Кафедра журналістики

Спеціальність «Журналістика» впроваджена в Ужгородському національному університеті в 1997 році. За рік відкрили відділення журналістики, а ще через два роки створили кафедру. Фактично, УжНУ став п’ятим університетом у державі, де започаткували відповідну спеціальність. З того часу підрозділ неодноразово довів свою конкурентоспроможність і став центром підготовки кількох сотень фахівців, які реалізують свій творчий потенціал на Закарпатті і далеко за його межами. 

З 2015 року кафедра журналістики здійснює набір ще й за спеціалізацією «Реклама та зв’язки з громадськістю», а з 2022 року – за спеціалізацією «Міжнародна журналістика». 

Медійний підрозділ працює над комплексною науковою темою «Масмедійна система як багатокомпонентне явище: сучасний та історичний виміри». Наукові підтеми охоплюють широкий спектр питань і репрезентують  медіадослідження, що пов'язані з актуальними проблемами історії журналістики, функціонування медіа в умовах транскордоння, міжкультурної комунікації, теорії і практики журналістської діяльності, специфіки мови ЗМІ, теорії медіатексту тощо. За час існування кафедри викладачами підготовлено й захищено 2 докторські дисертації та 9 наукових праць на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Із січня 1999 р. на базі відділення журналістики видається обласна студентська газета «Погляд» (гол. редактор – доцент кафедри журналістики В. Ю. Тарасюк), при редакції якої діє навчально-творча лабораторія, де студенти на практиці використовують знання з різних дисциплін. 

2005 року кафедра журналістики стала учасником проекту Європейського союзу/TACIS ВВС «Розвиток медіанавичок – Україна», у рамках якого майже всі викладачі пройшли стажування у Тресті Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі в Лондоні. Коштом проекту було дообладнано телерадіоцентр УжНУ (завідувач – О. А. Лабунець), що функціонує при кафедрі журналістики, забезпечуючи якісну фахову освіту студентів у галузі електронних ЗМІ – телебачення та радіо. На його базі студенти у межах навчального процесу та виробничої практики мають змогу виготовляти радіо- та телепередачі, пробуючи себе як редакторів, режисерів, дикторів, операторів, режисерів монтажу тощо. Розпочали процес облаштування телерадіоцентру того ж року за кошти Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Творчий потенціал викладачів кафедри втілився в значну кількість наукових праць, серед яких:

– монографії «Августин Волошин – публіцист» (В. Тарасюк), «Творчість Івана Сільвая» (Ю. Бідзіля), «Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації» (Ю. Бідзіля), «Intercultural Communication: Strategies, Challenges and Research. – Chapter 3. The Gypsy Media in Transcarpathia: The Problems of Intercultural Communication and  Overcominh the Status of Social Outsiders of the Ethnic Group» (Ю. Бідзіля), «Jazyky narodnostnych menšin v ukrajinsko-slovenskom pohraniči» (Ю. Бідзіля), «Публіцистика Василя Ґренджі-Донського 20-30-х рр. ХХ століття» (О. Барчан), «Через діалог до взаєморозуміння в мультилінгвальному просторі: регіональна рецепція мовних новацій в освітній сфері» (Г. Шумицька), «Закарпаття крізь призму етнотолерантності» (Ю. Бідзіля, Є. Соломін, Н. Толочко, Г.Шаповалова, Я. Шебештян), колективна монографія гуманітарного напряму «Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття» (за заг. ред. Ю.Бідзілі, Г. Шаповалової, Я. Шебештян; автори VI розділу – Ю. Бідзіля, Г. Гецко, Я. Шебештян, Г.Шаповалова, Н. Толочко, Є.Соломін, О. Барчан, Г. Шумицька, В. Путрашик);

– навчально-методичні посібники «Преса Закарпаття ХІХ-ХХ ст.» (з грифом МОНУ, Ю. Бідзіля), «Неологізми в мові сучасних мас-медіа», «Мова сучасних українських мас-медіа» (Г. Шаповалова), «Структура часопису: курс лекцій О. Бочковського» (Г. Шаповалова, Ю. Бідзіля, В. Завадяк), «Основи журналістики» (Ю. Бідзіля, В. Тарасюк), «Реклама у ЗМІ» (Ю. Бідзіля, В. Тарасюк), «Гостримо перо: основи журналістикознавчих розвідок» (Г. Шаповалова, Я.Шебештян), «Магістратура з журналістики» (В. Путрашик, Г. Шаповалова, В. Шаркань, Я.Шебештян, Г. Шумицька), «Теоретико-практичні питання текстознавства» (Г.Шаповалова, Я.Шебештян),  «Науково-дослідницька практика студента вищої школа: зміст, засади, вимоги» (Г. Шаповалова, Я. Шебештян), «Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни “Управління медіапроєктами» (Г.Шаповалова, Я. Шебештян), «Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра для студентів відділення журналістики Ужгородського національного університету» (Ю. Бідзіля, Є.Соломін, Г.Шаповалова, В. Шаркань, Я.Шебештян), «Медіаправо (у т. ч. авторське право)» (В. Шаркань);

– підручники: «Українська мова» – підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою (Г. Шумицька, Т. Гнаткович, О. Ківеджій, А. Лукач, Є. Борисова);

– лексикографічні праці «Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» (Ю. Бідзіля, І. Бабущак, В. Жугай, І. Сенько, В. Тарасюк та ін.), «Словник невідмінюваних в українській мові іменників» (М.Сюсько, Я. Шебештян); 

– науково-популярні видання «Розвиток спорту на Закарпатті в незалежній Україні (1991-2001)» (В.Тарасюк), «Три покоління студентів – одна газета: «Погляду» - 15 років» (упорядник і авт. передм. В.Тарасюк).

