, гінекологічного відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні, яка базується на державних програмах “Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року”, “Національний план дій із реалізації Конвенції ООН про права дитини”.

Лікувальні заклади, на базі яких працює кафедра належать до III рівня надання медичної допомоги. За впровадження європейських стандартів надання допомоги матері та дитині, до якого активно долучаються працівники кафедри, Ужгородському міському пологовому будинку було присвоєно статус закладу “Лікарня, доброзичлива до дитини”, що є одним із виховних моментів для студентів, які проходять курс дисципліни “Акушерство”.

Професори та доценти регулярно проводять на базах клінічні обходи, здійснюють лікувально-консультативну допомогу населенню області, ведуть консультативний прийом на базі Обласного центру планування сім’ї та базових жіночих консультацій м. Ужгорода.

Операції вищої категорії складності виконуються завідувачем кафедри акушерства та гінекології.

Співробітники кафедри здійснюють ургентні чергування по Ужгородському міському пологовому будинку, регулярно проводять клінічні та патологоанатомічні конференції, впроваджують у практику наукові розробки кафедри та нові методи лікування згідно до Протоколів МОЗ України.

Співробітництво кафедр

  • Угода про наукову співпрацю між ДВНЗ “Ужгородським національним університетом, кафедра акушерства та гінекології”та Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, кафедра акушерства та гінекології;
  • Кафедра приймає участь у проекті “Здоров’я матері та дитини”(USAID, МОЗ України та Агентство США з міжнародного розвитку);
  • Співпрацює з опорною кафедрою за фахом в Україні – Харківським національним медичним університетом, кафедра акушерства та гінекології № 1.

 

Відповідальний за інформацію: Маляр Василь Андрійович
Дата оновлення сторінки: 09.11.2022