Кафедра хірургічних хвороб

Кафедра хірургічних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету утворена у вересні 2008 року шляхом об’єднання кафедри госпітальної хірургії, очолюваної проф. Русином В.І., та кафедри факультетської хірургії, очолюваної проф. Шереметом П.Ф. Злиття двох потужних наукових баз відбулось на вимогу часу – у навчальний процес на медичному факультеті були запроваджені елементи кредитно-модульної системи із «наскрізним» викладанням хірургії як навчальної дисципліни на IV, V та VI курсах.

Кафедра госпітальної хірургії була створена 1 вересня 1948 року і стала власне першою хірургічною кафедрою на медичному факультеті.

Першим завідувачем кафедри був Аркадій Григорович Караванов – доктор медичних наук, професор – видатна постать української повоєнної медицини. Він став автором 4 монографій та 180 наукових праць, які побачили світ у фаховій медичній періодиці. Під його керівництвом було підготовлено 8 докторів та 48 кандидатів медичних наук. Кафедра стала головним осередком підготовки фахівців-хірургів для визволеного Закарпаття, брак яких відчувався надто гостро. Очолював Аркадій Григорович кафедру від дня її відкриття до 1950 року. Основний напрямок його роботи - абдомінальна хірургія.

У 1950 році кафедру очолив Валентин Львович Хенкін – доктор медичних наук, професор. У науковому доробку В.Л. Хенкіна понад 160 наукових праць та 4 монографії. Він підготував 6 кандидатів медичних наук. Під час завідування кафедрою протягом п'яти років головну увагу приділяв проблемам відновлювальної та реконструктивної хірургії травного тракту.

Кафедра факультетської хірургії Ужгородського національного університету розпочала свою історію з жовтня 1952 року і стала другою кафедрою хірургічного профілю медичного факультету. Першим завідувачем кафедри був професор Олександр Васильович Фединець – відомий ще з початку 30-х років у Закарпатті хірург, уродженець села на Іршавщині і учень кращих хірургічних шкіл довоєнної Європи. У 1955 році хірургічні кафедри медичного факультету були об’єднані в одну кафедру хірургії. Найтриваліший період (1955 – 1975) кафедрою керував саме Олександр Васильович Фединець.

Професор О.В. Фединець став автором понад 140 наукових праць, був обраний почесним член Чехословацького медичного товариства імені Пуркін’є і Товариства гастроентерологів Чехословаччини. Він виховав цілу плеяду хірургів Закарпаття, підготував кандидатів та докторів медичних наук. Колектив кафедри, крім педагогічної діяльності, вперше почав розробляти питання лікування зобу, як ендемічної для Закарпаття патології, і саме завдяки його зусиллям були подолані такі важкі ускладнення, як кретинізм у дітей та гігантські зоби у дорослих. Вивчалась виразкова хвороби шлунка та 12-палої кишки, особливо її ускладнення – кровотечі та перфорації. Багаторічна праця колективу відображена у двох монографіях під редакцією професора О.В. Фединця: «Хвороба вола і її профілактика» (1955), «Гострі ускладнення виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки» (1966).

У 1959 році кафедра факультетської хірургії знову була виокремлена і її очолив доцент Петро Онисимович Ісаєв.

У науковому досягненні П.О. Ісаєва понад 120 наукових праць і два підготовлені ним кандидати наук. Переважна частина кафедральних досліджень була присвячена лікуванню та профілактиці постгастрорезекційних синдромів. Велика увага приділялась розвитку екстреної хірургії, торакальній та судинній хірургії, урології.

Колектив кафедри розробляв актуальні питання хірургії шлунково-кишкового тракту. На цей час було створено обласне наукове товариство хірургів Закарпаття, в якому члени кафедри брали активну участь.

У період із 1966 по 1978 рік кафедрою факультетської хірургії керував кандидат медичних наук доцент Юрій Григорович Тарапон. Особисто він присвятив свої наукові дослідження питанням легеневої хірургії, що і сприяло розвитку цього напрямку на Закарпатті.

Колектив кафедри багато уваги приділяв методичній роботі, видав цілу низку методичних розробок. Велась інтенсивна робота з питань торакальної та судинної хірургії, хірургії “гострого живота” та наукова робота.

Із 1978 до 1990 року кафедру факультетської хірургії очолював доктор медичних наук Степан Степанович Долгош. У цей період кафедра перейшла на базу нової Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. Кафедра збагатилась сучасною діагностичною апаратурою, розташувалася в типовому для клінічної кафедри приміщенні з обладнаними відеоапаратурою лекційними залами, навчальними кімнатами, лабораторією. Клінічною базою для кафедри стали хірургічні відділення № 1 і № 2 на 90 ліжок, травматологічне відділення, відділення реанімації, операційні зали. Усе це збагатило можливість викладання хірургії біля ліжка хворого, в перев’язувальних, в операційних залах.

У 1990 року кафедру факультетської хірургії очолює доктор медичних наук професор Петро Федорович Шеремет. Спеціалізується у важливих і актуальних напрямках хірургії: проблеми травматичного шоку, хірургія гепатобіліарної системи та мікрохірургія лімфатичної системи. Основний науковий напрямок кафедри – детоксикація організму при хірургічних захворюваннях.

Професор П.Ф. Шеремет опублікував понад 160 наукових праць, одну монографію, отримав патенти на два винаходи і подав понад 20 раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом захищена кандидатська дисертація аспірантом Я.С. Шпряхою, нині – доцентом кафедри.

