Кафедра української літератури

Кафедра української літератури УжНУ була створена на історико-філологічному факультеті Ужгородського державного університету в 1945 році. Першими її працівниками були старші викладачі Микола Григорович Ясько та Зінаїда Луківна Пономарьова (Борисова).

Посаду завідувача кафедрою з 1945 по 1949 рр. обіймав М. Г. Ясько. У наступні роки кафедру очолювали: Іван Іванович Басс (1949  – 1951), Степан Ілліч Ковальчук (1951 – 1952), Петро Петрович Пономарьов (1952 – 1966), Павло Миколайович Лісовий (1966 – 1975), Микола Панасович Лакиза (1975 – 1990), Василь Степанович Поп (1989 – 2000), Валентина Володимирівна Барчан (2000 – 2021). З 2021 року кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент Оксана Юріївна Кузьма.

На кафедрі працювали такі відомі літературознавці, як Марко Мойсейович Плісецький (1949 – 1963), Василь Лазарович Микитась (1955 – 1971), Лідія Григорівна Голомб (1965 – 2013).

Серед випускників кафедри – відомий літературознавець слов’янського світу, член-кореспондент НАН України Олекса Васильович Мишанич, добре знані в Україні письменники, лауреати Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітніми програмами: «Українська мова і література. Зарубіжна література», «Українська мова і література. Англійська мова і література», «Українська мова і література в закладах загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин» у межах спеціальності 014 Середня освіта; «Українська мова та література. Літературна творчість. Документознавство та інформаційна діяльність» у межах спеціальності 035 Філологія (ОС «Бакалавр»); «Українська мова і література» за спеціальностями 014 Середня освіта та 035 Філологія (ОС «Магістр»). Також на кафедрі ведеться підготовка за освітньо-науковою програмою «Філологія» (освітньо-науковий ступінь «Доктор філософії»).

 

 Головною метою діяльності кафедри є:

  • підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями 014 Середня освіта, 035 Філологія;
  • підготовка аспірантів за освітньо-науковою програмою «Філологія» спеціальності 035 Філологія;
  • дослідження актуальних проблем українського літературознавства;
  • організація викладання літературознавчих дисциплін для студентів філологічного факультету та підготовка супровідних навчально-методичних матеріалів;
  • методичний супровід навчальної й виробничої практик;
  • керування науковою роботою студентів, курсовими, бакалаврськими,  магістерськими роботами;
  • підготовка й проведення атестації випускників; 
  • здійснення виховної та організаційної роботи, спрямованої на підготовку фахівців в галузі освіти та гуманітарних наук.

 

Колектив кафедри підтримує тісні зв’язки з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кафедрами української літератури ЗВО України, із науковцями-україністами Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі.

Кафедра щорічно організовує святкування Шевченківських днів, літературні вечори, зустрічі з письменниками та культурними діячами, Дні відкритих дверей, поетичні флешмоби та інші заходи. У структурі кафедри з 2015 року функціонує навчально-дослідницька лабораторія української літератури та фольклору Закарпаття. Викладачі є членами журі фахових обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсу Малої академії наук, беруть участь у заходах обласної наукової бібліотеки тощо.

 

Відповідальний за інформацію: Кузьма Оксана Юріївна
Дата оновлення сторінки: 07.11.2022