Новини

13.03.2023
87

Чи має лікар право відмовитися від надання медичної послуги пацієнту?

Чи має  лікар  право відмовитися від надання медичної  послуги пацієнту?

 Не дивлячись на норму  статті 49 Конституції  України про гарантування всім без виключення права на медичну допомогу, у сучасному законодавстві існують норми, які забезпечують лікарю право на відмову від ведення пацієнта. 

В першу чергу це ст.34 Основ законодавства  України  про охорону здоров'я, яка декларує, що: 

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони  здоров'я  населення.  Лікар не несе відповідальності за  здоров'я  хворого в разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

Це право лікар може реалізовувати через Правила внутрішнього розпорядку  і для медичних працівників, і для пацієнтів, які мають бути затверджені головним лікарем. Зокрема, цими правилами може бути визначено, що лікар має право відмовитися від надання медичної допомоги у випадках, якщо пацієнт перебуває у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, неохайний, в брудному одязі.

Також, в умовах  сучасних реалій, лікар має право відмовити пацієнту у прийомі на час повітряної тривоги. У законодавстві України присутні норми, які спрямовані на захист прав обидвох сторін медично-правових відносин. Незважаючи на конституційне право на медичну допомогу, лікар має право відмовитися від пацієнта. Проте, дана норма не врегульовує  усіх важливих моментів процесу відмови - не зрозуміло, у якій формі повинна бути відмова, якими внутрішніми документами вона фіксується, і якщо бути відвертими, то формулювання ст.34 Основ законодавства  України  про охорону  здоров'я  є досить розмитим, і потребує деталізації на законодавчому рівні.

Також, не можна обійти стороною досить важливі, на наш погляд, ситуації коли лікар відмовляється від пацієнта через світоглядні чи релігійні
переконання.

На жаль, на даний момент законодавство не забезпечує таке право
лікарю, проте сподіваємося, що в майбутньому дані прогалини будуть враховані і  удосконалені.

Підготувала: доц. АНТАЛОВЦІ О.В.

Категорії: