Кафедра словацької філології

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ до літературознавства
 3. Основи славістики
 4. Вступ до спеціальності
 5. Культурно-писемна традиція Великої Моравії
 6. Історія і культура Словаччини
 7. Історія і культура Чехії
 8. Сучасна словацька літературна мова (нормативний початковий курс)
 9. Сучасна словацька літературна мова (фонетика і фонологія)
 10. Сучасна словацька літературна мова (морфеміка і словотвір)
 11. Сучасна словацька літературна мова (лексикологія)
 12. Сучасна словацька літературна мова (морфологія)
 13. Сучасна словацька літературна мова (синтаксис)
 14. Сучасна чеська літературна мова (нормативний початковий курс)
 15. Сучасна чеська літературна мова (фонетика і фонологія)
 16. Сучасна чеська літературна мова (морфеміка і словотвір)
 17. Сучасна чеська літературна мова (лексикологія)
 18. Сучасна чеська літературна мова (морфологія)
 19. Сучасна чеська літературна мова (синтаксис)
 20. Історія словацької літератури (Давній період)
 21. Історія словацької літератури (просвітництво, класицизм та романтизм)
 22. Історія словацької літератури (реалізм та модернізм)
 23. Історія словацької літератури (міжвоєнний період)
 24. Історія словацької літератури (повоєнний період)
 25. Історія чеської літератури (Давній період)
 26. Історія чеської літератури (просвітництво, класицизм та романтизм)
 27. Історія чеської літератури (реалізм та модернізм)
 28. Історія чеської літератури (міжвоєнний період)
 29. Історія чеської літератури (повоєнний період)
 30. Орфографічний практикум
 31. Орфоепічний практикум
 32. Словацька діалектологія
 33. Чеська діалектологія
 34. Методика викладання словацької мови і літератури
 35. Методика викладання чеської мови і літератури
 36. Теорія і практика перекладу
 37. Актуальні проблеми сучасної словацької літератури
 38. Загальне мовознавство
 39. Теорія літератури та основи естетики
 40. Третя слов’янська мова
 41. Теорія і методологія мовознавчих та літературознавчих досліджень
 42. Методика викладання мовознавчих та літературознавчих дисциплін у вищій школі

Дисципліни вільного вибору студента

 1. Лінгвокраїнознавство Словаччини / Народознавство Словаччини
 2. Лінгвокраїнознавство Чехії / Народознавство Чехії
 3. Основи ораторського мистецтва / Практична риторика
 4. Переклад текстів ділового стилю / Офіційно-ділове листування словацькою мовою
 5. Переклад текстів ділового стилю / Офіційно-ділове листування чеською мовою
 6. Українсько-словацькі літературні взаємини / Аналіз словацького художнього тексту
 7. Українсько-чеські літературні взаємини / Аналіз чеського художнього тексту
 8. Економічна термінологія сучасної словацької мови / Словацький словотвір у контрастивному аспекті
 9. Економічна термінологія сучасної чеської мови / Чеський словотвір у контрастивному аспекті
 10. Юридична термінологія сучасної словацької мови / Основи зіставного мовознавства
 11. Юридична термінологія сучасної чеської мови / Основи зіставного мовознавства
 12. Історія антропосистем слов’янських мов / Словацька ономастика
 13. Історія антропосистем слов’янських мов / Чеська ономастика
 14. Усна народна творчість / Словацький народний епос
 15. Усна народна творчість / Чеський народний епос
 16. Історична граматика / Розвиток фонетичної і морфологічної системи словацької мови
 17. Історична граматика / Розвиток фонетичної і морфологічної системи чеської мови
 18. Друга слов’янська (чеська) мова / Друга слов’янська (російська, словацька) мова
 19. Історія словацької літературної мови / Аналіз памʼяток словацької мови ХІV-ХІХ ст.
 20. Історія чеської літературної мови / Аналіз памʼяток чеської мови ХІV-ХІХ ст.
 21. Історія словацької літературної критики / Словацька література ХІХ-ХХ ст. в критичному аспекті
 22. Історія чеської літературної критики / Чеська література ХІХ-ХХ ст. в критичному аспекті
 23. Проблеми усного (синхронного) перекладу / Послідовний переклад
 24. Проблеми перекладу в світлі словацько-української інтерференції / Аналіз перекладацьких помилок в словацьких текстах
 25. Проблеми перекладу в світлі чесько-української інтерференції / Аналіз перекладацьких помилок в чеських текстах
 26. Словацька дитяча література / Література для молоді та юнацтва
 27. Чеська дитяча література / Література для молоді та юнацтва
 28. Практична стилістика словацької мови / Культура словацької мови
 29. Практична стилістика чеської мови / Культура чеської мови
 30. Словацька пунктуація / Зіставний синтаксис
 31. Етика перекладача / Методика викладання словацької мови як іноземної
 32. Словацька поезія ХІХ-ХХ ст. у дискурсі словацько-українських літературних взаємин/ Словацька проза у дзеркалі перекладу
 33. Проблеми художнього перекладу / Словацька фразеологія
 34. Контрастивна лінгвістика / Словацька безеквівалентна лексика
 35. Лексикографічний практикум / Контрастивна лексикологія
 36. Українська література Словаччини / Словацько-українські літературні взаємини: перекладацький аспект

 

Відповідальний за інформацію: Петріца Наталія Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 10.12.2022