Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

 

КАФЕДРА  ІСТОРІЇ  УГОРЩИНИ  ТА  ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Співробітники кафедри

Фото

П.І.Б.

Наукове звання,

посада

Сфера наукових інтересів:

Зубанич Ласлов Ласлович

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри

 

zubanych.laslov@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: історія Угорщини доби середньовічча та нового часу, геральдика та історичне краєзнавство.

Туряниця Інна Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент 

 

turjanica.inna@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: українсько-литовські взаємини сучасності.

Павлишин Любов Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент 

 

liubov.pavlyshyn@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: двосторонні українсько-чеські відносини, історико-культурна спадщина Закарпаття, міждержавна співпраця на регіональному рівні у сфері туризму.

Бачо Роберт Йосипович

доктор економічних наук, професор

 

bacho.robert@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: фінанси, гроші та кредит, міжнародні економічні відносини, регіональна політика.

Головач Андрій Йожефович

кандидат історичних наук, доцент

 

andriy.golovach@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: історія держави, історія права.

Ферков Оксана Василівна

кандидат історичних наук, доцент 

 

oksana.ferkov@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: проблеми ранньомодерної історії Європи та України, краєзнавство

Кулчар Тімея Федорівна

старший викладач 

 

kulchar.timea@uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: історія стародавньої Греції та Риму. Історія середньо-вічної Європи та Америки, транскордонне співробітництво.

Долинай Жужанна Федорівна

старший викладач 

 

dolynay.zhuzhanna@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: права угорських національних меншин в Україні

Міговк Ріхард Юрійович

старший викладач 

 

myhovk.rihard@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: соціально-економічний розвиток комітатів Північно-східної Угорщини 1301-1526 рр., археологія Закарпаття.

 

Лемак Надія Михайлівна

старший викладач

 

nadya.lemak@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: етнополітика, політичні  науки та процеси

Беликанич Василь Васильович

старший викладач 

 

belykanych.laslo@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: електоральна географія, регіоналістика, міжнародна політика, політична географія.

Ковач Елеонора Гейзівна

старший викладач 

 

kovach.eleonora@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: перша світова війна.

Медєші Чобо Іштванович

асистент

 

chaba.medieshi@

uzhnu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: історія реформатської церкви Закарпаття, історія релігії Закарпаття.

Балла Естер Василівна

старший лаборант 

 

ester.balla@

uzhnu.edu.ua

 Сфера наукових інтересів: «Соціально-економічний розвиток населених пунктів Ужанщини нового часу»

 

 

Петкі Катерина Петрівна

інженер комп`ютерного кабінету

 

 

Відповідальний за інформацію: Зубанич Ласлов Ласлович
Дата оновлення сторінки: 08.11.2022