Новини

14.03.2023
193

Триває збір і обговорення пропозицій щодо оновлення освітньої програми та навчального плану "Лікувальна справа"

Триває збір і обговорення пропозицій щодо оновлення освітньої програми та навчального плану "Лікувальна справа"

На медичному факультеті УжНУ працює робоча група з перегляду освітньої програми "Лікувальна справа" у 2023 році. Склад групи затверджений рішенням вченої ради факультету, і до неї входять 5 представників адміністрації факультету, 5 роботодавців та 5 виборних представників з числа студентів 3-6 курсів та інтернів.
Презентація, яка розглядалась під час засідання цієї робочої групи - доступна для перегляду за посиланням https://bit.ly/3TsWPkJ . Там зокрема наведено структуру поточного навчального плану та ключові вимоги до нього, які висовуються стандартом вищої освіти.

Наразі робоча група збирає думки і пропозиції від багатьох сторін для їх розгляду і врахування при схваленні нової програми, яка вступить у дію з 2023 року. Для студентів анкетування проводить студентське самоврядування, просимо їх залишити свій коментар саме там. Для викладачів медичного факультету існує окрема анкета, яка була розіслана на університетські електронні пошти.
Ключовими вимогами до навчального плану, які наведено в стандарті, крім опанування традиційного переліку фундаментальних медичних наук та клінічних дисциплін, є наступні пункти:

 • 25% кредитів ЄКТС – на дисципліни за вибором
 • Не менше 30 кредитів ЄКТС – практика
 • Програмні результати навчання містять
  • 1) надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та військових діях (військові дисципліни)
  • 2) цифрові технології (медична інформатика)
  • 3) знання державної та англ мови (укр мова за проф спрям, англ мова за проф спрям)
  • 4) забезпечення індивідуальної безпеки (охор праці та ОБЖ)
  • 5)компетентність щодо демократичних цінностей, рівних можливостей та гендерних проблем (громадянська освіта).
 • Проведення клінічних дисциплін виключно на клінічних базах
 • Гуманітарні дисципліни- визначені наказом ректора
 • Не менше 5500 аудиторних годин – Директива ЄС про визнання кваліфікацій

Пропозицією адміністрації факультету є доповнення визначеної стандартом компетентності "11. Здатність розв'язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності" - словами "та принципів доказової медицини", адже в затвердженому стандарті для неї чомусь не знайшлось місця (крім як згадки у списку літератури). З іншого боку, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" у статті 78 "Професійні обов’язки медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації" одним з пунктів передбачає "...здійснювати діяльність відповідно до принципів доказової медицини/доказової реабілітації".
Особливістю освітньої програми "Лікувальна справа" в УжНУ є те, що обсяг вивчення іноземних мов за вибором студента значно збільшено, і наразі таке вивчення охоплює усі 6 перших семестрів, а також може бути продовжене в разі вибору студентом іноземнох мови як вибіркової дисципліни старших курсів. Також на випусковому 6 курсі студенти розподіляються на профілі "Терапія", "Хірургія", "Загальна практика-сімейна медицина", "Акушерство та гінекологія" та "Педіатрія" за власним вибором. Кожен профільний блок включає підготовку за ключовими медичними дисциплінами із збільшеним обсягом саме профільної дисципліни, а також виробничу та симуляційну практику за цим профілем.
Повний текст освітньої програми знаходиться за посиланням https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/48438
Залишити свої коментарі та пропозиції запрошуємо в онлайн-анкеті за посиланням
https://forms.gle/N18hWf1macDe2fsE6

Дякуємо за присвячений час і добрі наміри!

Категорії: