Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

ОС  БАКАЛАВР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма: 

014 Середня освіта / 6.014. 03 Середня освіта. Історія / Історія

 

1 курс

 1. Вступ до спеціальності
 2. Інновації в освіті
 3. Методика виконання наукових робіт
 4. Іноземна мова
 5. Археологія
 6. Палеоісторія
 7. Історія та культура стародавнього Сходу
 8. Історія та культура Античності
 9. Історична географія та демографія
 10. Давні цивілізації на території України
 11. Ділова українська мова
 12. Сучасні інформаційні технології у викладанні історії
 13. Основи педагогічної майстерності
 14. Археологічна практика (навчальна)

 

2 курс

 1. Історія та культура західноєвропейського середньовіччя
 2. Історія та культура середньовічної України
 3. Основи етнології
 4. Історичне краєзнавство
 5. Безпека життєдіяльності 
 6. Основи джерелознавства
 7. Людина доби античності: повсякденне життя та ментальність 
 8. Історія та культура середньовічного Сходу та Африки
 9. Історія та культура країн ЦСЄ в добу середньовіччя
 10. Етнографія України
 11. Історія педагогічної думки та освіти (стародавній світ та доба середньовіччя)
 12. Джерелознавство історії України 
 13. Історія міжнародних відносин країн Західної Європи в добу середньовіччя
 14. Курсова робота
 15. Етнографічна практика (навчальна)

 

3 курс

 1. Іст. та к-ра країн Зах. Європи та Америки нового часу
 2. Історія та культура ранньомодерної України
 3. Педагогіка
 4. Соціологія
 5. Логіка
 6. Архівознавство та музеєзнавство
 7. Реформація та контрреформація в Європі у ранньомодерну добу
 8. Історія та культура Азії та Африки нового часу
 9. Історія та культура України нового часу
 10. Історія та культура країн ЦСЄ  доби нового часу
 11. Психологія
 12. Історія Росії нового часу
 13. Міжнародні відносини нового часу
 14. Курсова робота
 15. Архівно-музейна практика (навчальна)

 

4 курс

 1. Методика викладання історії в школі
 2. Історія та культура країн Західної Європи та Америки новітнього часу
 3. Історія та культура України новітнього часу
 4. Історія та культура Азії та Африки новітнього часу
 5. Історія та культура країн ЦСЄ новітнього часу
 6. Історія релігій світу
 7. Історія СРСР та сучасної Росії
 8. Дискусійні аспекти релігійного життя в Україні
 9. Філософія
 10. Історія та культура сучасного світу
 11. Історія та культура сучасної України
 12. Історія української культури
 13. Століття масового насильства: геноциди у компаративній перспективі
 14. Міжнародні відносини новітнього часу
 15. Педагогічна практика
 16. Викон. дипл. роботи бакалавра із зах. в ЕК, екзамен

 

ОС  МАГІСТР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма: 

014 Середня освіта / 6.014. 03 Середня освіта. Історія / Історія

 

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 2. Актуальні питання інноваційного розвитку освіти
 3. Теорія історії
 4. Історія та теорія світової культури
 5. Освітня діяльність у темпоральному та просторовому вимірах
 6. Історична освіта: світовий та український досвід
 7. Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського каталогу
 8. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 1
 9. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 2
 10. Сучасні освітні методики і технології викладання історії
 11. Гранти, стипендії, стажування в педагогічній діяльності
 12. Вітчизняна історія в сучасному науковому дискурсі
 13. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 3
 14. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 4
 15. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 5

 

 

ОС  БАКАЛАВР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Країнознавство / Країнознавство

 

1 курс

 1. Історія та культура України
 2. Сучасні інформаційні процеси у МВ
 3. Країнознавство
 4. Вступ до спеціальності "МВСКРС"
 5. Іноземна мова
 6. Цивілізації свтіу
 7. Міжнародні організації
 8. Історія міжнародних відносин
 9. Основи світової політики (теорія і практика)
 10. Ділова українська мова
 11. Філософія
 12. Міжнародні економічні відносини
 13. Практика з фаху МВСКРС (навчальна)

 

2 курс

 1. Історія та терія міжнародних суспільних комунікацій
 2. Основи наукових досліджень
 3. Іноземна мова 2 курс
 4. Політична історія світу
 5. Україна у міжнародних відносинах (від Київської Русі до Першої світової війни)
 6. Регіональні проблеми у МВ
 7. Друга іноземна мова
 8. Історія міжнародних відносин
 9. Європеїстика
 10. Релігійний фактор у міжнародних відносинах
 11. Міжнародне право
 12. Теорія міжнародних відносин
 13. Зовнішня політика України (1917-2021 р.р.)
 14. Соціологія міжнародних відносин

 

 

3 курс

 1. Основи наукових досліджень
 2. Міжнародні відносини та світова політика
 3. Іноземна мова спеціальності 3 курс
 4. Теорія та практика перекладу 3 курс
 5. Міжнародне приватне право
 6. Основи геополітики та геостратегії
 7. Зовнішня політика країн Північної та Латинської Америки
 8. Міжнародна інформація
 9. Зовнішня політика країн Західної Європи
 10. Друга іноземна мова 3 курс
 11. Дипломатична та консульська служби
 12. Перекладацька практика (навчальна)

 

4 курс

 1. Історія політичних вчень
 2. Конфліктологія та теорія переговорів
 3. Іноземна мова спеціальності
 4. Теорія та практика перекладу
 5. Міжнародні інтеграція та глобалізація у світовій політиці
 6. Переддипломна практика
 7. Друга іноземна мова
 8. Національно-етнічні проблеми у МВ
 9. Військово-політичні проблеми у МВ
 10. Міграційна політика ЄС
 11. Сучасні тенденції МВ
 12. Інформаційно-аналітична діяльність у МВ
 13. Дипломатія України
 14. Кваліфікаційна робота із захистом в ЕК

 

ОС  МАГІСТР

Спеціальність / Спеціалізація / Освітня програма: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Країнознавство / Країнознавство

 

 1. Проблеми міжнародної та регіональної безпеки
 2. Актуальні проблеми зовнішньої політики країн ЄС
 3. Європейська та євроатлантична політика України
 4. Практикум перекладу
 5. Публічна і культурна дипломатія (іноземною мовою)
 6. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 1
 7. Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського каталогу
 8. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 2
 9. Екологічна політика та дипломатія
 10. Транснаціональні відносини  та міграція: досвід ЄС
 11. Україна в міжнародних організаціях
 12. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 3
 13. Теорія і практика транскордонного співробітництва в системі міжнародних відносин
 14. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 4
 15. Вибіркова дисципліна із кафедрального каталогу 5

 

Відповідальний за інформацію: Зубанич Ласлов Ласлович
Дата оновлення сторінки: 08.11.2022