Анонси подій

29
серпня
10219

Оприлюднення рейтингових списків вступників на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.

Рейтингові списки (зокрема, поточні) формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті. ДВНЗ «УжНУ» замість оприлюднення на офіційному вебсайті рейтингових списків вступників може надавати посилання на відповідну ДВНЗ «УжНУ» (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) сторінку у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

 Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Порядком прийому вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році, наведених у додатку 6 до Порядку прийому, затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному вебсайті відповідно до строків, визначених у розділі V Правил прийому.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на офіційному вебсайті, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Приймальна комісія

Категорії: