Анонси подій

24
вересня
18:00
484

До 18:00 24 вересня: виконання вступниками до магістратури вимог для зарахування на навчання за державним замовленням

Вступники до магістратури, які рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням, до 18:00 24 вересня зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

1) подати особисто документи, передбачені розділом VI Правил прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

2) підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією (у випадку подання електронної заяви);

3) укласти договір про навчання між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (admission@uzhnu.edu.ua) у визначені терміни. Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

Приймальна комісія

Категорії: