Анонси подій

28
липня
5713

Оприлюднення рейтингових списків вступників на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою‑1, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються не пізніше 28 липня.

Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті. ДВНЗ «УжНУ» замість оприлюднення на офіційному вебсайті поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своєму офіційному вебсайті на сторінку ДВНЗ «УжНУ» у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Правилами прийому та Умовами прийому вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році, наведених у додатку 6 до Умов прийому, затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному вебсайті.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

– конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

– пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

– ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2, квотою-4, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

 У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії, а також в електронному кабінеті вступника.

Приймальна комісія

Категорії: