Новини

22.04.2021
153

Редакційно-видавнича рада рекомендувала до друку нові видання

Редакційно-видавнича рада рекомендувала до друку нові видання

Засідання редакційно-видавничої ради відбулося 20 квітня. 

На редакційно-видавничій раді було заслухано питання про рекомендацію до друку таких видань: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 1(57);збірник тез «Матеріали 75-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ. Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки»; збірник праць ХІV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини»; матеріали XIX Міжнародної науково-практичної студентської конференції «Uzhhorod Medical Students’ Conference»; монографія «CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF THE MODERN RISK SOCIETY: SOCIO-CULTURAL, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS» («Виклики та можливості сучасного суспільства ризику: соціально-культурний, економічний і правовий аспекти»), за редакцією Наталії Варги та Богдани Гвоздецької; монографія «Наукова бібліотека Ужгородського національного університету: від джерел до сучасності», авторський колектив: Бряник О.В., Воробець В.В., Гунько Н.І., Ігнатюк М.М., Кривова С.Г., Лавришин Н.В., Лопіт І.І., Люта О.Г., Медведь М.М., Мельник Л.О., Прохненко О.Ф., Сабо К.Ф., Слєпньова С.П., Смірнова А.А., Тиханович О.М., Товт А.І., Федянін Т.Б., Хаван О.В., Чорній М.І., Яцків М.С.; навчальний посібник «Ефективність правового регулювання економічних інституцій», за ред. проф. Михайла Савчина; навчальний посібник «Комп'ютерний дизайн лікарських засобів», автори: Деяк Я.І., Девіняк О.Т., Криванич О.В., Вашкеба-Бітлер Е.М., Стан І.Ю.; навчальний посібник «Етика і деонтологія у фармації», автори:  Девіняк О.Т., Качур І.І., Литвин О.В., Голуб Є.О., Сятиня В.А., Бисага Є.І.; навчально-методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» у складі чотирьох видань, автор-укладач Артьомов І.В.; навчальний посібник «Математична статистика», автори Герич М.С., Синявська О.О.; навчальний посібник «Практикум з бухгалтерського обліку», автор Слюсаренко В.Є.; навчальний посібник «Організаційно-методичні основи проведення занять з плавання», укладачі: Звонар В.В., Петрушко М.І. Мордвінцев Г.О.; навчальний посібник «Методика організації уроку гімнастики у загальноосвітній школі», укладачі: Тулайдан В.Г., Шелєхова Т.В.; навчально-методичний посібник «Корекційна психопедагогіка (Олігофренопедагогіка)», укладач Гаяш О.В.

Усі видання мають позитивні рецензії та рекомендовані до друку.

Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: