Кафедра словацької філології

Основні моногафії та підручники, навчальні посібники викладачів  кафедри:

 

 1. Буднікова Л. Практикум з морфології словацької мови: Навчальний посібник для студентів словацького відділення. – Ужгород: Shark, 2015. – 152 с.
 2. Буднікова Л.Т. Сучасна словацька економічна термінологія: Навчальний посібник для студентів словацького відділення.- Ужгород: ПП «АУТДОРШАРК», 2018. –160 с.
 3. Буднікова Л.Т. Сучасна словацька юридична термінологія. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. – 170 с.  
 4. Ліхтей Т.В. Слов’янська планида: Словацька поезія ХІХ–ХХ століть у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин: моногр. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 304 с. 
 5. Мадяр О. Категорія роду запозичених іменників: навчальний посібник зі спецкурсу «Контрастивна лінгвістика» для студентів словацького відділення. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 72 с.  
 6. Мадяр О. Сучасна словацька літературна мова. Фонетика та фонологія: Навчально-методичний посібник для студентів словацького відділення. – Ужгород: Видавництво «Бреза», 2015. – 54 с.  
 7. Пахомова С. М. Онімійна номінація в діахронії: монографія. – Пряшів: ФФ ПУ, 2019. – 134 с. 
 8. Пахомова С. М., Джоганик Я. Словацкий язык: Учебник для студентов высших учебных заведений. – Свидник – Ужгород, 2010. – 480 с.
 9. Пахомова С., Джоґаник Я. Словацька мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Ужгород: Графіка, 2008. – 472 с.
 10. Пахомова С.М. словник (у співавторстві).  Vojteková, M. – Pakhomova, S. – Petríková, A. (ed. M. Vojteková). Slovensko-poľsko-ruský slovník jazykovedných termínov I. Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia. Prešov: FF PU, 2019. – 133 s.
 11. Пахомова С.М.   Vojteková, M. – Pakhomova, S. – Mertová, N. (ed. M. Vojteková). Slovensko-poľsko-ruský slovník jazykovednej jazykovedných termínov II. Morfológia. Prešov: FF PU, 2019. – 232 s.
 12. Пахомова С.М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах: монографія. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 344 с.
 13. Петріца Н.М. Давня чеська література: навчально-методичний посібник.- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015.–53 c.
 14. Петріца Н.М. Чеська література періоду Національного відродження: навчально-методичний посібник.- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015.–51 c.
 15. Тимко-Дітко О., Юсип-Якимович Ю. Історична граматика української мови, 1.- Видавництво філософського факультету Загребського університету: FF-press. 2017.- 182 c.
 16. Юсип-Якимович Ю. В. Ономатопоетика українських говорів Карпат:семантична, фонетична, словотвірна структура та похідність ономатопів. – Ужгород: Ґражда. – 2007. – 268 с.
 17. Džoganík, J., Pachomovová, S. Komunikujeme na hranici. Konverzačná príručka pre pohraničnú stráž. – Prešov: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. – 38 s. 
 18. Kaša, P., Maďar, O. Slovenská kultúra v súvislostiach. Úvod dо štúdia. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. – 189 s.  

Відповідальний за інформацію: Петріца Наталія Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 10.12.2022