Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

Історія кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб тісно переплітається з історією медичного факультету Ужгородського національного університету. Вона заснована у 1946 році, одночасно з відкриттям медичного факультету. Будучи фундаментальною кафедрою факультету, кафедра вводить студента в терапевтичну клініку, поступово навчає його “Діагностиці” та “Семіотиці”, як окремим розділам медичної науки і на цьому підгрунті починає формування клінічного мислення майбутніх лікарів та навчає студентів – медиків класичній картині перебігу більшості внутрішніх хвороб.

В 1948 році кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб очолив професор Слишко Василь Миколаєвич, який керував кафедрою з 1948 по 1957 рр. Разом з професором Фединцем Олександром Васильовичем професор Слишко В.М. займався вивченням ендемічного недугу Закарпаття -  захворюваннями щитовидної залози і був організатором планової боротьби із зобом на Закарпатті та введенням профілактичних міроприємств по йодуванню солі, особливо у гірських районах області.

Після професора Слишко В.М., кафедру прийняв професор Туркельтауб Мирон Самуілович, який приїхав з Одеського медінституту і керував кафедрою з 1957 р. по 1975 рік. Цілком закономірно вважати професора Туркельтауба М.С. одним із засновників курортології, як науки, в нашій області. У нього ціла плеяда учнів-науковців, що працювали над вивченням мінеральних вод Закарпаття і стали викладачами різних кафедр факультету.

Після професора Туркельтауба з 1975 р. по 1981 рік кафедрою керувала його учениця професор Пащенко Світлана Іванівна, фтізіатр за фахом, яка займалася епідеміологією туберкульозу на Закарпатті.

В 1981 році кафедру приймає друга учениця проф. Туркельтауба М.С. професор Ганич Оксана Миколаївна. Гастроентеролог за фахом, проф. О.М. Ганич створила відому в Україні школу гастроентерологів Закарпаття та організувала при кафедрі НДІ фітотерапії УжДУ, яким керує і сьогодні. Проф. Ганич О.М. підготувала 5 докторів та 14 кандидатів наук.

З 1997 р. по червень 2020 р. кафедрою керує учениця проф. Ганич О.М. і академіка АН СССР Уголева О.М. професор Архій Емілія Йосипівна, яка продовжувала збагачувати педагогічні і наукові традиції кафедри, як осередку гастроентерологічної школи Закарпаття і відомого наукового центру з питань нетрадиційних методів терапії та вивчення ендо-і екзоекології людини. Під керівництвом професора Архій Е.Й. захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.

З червня 2020 року кафедру очолює професор Сірчак Єлизавета Степанівна – за фахом лікар-гастроентеролог, яка є членом правління ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні». Напрям наукових досліджень, що виконуються під її керівництвом, спрямований до вивчення особливостей ураження органів травлення у хворих з поєднаною патологією (цукровий діабет, ожиріння, ураження серцево-судинної системи, опорно-рухового апрату тощо). Під керівництвом професора Сірчак Є.С. захищено захищено 2 кандидатські дисертації та 4 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Готуються 5 кандидатських та 1 докторська дисертації. 

На кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб на сьогодні працюють 2 професори, доктори мед. наук, 1 доцент, кандидати мед. наук, 5 асистентів та 1 старший викладач. Це професори: Архій Е.Й., Сірчак Є.С.; доцент: Коваль В.Ю. та 5 асистентів: Стан М.П., к.мед.н.; Барані В.Є., PhD; Настич М.М., Лукач М.М. Чендей В.І.; старший викладач: Горковенко В.Г.

На кафедрі плідно ведеться виховна та навчально-методична робота, багато уваги приділяється вихованню студентської молоді. З кожного розділу внутрішніх хвороб випущені методичні вказівки з проміжкового та підсумкового модульних контролів знань студентів 3-го курсу по типу “Крок-1” і задачі по типу “Крок-2”. Випущено методичні розробки тестових завдань та ситуаційних задач до кожної теми практичного заняття згідно вимог болонської системи навчання та робочих програм для студентів 3-го курсу медичного факультету з пропедевтики внутрішніх хвороб, сестринської практики та догляду за хворими для студентів 2-3-го курсів, що дає можливість уніфікувати навчальний процес. Окремо розроблені методичні розробки з курсу валеологія та охорона здоров’я дітей, основи медичних знань та по лабораторній діагностиці та ЕКГ-діагностиці. 

На кафедрі розроблено ряд методичних вказівок з лікувально-профілактичної роботи для практичної медицини (студентів і лікарів) по діагностиці і лікуванню гелікобактерзалежної патології та дисбактеріозу, хронічних вірусних гепатитів, дифузних захворювань печінки різної етіології, інших гастроентерологічних патологій, та з розробки альтернативних схем їх нетрадиційного лікування, а також з розвантажувально-дієтичної терапії. 

