Кафедра онкології

Кафедра онкології була створена 1 вересня 2008 року. 

До цього часу викладання дисципліни «Онкологія» забезпечувалося курсом при кафедрі госпітальної хірургії, яка існує з 1948 року. Наказом управління охорони здоров’я від 12 жовтня 1970 року № 559, керуючись наказами міністерства охорони здоров’я України № 372 від 22.06.1970 «Про використання облонкодиспансеру як клінічної бази медичного факультету Ужгородського держуніверситету та надання практичної допомоги по онкології органам охорони здоров’я», обласний онкологічний диспансер затверджений клінічною базою медичного факультету. 

 Новітня історія кафедри починається з перебудови Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансера (в даний час Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної Ради (КНП "ЗПЦ" ЗОР), коли були побудовані окремі приміщення для новоствореної кафедри. Далі кафедра була розширена, до неї були приєднані курси анестезіології і реаніматології, радіаційної медицини і радіології. У2012році в її склад було включено курс екстреної невідкладної медичної допомоги.

 У 2019 році на кафедрі працюють: 1 д.м.н., професор, 7 к.м.н., 6 доцентів, 13 асистентів та старший лаборант. Очолює кафедру д.м.н., професор, «Заслужений винахідник України», закордонний член Угорської Академії наук - Андрій Васильович Русин.

 Науковці кафедри очолюють обласні служби системи охорони здоров’я краю. Професор Русин Андрій Васильович – директор КНП «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР, головний позаштатний онколог ДОЗ Закарпатської ОДА.

Педагогічна робота

Працівники кафедри проводять навчальний процес з онкології, радіології, радіаційної медицини, анестезіології та інтенсивної терапії, екстреної та невідкладної медичної допомоги, медсестринства в онкології та анестезіології. На кафедрі створені всі умови для викладання всіх курсів англійською мовою. 

 З основних дисциплін видані методичні посібники українською та англійською мовами.

Викладачі кафедри приділяють увагу впровадженню європейських стандартів викладання, керуючись принципами Болонської декларації. На практичних та семінарських заняттях використовуються тестові програми, мультимедійні презентації, постійно удосконалюються практичні навички студентів у ліжка хворого та діагностичних відділеннях.

В повній мірі використовуються можливості сучасної техніки та інтернет, на сайті електронного навчання ДВНЗ «УжНУ», на сторінці кафедри, висвітлюються усі теми та завантажено багато матеріалів для самопідготовки студентів.

На даний час співробітниками надруковано більш 150 наукових праць, захищено 1 кандидатську дисертацію, виконуються 4 кандидатські дисертації.

За останні роки оновлені учбово-методичні матеріали, переглянуті і перероблені навчальні програми, створені нові контрольні комп’ютерні тести, здійснюється оптимізація дистанційного навчання.

Кафедра приймала участь у написанні національного підручника «Онкологія».

На даний час функціонують наукові студентські гуртки з радіології, анестезіології, онкології. Студенти беруть участь в наукових конференціях, форумах, симпозіумах регіонального та всеукраїнського масштабу. Багато уваги приділяється організації самостійної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження. 

Самостійна робота аспірантів включає роботу у відділеннях стаціонару, операційних та поліклініці. Здобувачі проводять курацію хворих, маніпуляції, хірургічні втручання, планування та удосконалення променевих методів терапії.

Наукова робота

На кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Індивідуалізація діагностики та лікування онкологічних захворювань», номер держреєстрації 0115U003332, науковий керівник – д.м.н., проф. Андрій Васильович Русин. Термін виконання - 2016-2020 рр. Виконавці проводять дослідження з актуальних проблем хіміопроменевого, гормонального, таргетного лікування злоякісних пухлин із застосуванням новітніх методик хірургії, анестезіологічного супроводу.

Клінічна робота

Основною клінічною базою для викладання є  КНП «Закарпатський протипухлинний центр»  Закарпатської обласної ради. Також заняття проводяться на базах обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, КНП "Центральна міська клінічна лікарня" УМР, обласного клінічного центру неврології та нейрохірургії. На цих учбових базах використовується багатодисциплінарний підхід до ведення пацієнтів, сучасні методи діагностики, мініінвазивні методики лікування. 

Значну увагу кафедральні працівники разом із співробітниками КНП «ЗПЦ» ЗОР приділяють організації і практичному втіленню сучасних методів надання допомоги хворим на онкологічні захворювання у Закарпатській області.

Міжнародна співпраця

В історії кафедри – давні творчі зв’язки й ділові контакти з багатьма провідними онкологічними установами: ХМАПО, ЗМАПО, Чернівецький медичний університет, КМАПО ім. Шупика, Харківський інститут радіології, НІР, а також із такими закордонними установами як Дебреценський медичний університет, Кошицький медичний університет, Віденський медичний університет та ін.

Щорічно кафедра бере участь у засіданнях та з’їздах Міжнародної та Європейської спілки онкологів, хірургів. Результати наукових досліджень співробітників кафедри доповідались на наукових форумах різного рівня. В наш час співробітники кафедри виконують значний обсяг багатоцентрових рандомізованих плацебо контрольованих наукових досліджень з апробації протипухлинних препаратів та препаратів терапії супроводу у лікуванні онкологічних захворювань. 

Відповідальний за інформацію: д.м.н., проф. Русин А.В.
Дата оновлення сторінки: 12.01.2022