Кафедра словацької філології

Колектив кафедри досліджує тему „Актуальні проблеми сучасної славістики”, співпрацюючи з науковцями Києва, Львова, Братислави, Пряшева, Кошиць та Банської Бистриці у галузі контрастивної лінгвістики, лексикографії, ономастики, українсько-словацьких взаємин в галузі літератури. Партнерство з Мовно-інформаційним фондом НАН України спонукало нас до розпочати роботу над великим словацько-українським словником. Про науковий рівень кафедри свідчить і те, що наші викладачі виступають опонентами на захисті кандидатських і докторських дисертацій як в Україні, так і за кордоном, працюють головами ДЕК в інших університетах, рецензують підручники.

Кафедра словацької філології співпрацює з Пряшівським та Кошицьким університетами, Братиславським університетом ім. Коменського, університетом ім. Матєя Бела в Банській Бистриці, з відділом ономастики  Інституту української мови НАН України, зі славістичними кафедрами Київського та Львівського національних університетів.

Колектив кафедри  словацької філології  є активним організатором міжнародних наукових конференцій, серед них:

- «Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури» (2001 та 2004),

- Міжнародний науково-методичний семінар "Перспективи розвитку словакістики в Україні" (2002), 

- Науково-методичний семінар «Викладання словацької мови в Україні» (2009), 

- IX та XIII Всеукраїнські ономастичні конференції з міжнародною участю (1999, 2009),

- Міжнародна наукова конференція «Словакістика в Україні» (2014), 

- Міжнародна наукова конференція «Словацька мова і література в дзеркалі перекладу» (2016), 

- Міжнародна наукова конференція «Мови національних меншин в українсько-словацькому прикордонному регіоні» (2016), 

- Міжнародна наукова конференція «Сучасна славістика в Україні та Європі» (2019), 

- Міжнародна наукова конференція «Перетин мов та літератур: славістичний вимір» (2022).

Кафедра словацької філології реалізовувала наукові проекти, серед яких «Лексикографічні параметри українсько-словацького словника юридичної термінології» (2005), «Віртуальний інститут словакістики» (2006), «Словацька мова – ключ від шенгенської брами» (2008), «Словаччина – Україна: елімінація мовних бар’єрів» (2010), «Ужгородська словакістика: шлях до національної ідентичності» (2012), «Ужгородська словакістика: мовна лабораторія» (2012). 

З 2001 р. колективом кафедри започатковано видання фахового наукового збірника Studia Slovakistica, нині надруковано 21 випуск. У співавторстві професора С. М. Пахомової та доцента Я. Джоґаника видано перший в Україні підручник «Словацька мова» (2008) для студентів вищих навчальних закладів, де базовий курс словацької мови викладено в контрастивному аспекті.

 

 

Відповідальний за інформацію:Петріца Наталія Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 10.12.2022