Розроблено нові робочі програми з дисциплін, які викладаються працівниками кафедри відповідно вимог болонської системи навчання. Викладачами кафедри видано із грифом МОЗ і МОН України три навчально-методичні посібники:

1.  Сірчак Є.С., Вайс В.М. Навчально-методичний посібник «Основи лабораторної діагностики» - Ужгород: 2010. – 174 с.

2. Архій Е.Й., Сірчак Є.С., Москаль О.М. Навчально-методичний посібник «Основи медсестринського догляду за терапевтичними хворими» - Ужгород: 2010. – 256 с.

3. Архій Е.Й., Москаль О.М., Сірчак Є.С., Коваль В.Ю., Дербак М.А. Розумик Н.В. Навчальний посібник. “Пропедевтика внутрішніх хвороб. Практикум. в 3-ьох ч.”: В-во Говерла. - Ужгород. -2012. - 554 с.

 

Навчальні посібники:

1. Болдіжар О.О., Дербак М.А., Архій Е.Й. Основи сестринської справи: тестові завдання для фахових вступних випробувань [Електронний ресурс].−Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. – 182 с. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з титул. екрану.

2. Коваль В.Ю., Архій Е.Й. Основи медичних знань. Навчально-методичний посібник. Ужгород: ПП Биков А.В. 2016. – 284 с.

3. Коваль В.Ю., Савка Ю.М., Цяпець С.В., Ківежді К.Б., Райко О.Ю. Психофізіологія. Методичний посібник до практичних занять з психофізіології  – Ужгород: «Спектраль Лтд»,2016. – 93 с.

4. Архій Е.Й., Москаль О.М., Сірчак Є.С., Коваль В.Ю., Дербак М.А. Розумик Н.В. Навчальний посібник. “Пропедевтика внутрішніх хвороб. Практикум. в 3-ьох ч.”: В-во Говерла.-Ужгород.-2012. - 554 с.

 

Збірник тестових завдань:

Збірник тестових завдань з основ сестринської справи для підготовки до вступних іспитів// Болдіжар О.О., Дербак М.А., Архій Е.Й., Вайс В.М. – Ужгород. - 2013. –180 с.

 

Навчально- методичні посібники 21-22 роки:

  1. Архій Е.Й., Москаль О.М. Навчально-методичний посібник " Основи нутриціології та етапи розвитку науки про лікувальне харчування і дієтологію". Конспекти лекцій для студентів медичного факультету.  – Ужгород: Поліграфцентр"Ліра", 2021.- 58 с.
  2. Балиба М.І., Горковенко В.Г., Сірчак Є.С., Настич М.М. «ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ. ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ»: навчальний посібник. Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 414 с. 
  3. Сірчак Є.С., Коваль В.Ю. «Організація діяльності служби екстренної медичної допомоги України»: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 223 «Медсестриство», парамедик. Ужгород, 2021. – 22 с.
  4. Сірчак Є.С., Коваль В.Ю., Настич М.М.  Барані В.Є., Лукач М.М. «МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ УРАЖЕННЯМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ. СТЕНОКАРДІЯ. ІНФАРКТ МІОКАРДА»: навчально-методична розробка. Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 45 с.
  5. Сірчак Є.С., Коваль В.Ю., Барані В.Є., Настич М.М., Стан М.П. «МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ УРАЖЕННЯМ СЕРЦЕВО- СУДИННОЇ СИСТЕМИ. РЕВМАТИЗМ. ПОРОКИ СЕРЦЯ»: навчально-методична розробка. Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 25 с
  6. Сірчак Є.С., Настич М.М. «Медсестринський процес – етапи. Навчання пацієнтів та зміцнення здоров’я. Навчання, як спосіб подолання проблем»: навчально-методична розробка. Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 43 с. 
  7. Сірчак Є.С., Настич М.М. «Інфекційна безпека. Інфекційний контроль. Дезінфекція. Сучасний клінінг»: навчально-методична розробка. Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 36 с. 
  8. Сірчак Є.С., Настич М.М. «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів»: навчально-методична розробка. Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 17 с.
  9. Сірчак Є.С., Настич М.М. «Спеціальні медсестринські маніпуляції. Методика застосування лікарських засобів»: навчально-методична розробка. Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 28 с. 
  10. Сірчак Є.С., Настич М.М. «Діагностика захворювань органів дихальної системи: навчально-методична розробка». Ужгород: «Спектраль Лтд», 2022. 69 с.

Відповідальний за інформацію: Сірчак Єлизавета Степанівна
Дата оновлення сторінки: 31.10.2022