Міжнародна асоціація випускників
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

06.02.2019

Звернення голови правління Асоціації

Шановні члени Асоціації! Основною метою створення Міжнародної асоціації випускників УжНУ, як зазначено в її Статуті, є об’єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», збереження та примноження його традицій і духовних цінностей; захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів.

Серед цілей Асоціації особливе місце займають проблеми: збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях поколінь випускників університету; створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів, забезпечення інформаційного обміну між випускниками; підвищення престижу університету як провідного навчального закладу світового рівня; проведення постійного моніторингу можливостей залучення талановитої молоді з числа випускників шкіл для навчання в університеті, а також їх працевлаштування після отримання вищої освіти; сприяння отриманню університетом грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами; сприяння ресурсному забезпеченню освітніх, наукових, технологічних і культурних проектів вишу.

Зазначу, що за неповні два роки діяльності нашої громадської організації започатковано системний підхід до реалізації багатьох складових роботи Асоціації.

Зокрема, цілеспрямовано ведеться робота з організації відокремлених підрозділів Асоціації в області та за межами України. Налагоджено контакти з випускниками, що працюють в Японії, Сінгапурі, Великобританії, Австрії та Німеччині. Успішно розпочали діяльність осередки Асоціації в ряді країн Європейського Союзу, США, Ізраїлі.

Важливим підтвердженням актуальності створення Асоціації випускників є те, що до участі в ній долучилось чимало знакових постатей, зокрема Ганинець Павло Павлович, Лазур Володимир Юрійович, Русин Василь Іванович, Курах Іван Ілліч, Рішко Олександр Адальбертович, Шимон Людвик Людвикович, Петнегазі Дезидерій Сигізмундович, Чаварга Іван Михайлович, Рівіс Михайло Михайлович, Устич Сергій Іванович, Мандрик Іван Олександрович, Поляк Степан Степанович, Міца Олександр Володимирович, Натуркач Руслана Павлівна, Смоланка Андрій Володимирович та багато інших випускників, якими пишається Ужгородський національний університет.

Розпочато підготовчу роботу з відродження баз відпочинку «Скалки», «Плішки», «Колочави». Зокрема, заступник голови правління проф. С.І. Устич розробляє Концепцію створення науково-інформаційного і рекреаційно-культурного центру УжНУ шляхом реорганізації існуючих баз і профілакторіїв, які приходять у занепад через відсутність фінансування.

Радує те, що на звернення правління Асоціації щодо співпраці активно відгукуються наші випускники – визначні науковці університетів країн ЄС та США.

Багато з них запропонували допомогу з проблем підготовки та стажування магістрів і аспірантів УжНУ на базі передових лабораторій в університетах Європи та США. Ця ідея успішно втілюється в життя І. Айзенбергом, доктором фізико-математичних наук, професором Манхеттенського коледжу в США.

В той же час існує чимало питань щодо підключення випускників-ветеранів до роботи з шкільною молоддю та залучення кращих до навчання в університеті. Низка інших дуже цікавих проектів Асоціації знаходяться в стадії вирішення.

Олександр Сливка, голова правління Асоціації