Department of Physics and Mathematics

Перелік основних фахових дисциплін, які читаються кафедрою:

 

ОС  БАКАЛАВР

 

Спеціальність / Спеціалізація 

014 Середня освіта / 014. 08 Середня освіта. Фізика

 

1 курс

 1. Аналітична геометрія і вища алгебра
 2. Інформатика та організація програмного забезпечення
 3. Креслення та комп’ютерна графіка
 4. Математичний аналіз 
 5. Молекулярна фізика
 6. Охорона праці та БЖД
 7. Фізичний практикум з механіки
 8. Фізичний практикум з молекулярної фізики
 9. Фізичні основи механіки

 

2 курс

 1. Астрономія та методика її викладання / Методи математичної фізики
 2. Виробнича практика
 3. Диференціальні і інтегральні рівняння / Застосування диференціальних і інтегральних рівнянь у фізиці
 4. Електрика і магнетизм
 5. Математичний аналіз
 6. Оптика
 7. Основи векторного і тензорного аналізу /Застосування тензорного аналізу у фізиці
 8. Теоретична механікa
 9. Теорія ймовірностей і математична статистика
 10. Фізичний практикум  з електрики і магнетизму
 11. Фізичний практикум  з оптики
 12. Фізичні основи сучасної електроніки

 

3 курс

 1. Атомна та ядерна фізика
 2. Викладання інформатики в школі
 3. Виробнича практика
 4. Електродинаміка
 5. Методика викладання фізики
 6. Нерелятивістська квантова механіка
 7. Основи квантової електродинаміки / Практична астрофізика
 8. Основи радіоелектроніки / Радіоелектронні пристрої та системи
 9. Практикум з розв’язування задач з інформатики
 10. Пропедевтична практика
 11. Релятивістська квантова механіка/Архітектура ПК та мереж
 12. Термодинаміка / Ускладнені розрахункові задачі з фізики
 13. Фізика біологічних систем / Системи комп'ютерної верстки фізико-математичних текстів
 14. Фізичний практикум з атомної та ядерної фізики

 

4 курс 

 1. Виробнича практика
 2. Історія і методологія фізики
 3. Комп’ютерні технології у шкільному фізичному
 4. Методи розв’язання задач  підвищеної складності
 5. Наукові основи шкільного курсу фізики
 6. Основи радіаційної фізики та дозиметрії / Ядерно-фізичні методи в медицині та екології
 7. Педагогічна практика з інформатики
 8. Педагогічна практика з фізики
 9. Програмування і математичне моделювання
 10. Статистична фізикаОС  МАГІСТР

 

Спеціальність / Спеціалізація

014 Середня освіта / 014. 08 Середня освіта. Фізика

 

1 курс

 

 1. Інноваційні цифрові технології  в середній школі
 2. Методика та технології  дистанційного навчання
 3. Методологічні основи наукових досліджень 
 4. Напівпровідникова оптоелектроніка
 5. Новітні плазмові технології
 6. Оптичні методи дослідження фазових переходів та критичних явищ
 7. Організація фізичного експерименту в школі, обробка та інтерпретація його  результатів
 8. Основи фізики фундаментальних взаємодій
 9. Охорона праці в галузі
 10. Практикум з розв'язування олімпіадних та конкурсних задач з інформатики
 11. Практикум з розв'язування олімпіадних та конкурсних задач з фізики
 12. Теоретико-методичні основи викладання фізики у вищих навчальних закладах
 13. Фізичні властивості наноструктурованих матеріалів
 14. Фізичні основи лазерних технологійОС  БАКАЛАВР

 

Спеціальність / Спеціалізація

014 Середня освіта / 014. 04 Середня освіта. Математика1 курс

 1. Алгебра
 2. Аналітична геометрія
 3. Дискретна математика
 4. Інформатика та програмування
 5. Лінійна алгебра
 6. Математичний аналіз функції однієї змінної 
 7. Навчальна обчислювальна практика
 8. Системи комп'ютерної верстки математичних текстів

 

2 курс

 1. Алгебра і теорія чисел
 2. Архітектура ПК і мереж
 3. Диференціальні рівняння та їх застосування
 4. Елементарна математика
 5. Інформатика і програмування
 6. Математичний аналіз функції багатьох змінних

 

3 курс

 1. Елементарна математика
 2. Комплексний аналіз
 3. Математичне програмування
 4. Методика навчання математики
 5. Основи інтернет технологій
 6. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 7. Теорія ймовірностей і математична статистика
 8. Теорія міри та інтеграл Лебега

 

4 курс 

 1. Загальна фізика
 2. Комп'ютерна графіка
 3. Математична логіка
 4. Методи обчислень
 5. Методика навчання інформатики
 6. Методика навчання математики
 7. Наукові основи шкільного курсу математики
 8. Основи геометрії
 9. Педагогічна практика
 10. Фінансова математикаОС  МАГІСТР

 

Спеціальність / Спеціалізація

014 Середня освіта / 014. 04 Середня освіта. Математика

 

1 курс

 

 1. Актуарна та фінансова математика 
 2. Додаткові розділи алгебри і геометрії в шкільному курсі математики
 3. Ефективне лідерство
 4. Застосування диференціальних рівнянь для розв'язання проблем природознавства
 5. Історія і методологія математики / Історія математики
 6. Математичний апарат педагогічної освіти
 7. Математичні методи і пакети прикладних програм для інтелектуального аналізу даних
 8. Методи проекціювання просторових фігур
 9. Методика викладання математики в старшій школі та в класах з поглибленим вивченням математики
 10. Методика навчання інформатики в старшій школі / Сучасні технології програмування
 11. Методика системної підготовки до ЗНО з математики
 12. Основи наукових досліджень
 13. Практикум з розв'язування олімпіадних та конкурсних задач / Методика розв'язування нестандартних задач
 14. Сучасні інформаційні технології в освіті / Інформаційні технології в професійній діяльності
 15. Хмарні технології у шкільному курсі інформатикиВідповідальний за інформацію: Шафраньош Мирослав Іванович
Дата оновлення: 20.01.2023