Новини

21.06.2022
1106

В УжНУ провели конкурс «Краща монографія 2021 року»

В УжНУ провели конкурс «Краща монографія 2021 року»

В один день із Редакційно-видавничою радою, 15-го червня, відбулося засідання конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу «Краща монографія 2021 року». Серед поданих до розгляду 10 наукових видань призові місця отримали:

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

І місце – Шуаібов О. К., Малініна А. О., Малінін О. М. Характеристики і параметри перенапруженого наносекундного розряду в паро-газових сумішах та розробка нових газорозрядних ламп: монографія. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Видавництво «Говерла», 2021 р. 300 с. Іл. 144. Таблиць 37. Бібл. 231 назв. Укр. мовою. ISBN 978-617-7825-32-5

 

ІІ місце ‒ Polishchuk V. Evaluation of start-up projects in conditions of risk and uncertainty: monograph. Uzhhorod: Publishing house «FOP Sabov AM», 2021. 120 p. ISBN 978-617-7798-49-0 (Поліщук  В. В. Оцінювання стартап-проєктів в умовах ризику та невизначеності)

 

ІІІ місце ‒ Shuaibov A., Malinina A., Malinin A. Overstressed nanosecond discharge in gases at atmospheric pressure and its application for the synthesis of nanostructures based on transition metals. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. 68 p. ISBN 978-620-3-47251-6 (Перенапружений наносекундний розряд в газах атмосферного тиску і його застосування для синтезу наноструктур на основі перехідних металів)

 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

І місце – Тиховська О. М. Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект. Ужгород: РІК-У, 2021. 512 с.         ISBN 978-617-7868-54-4

 

ІІ місце (два видання):

Правове регулювання економічної системи:  інституції, правила, процедури: монографія / за ред. проф. Савчина М. В. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 830 с. ISBN 978-966-992-672-2

 

Правові питання евтаназії: Україна та світовий досвід: монографія. За загальною редакцією д. ю. н., проф. Булеци С. Б., д. ю. н., проф.       Менджул М. В. Ужгород: РІК-У, 2021. 268 с. ISBN 978-617-8046-19-4

 

ІІІ місце (три видання):

Волощук М. Г., Матьола І. І., Карабін Т. О., Білаш О. В. Становлення та розвиток податкової системи України: монографія. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2021. 172 с. ISBN 978-617-531-227-8

 

Свищо В. Ю. Філософія мови Дмитра Овсянико-Куликовського: монографія. Ужгород: Видавництво «Говерла», 2021. 216 с. ISBN 978-617-7825-49-3

 

Задорожна І. В. Регіональні особливості інноваційного розвитку: монографія. Ужгород: Видавництво «Говерла», 2021. 252 с.                          ISBN 978-617-7825-31-8

 

Відзначити за участь:

Білаш О. В., Менджул М. В. Правовий статус громадських об’єднань та релігійних організацій в Україні: монографія.Ужгород: РІК-У, 2021. 244 с. ISBN 978-617-8046-23-1

 

За інформацією

секретаря конкурсної комісії

Віри Мойсюк

Категорії: