Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

Перелік основних фахових дисциплін, які читаються кафедрою:

ОС  БАКАЛАВР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма: 

014 Середня освіта / 6.014. 03 Середня освіта. Історія / Історія

 

1 курс

 1. Археологія України (в т.ч. Закарпаття)
 2. Вступ до спеціальності
 3. Давні цивілізації на території України
 4. Історична географія та демографія
 5. Історія та культура античності
 6. Історія та культура стародавнього Сходу
 7. Методика виконання наукових робіт
 8. Основи археології
 9. Палеоісторія
 10. Спеціальні історичні дисципліни

 

2 курс

 1. Джерелознавство історії України  
 2. Етнографія Закарпаття
 3. Історична періодика 
 4. Історичне краєзнавство
 5. Історія МВ країн Західної Європи в добу середньовіччя  
 6. Історія педагогічної думки та освіти (стародавній світ та доба середньовіччя)  
 7. Історія та культура західноєвропейського середньовіччя
 8. Історія та культура країн ЦСЄ в добу середньовіччя
 9. Історія та культура середньовічного Сходу та Африки
 10. Історія та культура середньовічної України
 11. Людина доби античності: повсякденне життя та ментальність  
 12. Основи етнології

 

3 курс

 1. Архівознавство та музеєзнавство
 2. Історія Росії нового часу
 3. Історія та культура Азії та Африки нового часу
 4. Історія та культура країн Західної Європи та Америки нового часу
 5. Історія та культура країн ЦСЄ доби нового часу
 6. Історія та культура ранньомодерної України
 7. Історія та культура України нового часу
 8. Культура країн Західної Європи в епоху Відродження
 9. Міжнародні відносини нового часу

 

4 курс 

 1. Історія української культури
 2. Історія та культура країн Західної Європи та Америки новітнього часу
 3. Історія та культура України новітнього часу
 4. Історія та культура Азії та Африки новітнього часу
 5. Історія та культура країн ЦСЄ новітнього часу
 6. Історія релігій світу
 7. Історія СРСР та сучасної Росії
 8. Історія голокосту та пам’ять в Україні
 9. Історія та культура сучасного світу
 10. Історія та культура сучасної України
 11. Методика викладання історії в школі
 12. Міжнародні відносини новітнього часу
 13. Століття масового насильства: геноциди у компаративній перспективіОС  МАГІСТР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма: 

014 Середня освіта / 8.014. 03 Середня освіта. Історія / Історія

 

1 курс

 

 1. Війни та військові конфлікти другої половини ХХ ст.
 2. Історія та теорія світової культури
 3. Історія української діаспори
 4. Методика викладання історичних дисциплін у ВШ
 5. Преса Закарпаття другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. як джерело для вивчення історії та етнографії краю
 6. Професійна та корпоративна етика
 7. Теорія історії
 8. Українська американістика
 9. Університети Європи: історія та сучасність
 10. Університети США та Канади: історія та сучасність
 11. Університети України: історія та сучасність

 

ОС  БАКАЛАВР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Країнознавство / Країнознавство

 

1 курс

 1. Вступ до спеціальності "Країнознавство"
 2. Демократичне врядування та культура миру
 3. Економічний розвиток країн світу
 4. Загальна історія держави і права зарубіжних країн
 5. Історія та культура України
 6. Країнознавство
 7. Міжнародні організації
 8. Релігійний фактор у міжнародних відносинах
 9. Українознавство

 

2 курс

 1. Зовнішня політика України 
 2. Країнознавство
 3. Міжнародні економічні відносини 
 4. Основи етнології
 5. Політична історія світу 
 6. Теорія міжнародних відносин

 

3 курс

 1. Внутрішньополітичний розвиток країн світу
 2. Глобальні та регіональні проблеми у сучасному світі 
 3. Дипломатична та консульська служби
 4. Міжнародна інформація
 5. Міжнародні відносини та світова політика 
 6. Основи наукових досліджень
 7. Сучасні соціально-економічні процеси в Україні

 

4 курс

 1. Етнонаціональні процеси в сучасному світі
 2. ЄС у міжнародних відносинах
 3. Історія політичних вчень
 4. Конфліктологія та теорія переговорів
 5. Міграційна політика ЄС
 6. Міжнародні інтеграція та глобалізація у світовій політиці
 7. Паблік рілейшнз (PR)ОС  МАГІСТР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Країнознавство / Країнознавство

 

1 курс

 1. Актуальні проблеми зовнішньої політики країн регіону 
 2. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
 3. Дипломатія країн Європи
 4. Зовнішньополітичні стратегії та доктрини 
 5. Зовнішньополітичні стратегії та доктрини
 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики країн регіону
 7. Міжнародні відносини у Балкано-Чорноморському регіоні
 8. Проблеми національної та регіональної безпеки 
 9. Сталий розвиток суспільства
 10. Теорія і практика транскордонного співробітництва в системі міжнародних відносин
 11. Україна в міжнародних організаціяхВідповідальний за інформацію: Зубанич Ласлов Ласлович
Дата оновлення сторінки: 02.11.2021