Кафедра педіатрії з дитячими інфекційними хворобами

Кафедра дитячих хвороб була організована в січні 1950 р., Її очолив доцент Я.З. Вайнер, випускник Одеського медичного інституту, учасник Великої Вітчизняної війни. На протязі 9 років (І950-І959рр.) він підготував не одне покоління лікарів, використовуючи для педаго­гічного процесу базу дитячого відділення обласної лікарні на 15 лі­жок і дитяче відділення міської лікарні на 40 ліжок. Асистентом кафедри працювала понад 15 років Н.П.Дзендзелівська, випускниця Одесь­кого медичного Інституту, учасниця Великої Вітчизняної війни. Ство­рена кафедра проіснувала як самостійна одиниця до І959 р., а потім, внаслідок реорганізації кафедр на факультеті, була приєднана в якості курсу дитячих хвороб до кафедри гігієни, в 1963 р. цей курс був переданий кафедрі неврології. В 1964 р. знову була створена кафедра дитячих хвороб з курсами інфекційних хвороб та епідеміології, пропе­девтики внутрішніх хвороб. В 1965 р. кафедра була перетворена в курс дитячих хвороб, який був приєднаний до кафедри факультетської хі­рургії, а потім переданий кафедрі акушерства та гінекології.

В 1963 р. курс дитячих хвороб очолила кандидат медичних наук, а потім д.м.н., професор Л.К. Єфімова, випускниця Харківського медичного інституту. В І968р курс дитячих хвороб був приєднаний до кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології. В цей час зросла кількість базових медичних установ: дитяча міська лікарня на 120 ліжок, дитяче інфекційне відділення на 40 ліжок, відділення новонароджених міського і обласного пологових будинків по 140 ліжок, дитяча міська консультація, які використовувались для навчального процесу. В 1981 р. наказом мінвузу вищої та середньої освіти УРСР була створена кафедра дитячих хвороб з курсами патологічної анатомії та судової ме­дицини, яку очолила доктор медичних наук, проф. Л.К.Єфімова. З 1995 р, на кафедрі, крім професора, працюють три доценти (В.П.Антоненко. В.П.Лебедевсьська - патанатоми, Н.П.Ляшенко - судовий медик), 6 асис­тентів (Л.Й.Дворцина, В.Д.Симулик. В.В.Кучерук. Н.Г.Мальованик. В.М.Білак, В.Ю.Машика). 

З 1997 року кафедра дитячих хвороб з курсами реанімато­логії, патанатомії та судової медицини очолюється доцентом Борою В.М. Науковою проблематикою кафедри е питання діагностики і лікування рецидивуючих та хронічних захворювань бронхо-легеневої системи у дітей, а також вивчення функціонального стану шлунково-кишкового тракту у дітей. В 1998-1999 рр. на кафедрі захищено 3 кандидатські дисертації асистентами Кучеруком В.В., Симуликом В.Д., Білаком В.М. З 2000 року на кафедрі захищено 14 кандидатських дисертацій зі спеціальності педіатрія, гастроентерологія, ортопедія та травматологія. Перелік наукових ступенів - докторів наук – 1, кандидатів наук -15 ).  З 2002 року кафедру дитячих хвороб очолює доктор медичних наук, професор Горленко О.М. 

 

Відповідальний за інформацію: Горленко Олеся Михайлівна
Дата оновлення сторінки: 08.11.2022