Медичний факультет №2

 Медичний факультет № 2 є структурно-функціональним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», створений відповідно до рішення Вченої ради університету від 16.06.2016 року (Протокол № 6).

На факультеті здійснюється підготовка іноземних громадян за напрямком «Медицина» , терміном навчання 6 років, мова навчання - англійська На сьогодні на факультеті навчається понад 1300 студентів із більш ніж 25 країн.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики, серед яких 3 докторів наук, професорів; 25 кандидатів наук, доцентів; 40 асистентів, 6 старших викладачів.

На факультеті створено три кафедри:

  • Кафедра фундаментальних медичних дисциплін (завідувач кафедри – проф. Фекета В.П.);
  • Кафедра внутрішніх хвороб (завідувач кафедри – проф. Товт-Коршинська М.І.);
  • Кафедра громадського здоров’я та гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри – доц. Погоріляк Р.Ю.).

Наукові публікації та дисертаційні дослідження працівників факультету виконуються в рамках комплексних науково-дослідних тем факультету: Клініко-патогенетичні та психосоматичні аспекти поєднаної терапевтичної патології, оптимізація лікувальних підходів, шифр:  3А-2017 (кафедра внутрішніх хвороб); Функціональний стан вегетативних систем організму залежно від співвідношення жирової та м’язової тканини в нормі та при патології (кафедра фундаментальних медичних дисциплін); Визначення умов та механізмів впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на формування особистості та стану громадського здоров’я населення (кафедра громадського здоров’я та гуманітарних дисциплін).

Протягом 2016 – 2018 рр. роботи факультету видано понад 71 публікацію у фахових виданнях, та науко-метричних виданнях, зокрема у журналах, індексованих SCOPUS та Web of Science - 14. Опубліковано 1 - монографію, навчально-методичних посібників -3 , методичних розробок - 8. Отримано 6 патентів.

Взяли участь у 86 конференціях, з яких 48 – вітчизняні, 38 – міжнародних.

Готується до захисту 13 кандидатських та 1 докторська дисертація.

Погоріляк Р.Ю., Товт-Коршинська М.І. та Фекета В.П. є членами спеціалізованих вчених рад.

 4 викладачі увійшли до ТОП-10 загального рейтингу викладачів ДВНЗ «УжНУ».

Відповідно до робочих програм, викладачі укладають методичні вказівки з усіх профільних предметів кафедр медичного факультету № 2 за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу, банки тестових завдань, матеріали підготовки до лекцій та практичних занять. Робочі програми та навчальні матеріали з дисциплін розміщені на web-сторінках кафедр університету.

Навчальна база факультету – це головний корпус УжНУ, чисельні відділення обласних, міської лікарень, три поліклініки, п’ять обласних клінічних диспансерів. Для проведення виробничої практики використовуються районні лікарні Закарпатської області, які є багатопрофільними лікувальними закладами.

Впродовж навчання студенти складають Єдиний державний кваліфікаційний іспит, до якого включені  «Крок 1» на 3 курсі, «Крок 2» на 6 курсі, Міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) та іспит з англійської  мови професійного спрямування. Після складання Державного комплексного практично-орієнтованого іспиту на 6 курсі, випускники продовжують навчання в клінічній ординатурі в Україні або в резидентурі закордоном , в тому числі на своїй батьківщині.

На факультеті працює студентське наукове товариство, члени якого приймають участь у різних студентських наукових конкурсах, конференціях, конгресах як в Україні так і за її межами.

Керівництво факультету сприяє проведенню значної кількості культурних студентських заходів: вечори знайомств, відзначення етнічних свят багатьох народностей та релігійних течій. Студенти активно беруть участь у всіх культурних заходах як університету так і міста в цілому. Крім того, студенти нашого факультету створили організацію SMILE (Student’s Medical International League), котра займається благодійністю, волонтерською роботою та організацією різноманітних професійних тренінгів та культмасових заходів.  Також на факультеті велика увага приділяється спортивному життю. Наші спортсмени щороку виборюють призові місця в спортивних змаганнях на різних рівнях від університетських до загальнодержавних чемпіонатів.

 

Відповідальний за інформацію:Калій Василь Васильович
Дата оновлення інформації: 02.02.2022