Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

Важливим напрямком роботи кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції є здійснення науково-дослідної діяльності, яка забезпечується Інформіційним центром НАТО та науково-дослідницьким центром «Кроссроудс» (Crossroads). На кафедрі історії Угорщини та європейської інтеграції УУННІ сформувався висококваліфікований науково-педагогічний колектив, який забезпечує якісну підготовку фахівців істориків та міжнародників для освітніх закладів, органів місцевого самоврядування, а також виконує на академічному рівні наукові дослідження з ряду пріоритетних напрямків гуманітарних наук. 

На даний час на кафедрі працюють 13 співробітників, серед яких: три доктори наук, професори, три кандидати наук, доценти; п’ять старших викладачів, один асистент, а також інженер комп’ютерного класу і старший лаборант. 

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації ‒ творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в галузі освіти, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах, органах місцевого самоврядування. 

Підвищення кваліфікації співробітники кафедри здійснюють у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, Львівському національному університеті, Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Інституті стратегічних досліджень.

Студенти історики та міжнародники кафедри «Історії Угорщини та європейської інтеграції» мають можливість слухати також і лекції кваліфікованих іноземних викладачів Європейського Союзу. 

Важливу роль у забезпеченні навчально-методичного процесу відіграє сучасний комп’ютерний клас з сучасною мультимедійною периферією, підключений до світової мережі Інтернет, що забезпечує доступність до потужних електронних бібліотек світу. Підготовку до колоквіумів та семінарських занять студенти здійснюють у бібліотеці кафедри, яка щорічно поповнюється новими виданнями, документами, атласами, найсучаснішими підручниками, посібниками завдяки Генерального консульства Угорщини в м. Ужгороді. 

Кафедра забезпечує навчальний процес власними методичними розробками, матеріалами, які наявні також і в електронному варіанті.

Із 2010 року підготовка науково-педагогічних кадрів кафедри здійснюється через аспірантуру УжНУ із спеціальності «всесвітня історія». Вагомим здобутком кафедри є європейського рівня навчання в аспірантурі (PhD) 32 випускників кафедри в університетах Угорщини: у Будапешті, Дебрецені. 

Наукова тема кафедри «Історія центральноєвропейського регіону в системі міжнародних відносин» (державний реєстраційний номер №0116U003894). Керівник комплексної теми ‒ Кіш Єва Бернатівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри.

В результаті наукового аналізу співробітниками кафедри досліджено: проблемні питання політичного та соціально-економічного розвитку регіону, акцентуючи увагу на вивчення дворянських родин комітатів Закарпаття у 1526-1657 роках на основі не опублікованих архівних джерел Угорщини та Закарпаття; а також важливим науковим напрямом дослідження кафедри є аналіз трансформації системи владних інституцій Угорщини та формування місцевої демократії в Угорщині на зламі ХХ та ХХІ століть. 

Цінним доробком наукової діяльності співробітників кафедри є концептуального рівня розробки щодо проблемних питань транскордонного співробітництва в якісно нових умовах поглиблення та сучасного поширення європейського інтеграційного процесу; також здійснено дослідження теорії і практики інноваційного потенціалу транскордонного співробітництва в контексті аналізу міжнародних відносин України з державами Європи, що дозволяє більш чітко з об’єктивних наукових позицій визначити його місце, роль і значення в системі міжнародних відносин та в реалізації євроінтеграційної стратегії України.

Кафедра має наукову бібліотеку, книжковий фонд якої постійно поповнюється новими сучасними зарубіжними виданнями.

Співробітниками кафедри видано понад 380 наукових публікацій, в тому числі  монографії, хрестоматії, наукові публікації у фахових виданнях України та країн Європейського Союзу: Угорщини, Чеської Республіки, Словацької Республіки, Болгарії, а також потужну низку публікацій у збірниках міжнародних наукових конференцій. 

У 2010 році було проведено першу науково-практичну міжнародну конференцію кафедри «Спільне українсько-угорське минуле і сьогодення», а з 2011 року кафедра виступила співорганізатором міжнародних конференцій «Сучасність і майбутнє Закарпаття» (2011 р.), «Єдиною провиною було походження ‒ до відзначення 70-річчя «маленькій робот» (2013 р.), «Пам’яті жертв сталінізму на Закарпатті» (2014 р.), «Пам’ятний рік Голокосту на Закарпатті» (2014 р.).

