Кафедра внутрішніх хвороб

Кафедра внутрішніх хвороб медичного факультету №2 створена у 2016 р. Завідувач кафедри – д.мед.н., проф. Товт-Коршинська Маріанна Іванівна.

На кафедрі проводиться підготовка англомовних студентів-іноземців із Індії, Пакистану, Афганістану, Бангладешу, Шрі-Ланки, Мальдів, Нігерії, Зімбабве, Гани, Єгипту, Лівії, Йемену, Іраку, Марокко, Ізраїлю, Угорщини, Словаччини та ін. за спеціальністю «лікувальна справа».

Перелік курсів

Виключно англійською мовою викладаються наступні дисципліни:

 • внутрішня медицина (IV-VI курси), 
 • ендокринологія (IV курс), 
 • фізична реабілітація (IV курс), 
 • професійні хвороби (V курс), 
 • клінічна імунологія та алергологія (V курс),
 • сестринська справа (ІІІ курс), 
 • курси за вибором для IV i VI курсів,
 • а також – виробничі практики з терапевтичних дисциплін.

 До кожної дисципліни, яка закріплена за кафедрою, розроблені, апробовані та використовуються комплекси методичного забезпечення, які вміщують:

-    робочі програми дисциплін;

-    графіки викладання дисциплін і контролю знань;

-    плани, короткі конспекти та презентації лекцій;

-    інструктивно-методичне забезпечення до самостійної роботи;

-    тести, завдання, білети для поточного і кінцевого контролю знань та вмінь.

З кожної навчальної дисципліни розроблено тематику індивідуальної роботи студентів, перелік контрольних питань, а також тестові завдання і клінічні (ситуативні) задачі для перевірки рівня знань. З метою полегшення самостійного опрацювання матеріалу, викладачами кафедри підготовлені методичні рекомендації для вивчення конкретних тем за всіма дисциплінами, які викладаються на кафедрі. Забезпечується доступність базової інформації і знань з кожного предмета, зокрема на електронних носіях, включаючи платформу для дистанційного навчання університету «e-learn».

В наявності усі необхідні для роботи типові навчальні плани та програми, оновлені робочі програми, тематичні та календарні плани. Навчання клінічним дисциплінам проводиться згідно сучасних міжнародних протоколів надання медичної допомоги.

Додатково для студентів на кафедрі є електронний банк тестів для підготовки до державного ліцензійного екзамену «Крок-2», а також електронні варіанти доступних буклетів тестів (по 200). До кожної спеціальності та циклу вибрані з бази даних Кроку-2 відповідні тести, що застосовуються під час вхідного, поточного і вихідного контролю знань.

Основні навчальні матеріали розміщені в електронному середовищі дистанційного навчання університету «e-learn». На інтернет-сайт університету завантажені електронні варіанти лекцій, методичних розробок для практичних та самостійних занять студентів із тестами та ситуаційними задачами, оформлені за новими вимогами електронні версії робочих програм основних кафедральних дисциплін.

Крім науково-педагогічної діяльності, викладачі кафедри здійснюють також лікувально-діагностичну роботу на наступних клінічних базах:

 • Центральна міська клінічна лікарня (м. Ужгород);
 • Закарпатська обласна клінічна лікарня ім.Новака;
 • Обласний госпіталь ветеранів війни; 
 • Ужгородська центральна районна лікарня;
 • Ужгородський Центр ПМСД;
 • Центр легеневих хвороб.

 

Відповідальний за інформацію: Товт-Коршинська Маріанна Іванівна
Дата оновлення сторінки: 14.12.2022