Новини

21.03.2024
1605

Затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

Затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

Міністерство освіти і науки України інформує про затверджений Порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.

Правила прийому до ДВНЗ «УжНУ» у 2024 році повинні бути розроблені відповідно до Порядку прийому, затверджені Вченою радою, розміщені на офіційному вебсайті та внесені до ЄДЕБО впродовж місяця після набрання чинності Порядком прийому.

Основні особливості вступної кампанії - 2024

вступ для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного спрямувань 
 1.  Абітурієнти повинні подавати результати національного мультипредметного тесту (НМТ). НМТ містить два блоки по два предмети: три обов'язкові – з української мови, математики, історії України – і один за вибором учасника – українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)
 2. Вступники зможуть також скористатись результатами НМТ 2022 чи 2023 року або ЗНО 2021 року
 3. Вступники на спеціальність 017 Фізична культура і спорт, окрім результатів НМТ, мають пройти творчий конкурс
 4. Подання заяв вступників розпочинається 19 липня та закінчується о 18:00 31 липня
 5. Абітурієнти будуть допускатись до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130
 6. Конкурсний бал вступників на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» не може бути менше ніж 150 балів

Реєстрація для складання НМТ триватиме до 11 квітня включно 

вступ для здобуття ступеня магістра
 1. Всі вступники складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ), який міститиме тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника)
 2. Для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта / Педагогіка» (окрім 017 «Фізична культура та спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини», також потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)
 3. Вступники на галузі знань 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 28 «Публічне управління та адміністрування»  зможуть обрати один з восьми предметних тестів на вибір: з педагогіки та психології, з економіки та міжнародної економіки, з політології та міжнародних відносин, з психології та соціології, з обліку та фінансів, з управління та адміністрування, з права та міжнародного права, з інформаційних технологій
 4. Інші вступники в магістратуру складатимуть предметні тести відповідно до обраної спеціальності
 5. Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 1 серпня та закінчується о 18:00 22 серпня

Основний етап реєстрації для складання ЄВІ та ЄФВВ триватиме із 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Основна сесія ЄВІ/ЄФВВ: 24 червня — 15 липня.

вступ для здобуття ступеня доктор філософії
 1. Для конкурсного відбору зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також результати презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень
 2. Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Основний етап реєстрації для складання ЄВІ триватиме із 7 до 29 травня включно, основна сесія ЄВІ: 24 червня —  15 липня.

Важливе уточнення:

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

 Приймальна комісія

Категорії: