Новини

15.03.2023
112

Що таке поліпрагмазія

Що таке поліпрагмазія

Поліпрагмазія (грец. poly — багато, pragma — предмет) або поліфармакотерапія передбачає одночасне та необгрунтоване використання декількох(5 та більше) медичних препаратів.

Кількість не означає якість.

ВООЗ визначила нераціональне використання лікарських засобів серйозною проблемою для всіх країн.

За даними літератури, при використанні 5 препаратів і менше частота побічної дії лікарських засобів не перевищує 5%, а при застосуванні 6 ЛЗ і більше вона збільшується — до 25%.

Призначення двох ЛП спричиняє взаємодію у 6% пацієнтів, застосування 5 препаратів підвищує їх частоту до 50%, а 10 препаратів — ризик лікарських взаємодій досягає майже 100%.

Побічна дія при прийомі одного лікарського засобу у літніх людей  виникає у 10%, при прийомі більше 10 лікарських засобів – практично в 100% випадків, а летальність при цьому наближається до 10%.

Найбільш раціональним підходом до лікування будь-якого захворювання є етіологічна або патогенетична терапія — вплив на саму причину захворювання або на патофізіологічні механізми, що лежать в основі хвороби.

Не забувайте про лікарську взаємодію препаратів, особливо, коли купуєте  їх самостійно!

 

Джерела:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5635569

http://amnu.gov.ua/polipragmaziya

Підготувала к.мед.н. Гирявець М.В.

Категорії: