Department of Physics and Mathematics

Наукова діяльність кафедри здійснюється в рамках кафедральної теми 0116U003892 «Теорія прийняття рішень. Математичні моделі опису взаємодії в елементарних частинках і матеріалах».

Основні наукові та навчально-методичні роботи викладачів кафедри:

 1. Geche F. Synthesis of generalized neural elements by means of the tolerance matrices / F. Geche, O. Mulesa, V. Buchok // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – 4 / 4(88).- С.50-62. 
 2. Geche F.  Verification realizibility of Boolean functions by a neural element with a threshold activation function / F. Geche, O. Mulesa, V. Buchok // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – 1 / 4(85).- С.30-40.
 3. Ianevych T. O.  Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components / T. O. Ianevych, Yu. V. Kozachenko, V. B. Troshki // Random Oper. Stoch. Equ. – 2017 – Vol 25, № 1, 1–10.
 4. Mikla V.I. Raman Spectra of As2S3 in Bulk Glass and Amorphous Film Forms. / V.I. Mikla, J.V. Turovci, V.V. Mikla, and N. Mehta//  American Scientific Publishers / Materials Focus – Vol. 6 – 2017 – pp. 1-5.
 5. Kozachenko Yu. V. Estimation of covariance functions of Gaussian stochastic fields and their simulation / Yu. V. Kozachenko, T. V. Hudyvok, V. B. Troshki, N. V. Troshki //. Monograph. Uzhhorod. AUTDOR-Shark, 2017, 232р..
 6. Kozachenko Yu. V. Construction of a criterion for testing hypothesis about covariance function of a stationary Gaussian stochastic process with unknown mean / Yu. V. Kozachenko, V. B. Troshki //  Communications in Statistics - Theory and Methods. – 2017 -- DOI: 10.1080/03610926.2017.1377253.
 7. Трошкі В. Б. Pénzügyi elemzés alapjai (Szak: “Matematika”) / В. Б. Трошкі, Н. В. Трошкі, Й. М. Туровці, А. В. Шимон // AUTDOR-SHARK, Ужгород, 2017, 41с.
 8. Troshki N. V. Upper bounds for supremums of the norms of the deviation between a homogeneous isotropic random fields and its model// Theory of Probability and Mathematical Statistics,  V. 94, 159-184 (2017).
 9. Трошкі Н. В. Точність та надійність моделі однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля у просторі С(Т) // Теор. ймовір та мат. стат. №97, 188-195, 2017.
 10. Troshki V. Estimation of the covariance function of a stacionary Gauusian stochastic process / Troshki V.// interTallent UNIDEB. – 2016 -- № 1, pp. 132.
 11. Turóci Jolán: A három-részecske rendszerek problémája a relativisztikus fizikában. Az InterTALENT UNIDEB / Absztrakt összefoglalók – 2016 – 133. old.
 12. Turóci Jolán: Hármas kvarkrendszerek vizsgálata relativisztikus megközelítésben. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának Tudományos Közleményei – 2016 – 241-245. oldal.
 13. Гече Ф. Розробка методу синтезу прогнозуючої схеми на основі базових прогнозуючих моделей / Федір Гече, Оксана Мулеса, Сандра Гече, Михайло Вашкеба // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. –  N 3/2(23). - С. 36-41. – Режим доступу: DOI : 10.15587/2312-8372.2015.44932.
 14. Geche F.E. Implementation of Boolean functions by one generalized neural element / F.E. Geche // Системні технології. Регіональний міжвузівській збірник наукових праць. – Випуск 6 (101). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 33-37
 15. Гече Ф. Прогнозування кількісних характеристик офіційно зареєстрованих віл-інфікованих осіб в регіоні / Федір Гече, Оксана Мулеса, Іван Миронюк, Михайло Вашкеба // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. –  N 4/2(24). - С. 34-39. – Режим доступу : DOI : 10.15587/2312-8372.2015.47907.
 16. Geche Fedir. Development of effective time series forecasting model / Fedir Geche, Anatoliy Batyuk, Oksana Mulesa, Mykhaylo Vashkeba // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering &Technology. – 2015. – Volume 4, Issue 12. – P. 4377-4386.
 17. Geche F. Iterative method of neural elements synthesis with generalized threshold activation function / F. Geche, A. Batyuk, O. Melnyk, T. Spenyk // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology , new technologies and modelling processes. – Lublin-Rzeszov, 2015. – Vol. 4. – №4. – P. 37-42.
 18. Geche F. Synthesis of Time Series Forecasting Scheme Based on Forecasting Models System / Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A., Geche S., Vashkeba M. // Proceedings of the  11 th International Conference “ICTERI 2015” . – Lviv, Ukrain.– May 14-17. –  С. 121-136.
 19. Гече Ф.Е. Необхідні умови реалізованості булевих функцій одним нейронним елементом з узагальненою пороговою функцією активації / Ф.Е. Гече, В.М. Коцовський, М.М. Вашкеба, Т.Б. Шпеник // Міжнародна наукова конференція  "ISDMCI’2015". – Херсон, 2015. - С.267-269.
 20.  Гече Ф.Е.  Двопорогові нейронні елементи з цілочисловими вагами / В.М. Коцовський, Ф.Е. Гече, М.М. Вашкеба, О.М. Левчук / Двопорогові нейронні елементи з цілочисловими вагами // Міжнародна наукова конференція  "ISDMCI’2015". – Херсон, 2015. - С.290-292.
 21. Geche Fedir. Artificial Complex Neurons with Half-plane-like and Angle-like Activation Function /Vladyslav Kotsovsky, Fedir Geche, Anatoliy Batyuk// Матеріали Х Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2015, 14-17 вересня 2015 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 57-59.
 22. Geche Fedir.Synthesis of the integer neural elements/ Fedir Geche, Vladyslav Kotsovsky, Anatoliy Batyuk // Матеріали Х Міжнародної конференції “Компп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2015, 14-17 вересня 2015 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. С. 63-66.
 23. Трошкі В.Б. Обмежені властивості ізометрії для матриць, елементи яких є випадкові величини з певних просторів   / В.Б. Трошкі // Теорія ймовір. та матем. статист. – 2014. – Вип. 91. – C. 179-189.
 24. Kozachenko Yu. The restricted isometry property for ramdom matrices with -subgaussian entries / Yu. Kozachenko, V. Troshki // Random Operators and Stochastic Equations. –2015. -- Vol. 23(3). -- Pp.169-178.
 25. Kozachenko Yu. A criterion for testing hypotheses about the covariance function of a stationary Gaussian stochastic process // Yu. Kozachenko,      V. Troshki // Modern Stochastics: Theory and Applications. – 2015. – Vol.2 – Pp.1-11.
 26. Troshki V.B. A new criterion for  testing hypothesis about the covariance function of the homogeneous and isotropic random field / V.B. Troshki // Carpathian Math. Publ.. -- 2015. -- Vol. 7(1) -- Pp.114-119.
 27. Трошкі В.Б. Використання матриць з випадковими елементами в стискаючому зондуванні / В.Б. Трошкі // Вісник Ужгородського національного університету. Серія: мат. та інформ.. – 2015. -- Вип. 26 -- C. 143-148.
 28. Troshki V. Restricted isometry property for matrices whose entries are random variables belonging to some Orlicz spaces

Відповідальний за інформацію: Шафраньош Мирослав Іванович
Дата оновлення: 20.01.2023