Кафедра виступила співорганізатором міжнародної наукової конференції «Центральна і Східна Європа на зламі культур в XI-XII столітті: династії, війни, релігії» 5-6 жовтня 2017 року. До участі у роботі конференції були запрошені вчені-спеціалісти з даної теми з Угорщини (Дебреценський Університет, Університет Печ, Державного Архіву Угощини) та України. Завдяки конференції ми намагаємося укріпити міжвідомчих відносин між науковими  лабораторіями, які працюють у вищих навчальних закладах по обидві сторони Карпат (Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці) та угорськими дослідниками, а також повернувшись до середньовічних досліджень, з метою написання спільної історії, представити громадськості нові або забуті джерела, а в зв'язку з темою, надати новий імпульс молодим історикам.

Традиційними є міжнародні симпозіуми та відкриті семінари, для студентів-міжнародників, організовані науковим центром «Кроссроудз», а також науково-практичні поїздки до посольств та консульств країн Європейського Союзу.

Особливої уваги заслуговує міжнародне співробітництво кафедри з вищими навчальними закладами Угорщини, Інститутом суспільних наук Словацької АН, Сілезьким університетом в Чеській Республіці в контексті забезпечення навчального процесу максимально адаптованого до концепції «Болонського процесу» ‒ кредитно-модульної системи переддипломної та післядипломної освіти. 

Важливою є і спеціалізації кафедри, адже студенти історики в архівах і бібліотеках Угорщини проходять практику вивчаючи історію Угорщини. Важливо відзначити, що 8-9 квітня 2014 року викладачі і студенти кафедри разом із іншими колегами УУННІ здійснили навчальну практику в європейську «столицю» Брюссель, а також прийняли активну участь у міжнародній конференції «Роль Угорщини в об’єднанні Європи». 

Щорічно студенти і викладачі кафедри приймають активну участь у навчальних поїздках, літніх університетах в країни ЄС: Угорщину, Словенію, Словаччину, Хорватію, Італію, Швейцарію. 

Протягом 2015-2019 років викладачі кафедри відвідали наукові заходи на території країн Прибалтики, країн Центральної Європи, а також проходили стажування в Угорщині, Словаччині та Польщі за програмою «Вишеградський Фонд».

Велику увагу на кафедрі приділяють науковому стажуванню студентів у вищих навчальних закладах і наукових архівах Угорщини. Із 2007 року студенти історики другого і третього курсів кафедри проходять 2-3 місячне навчання в Університеті імені Пазманя Петера та Будапештському університеті ELTE (Угорщина), Дебреценському Університеті. 

Студенти - історики першого курсу беруть участь у археологічних розкопках як в Угорщині, так і на Закарпатті. 

Музейну і архівну практику студенти проходять як на Закарпатті (Державний архів Закарпатської області, Архів Закарпатської реформатської церкви, Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького), так і в Угорщині (архіви і музеї Будапешта).

Студенти старшокурсники проходять педагогічну практику у ліцеях та школах Закарпаття. Студенти протягом навчання активно займаються науковою роботою. Щорічно проводяться студентські наукові конференції із врученням дипломів та цінних подарунків переможцям. 

У 2012 році студенти кафедри заснували Наукове товариство студентів імені Ференца Ракоці. Щорічно студенти історики кафедри активно приймають участь у міжнародних конференціях, відповідними є і публікації студентів кафедри як у вітчизняних наукових виданнях, так і за кордоном. З точки зору розвитку наукової діяльності, підготовки академічного рівня наукових кадрів є заснування наукового видання молодих науковців та студентів «NORTIA», який було підтримано юридично рішеннями науково-методичною комісією та Вченою Радою УжНУ 6 грудня 2012 року.

Основне завдання кафедри «Історії Угорщини та європейської інтеграції» полягає не тільки у підготовці високопрофесійних істориків, вчителів-істориків та міжнародників-політологів-перекладачів з іноземної мови, а також у формуванні висококваліфікованих спеціалістів з європейських інтеграційних процесів.
 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Зубанич Ласлов Ласлович
Дата оновлення сторінки:08.11.2022