П.Ф. Шеремет уперше на Закарпатті запровадив у практику мікрохірургічні методи хірургічного лікування лімфедеми кінцівок у вигляді лімфовазовенознних та лімфонодуловенозних анастомозів, застосовував ендолімфатичне опромінення лазером та ендолімфатичну терапію при перитонітах.

Повертаючись до історії кафедри госпітальної хірургії – з 1975 по 1981 рік нею завідував Михайло Олександрович Бізіля – кандидат медичних наук, доцент, який спеціалізувався на нейрохірургії. З цієї тематики він опублікував понад 50 наукових праць.

Традиції кафедри гідно продовжив доктор медичних наук, професор Михайло Миколайович Полажинець (1981-1987). М.М. Полажинець - автор 120 наукових праць. Напрямок досліджень вченого - хірургічна гастроентерологія.

У 1987 році кафедру госпітальної хірургії очолив доктор медичних наук, професор Іван Олександрович Ковальчук, який опублікував близько 200 наукових праць, п'ять монографій, підготував трьох кандидатів медичних наук. Основний напрямок його наукових пошуків - андрологія й лікування захворювань сечостатевої системи. І.О. Ковальчук - автор п'яти винаходів та кількох десятків раціоналізаторських пропозицій, учасник багатьох міжнародних семінарів та симпозіумів. Він керував кафедрою одинадцять років, передавши її у червні 1998 року професорові Василеві Івановичу Русину.

В.І. Русин, не забуваючи про педагогічну складову роботи, перетворив кафедру госпітальної хірургії на організаційний центр по удосконаленню хірургічної служби Закарпатської області. Завдяки йому у практичну діяльність були впроваджені нові напрямки хірургії, які відповідають світовому рівню розвитку науки, підготовані висококласні спеціалісти, які прославили Закарпатську хірургічну школу в Україні, розпрацьовані нові методи діагностики, лікування та профілактики багатьох хірургічних захворювань. Пріоритетність їх захищена патентами України (всього – 65, за останні 5 років – 18).Наукові розробки широко впроваджені у практичну діяльність: всього отримано 68 актів впровадження, укладено 4 патентно-ліцензійні договори. З 2014 по 2015 роки обов’язки завідувача кафедри виконує декан медичного факультету Болдіжар Олександр Олександрович.

У березні 2015 року на посаду завідувача кафедри обрана доктор медичних наук, професор Болдіжар Патріція Олександрівна. Автор понад 150 наукових публікацій, в тому числі у фахових і закордонних виданнях, навчально-методичних посібників з хірургії, монографій, стипендіат Верховної Ради України (стипендія для найталановитіших молодих учених за 2014 рік). Основні напрямки наукових досліджень та практичної роботи – ендокринна хірургія, а саме - діагностика та лікування патології щитоподібної залози, розробка сучасних методів діагностики та хірургічної корекції венозних тромбозів, лапароскопічні методики у абдомінальній хірургії.

У 2008 році вперше серед учених-медиків Закарпаття проф. Русин В.І. був удостоєний звання лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени».

У 2009 році лауреатом Державної премії України стає Болдіжар Олександр Олександрович – професор кафедри хірургічних хвороб, за цикл наукових праць «Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози».

Із 1998 року захищено 48 дисертації, з них на здобуття наукового ступеня доктора наук – 10, кандидата наук – 38. Опубліковано 18 монографій та понад 600 друкованих робіт.

Досягнуті успіхи у стандартизації надання медичної допомоги на усіх рівнях завдяки розпрацюванню і затвердженню стандартів надання хірургічної допомоги у Закарпатській області.

В історії кафедри – давні творчі зв’язки й ділові контакти з Російським національним дослідним медичним університетом ім. М.І. Пірогова, Першим Московським державним медичним університетом ім. І.М. Сєчєнова, Російським Науковим Центром хірургії Російської Академії Медичних Наук, Інститутом серцево-судинної хірургії ім. О.М. Бакулєва, Університетом Дружби народів імені Патріса Лумумби (Росія), Київським науково-дослідним інститутом урології та оперативної нефрології, Національним інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Академії Медичних Наук України, Національним медичним університетом імені акад. О.О. Богомольця (м. Київ), Інститутом загальної та невідкладної хірургії (м. Харків), Львівським та Запорізьким медичними університетами, Дніпропетровською медичною академією, а також Кошицьким університетом імені П.Й. Шафарика (Словаччина), Austrian Hospital (Австрія) та багатьма іншими медичними вузами Європи.

З моменту створення кафедра госпітальної хірургії підготувала більше ніж 5000 фахівців за спеціальністю лікувальна справа. Її випускники працюють у багатьох лікувальних і навчальних закладах України і зарубіжжя.

На кафедрі працюють 9 докторів та 18 кандидатів медичних наук. Почесного звання «Заслужений лікар України» удостоєні проф. Русин В.І., проф. Корсак В.В., проф. Шеремет П.Ф., проф. Чобей С.М. та доц. Криванич Д.В.

Науковці кафедри є обласними експертами служби системи охорони здоров'я краю та надають хірургічну допомогу в якості консультантів Закарпатського обласного територіального центру екстреної медичної допомоги. Професор В.І. Русин – президент Асоціації хірургів Закарпаття.

 

 

Відповідальний за інформацію: Болдіжар Патріція Олександрівна
Дата оновлення сторінки: 16.11.2022