Із 2000 р. кафедра журналістики організовує і проводить міжнародні наукові конференції: «Засоби масової інформації і становлення державності в Україні» (2000 р.), «Сучасна українська журналістика: вітчизняні реалії та європейський досвід» (2007 р.); щорічну Міжнародну наукову конференцію, започатковану спільно з Інститутом журналістики КНУ ім. Т. Шевченка «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи» (з 2015 р.).

Підвищення кваліфікації (науково-методичного рівня і педагогічної майстерності) викладацького складу кафедри журналістики Ужгородського національного університету провадиться через стажування. Члени кафедри стажувалися у провідних вишах України (Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка) та за межами держави: у США (за програмою ім. Фулбрайта), Швеції (у містах Кальмар та Стокгольм), Великобританії (Бі-Бі-Сі, Bath SPA University). Відповідно до угоди між представниками Всесвітнього тресту Бі-Бі-Сі в Україні та Ужгородським національним університетом викладачі кафедри журналістики УжНУ взяли участь у тренінгах та семінарах (проходили у Києві, Сімферополі, Ужгороді, Ліллі (Франція), Лондоні (Великобританія) з упровадження новітніх технологій і методів викладання журналістських дисциплін. Тренінги та семінари проводили працівники Бі-Бі-Сі, Вищої школи журналістики Лілля (Франція), департаменту журналістики Дублінського інституту технологій тощо. Кафедра й нині активно співпрацює з вищими навчальними закладами України та закордонними центрами журналістики (Словаччини, Угорщини, Великобританії, Швеції, США тощо).

2013 року силами викладачів та студентів відділення журналістики за підтримки керівництва університету створено Медіацентр УжНУ – спеціалізований підрозділ, покликаний презентувати широкій громадськості здобутки навчально-виховного процесу, наукової, методичної та дослідно-експериментальної діяльності науково-педагогічного колективу, спортивних досягнень, організації дозвілля студентів тощо такого потужного науково-навчального осередку краю, як Ужгородський університет.

У 2018–2019 рр. члени громадської організації «Медіа перспективи» (заснована 2006 р., членами є викладачі і студенти відділення) реалізували проєкт під егідою Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні «Сприяння етнічній толерантності в Закарпатті шляхом запуску мультимедійної платформи» / «Promoting Ethnic Tolerance in Zakarpattia through the Launch of the Multi-Media Platform». У результаті проєкту створена медіаплатформа «Media Vista». Її діяльність в основному спрямована на забезпечення інформаційних потреб представників різних етносів Закарпаття, дотримання етичних норм журналістами, підвищення ефективності співпраці громадських організацій та ЗМІ тощо. На базі мультимедійної платформи здійснюється інформаційна діяльність ГО «Медіа перспективи» та навчання (тренінги, лекції, семінари, майстер-класи, презентації) молодих фахівців.

Крім того, кафедра журналістики представляє УжНУ в міжнародному проєкті за програмою Європейського союзу  Erasmus+ КА2. Він має назву DESTIN – «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм)». Учасниками є 20 установ та університетів з Австрії, Великої Британії, Ірландії, Нідерландів, Польщі, України, Швеції. Загальний бюджет становить майже 800 тисяч євро. Від початку проєкту – з листопада 2018 р. – його партнери провели масштабний авдит навчального процесу; консультації зі стейкголдерами для удосконалення бакалаврських і магістерських освітніх програм із журналістики; мали робочі поїздки-ознайомлення з європейською системою навчання медіафахівців; взяли участь у відповідних міжнародних конференціях; розробили Національні рекомендації для журналістської освіти; провели Дні відкритих дверей у ЗВО; розробили онлайн-курси з медіаграмотності; приєдналися до міжнародної організації журналістів EJTA. Другий рік поспіль бакалавранти й магістранти медійного підрозділу УжНУ навчаються за освітніми планами й програмами, модернізованими в межах DESTIN, максимально наближеними до європейських стандартів. Варто зауважити, що саме ця оновлена магістерська програма журналістів у вересні-жовтні 2021 р. успішно пройшла акредитацію на 5 років, здобувши рівень «В», що неабияк важливо для дальшого навчання медійників.

Більше про відділення журналістики можна прочитати на його сайті.

 

Відповідальна за інформацію Наталія Толочко
Дата оновлення 07.11.2022