Новини

08.09.2022
298

В УжНУ провели засідання Редакційно-видавничої ради

В УжНУ провели засідання Редакційно-видавничої ради

5 вересня 2022 року відбулося засідання Редакційно-видавничої ради університету. Головуючий – в.о. проректора з наукової роботи Іван Миронюк привітав членів редакційно-видавничої ради з початком нового навчального року. Відтак, за його пропозицією шляхом відкритого голосування було обрано секретаря ради. Ним стала Андріана Бродич, начальник редакційно-видавничого відділу.

Члени редакційно-видавничої ради обговорили і рекомендували до друку десять наукових та навчальних видань: Науково-практичний журнал «Україна. Здоров’я нації» №3 (69) 2022; Науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії» №2 (56) 2022; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». Випуск 1 (65) 2022; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія». Випуск 1 (47) 2022; Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Психологія» №4 (2022); Матеріали 76-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». Серія «Біологія». Том I (26 лютого 2022 р.) та Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні». Том II (24 червня 2022 р.); монографія «Кристалохімія гексахалькогендифосфатів», автори: Федорчук А.О., Федина М.Ф., Барчій І.Є., Шпеник О.О., П’ясецкі М.; монографія «Методика застосування даних дистанційного зондування землі в оцінці наслідків надзвичайних ситуацій», автори: Четверіков Б.В., Калинич І.В.; навчальний посібник «Комплексний аналіз», автори: Слюсарчук П.В., Боярищева Т.В., Герич М.С., Погоріляк О.О., Синявська О.О., Сливка-Тилищак Г.І., Тегза А.М.; навчальний посібник «Теорія міри й інтегралу Лебега. Функціональний аналіз», автори: Боярищева Т.В., Герич М.С., Погоріляк О.О., Синявська О.О., Сливка-Тилищак Г.І., Слюсарчук П.В., Тегза А.М.

Головуючий проінформував також щодо важливих змін у редакційно-видавничій політиці університету. Особливу увагу буде приділено дотриманню академічної доброчесності авторами публікацій і перевірці на плагіат усіх видань. Це і низку інших важливих змін буде внесено у оновлене Положення про редакційно-видавничу раду УжНУ.



Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: