Новини

18.11.2022
174

Відбулося чергове засідання Редакційно-видавничої ради університету

Відбулося чергове засідання Редакційно-видавничої ради університету

На обговорення членів редакційно-видавничої ради було винесено 13 рукописів, підготовлених науковцями УжНУ, це: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія». Випуск 2(48) 2022; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». Випуск 2(47) 2022; Збірник наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність» Випуск 2(29) 2022; Фаховий науковий збірник «Сучасні дослідження з іноземної філології». Випуски 3-4 (21-22) 2022; Збірник тез доповідей I Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20-21 жовтня 2022 р. «Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців спеціальної освіти», упорядник д.пед.н. С.В. Стеблюк; Збірник наукових праць «Студії з філології та журналістики. Випуск 7», за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (м.Ужгород, 24 травня 2022 року), ред.кол. Ю.Бідзіля, Г.Шкурко, О.Харьківська та ін.; Збірник наукових праць «Studia Slovakistiсa». Випуск 21 (2022), упорядники і відповідальні редактори: С.Пахомова, Я.Джоґаник; Збірник тез доповідей наукової конференції «Ужгородські ентомологічні читання – 2022», відп. за випуск Чумак В.О.; навчальний посібник-хрестоматія «Зовнішня політика та національна безпека України: документи і матеріали 2014-2022 рр.», укладання і коментар Артьомов І.В.;  навчальний посібник «Управління природокористуванням», автор Поп С.С.; навчальний посібник «Основи моніторингу довкілля», автори: Поп С.С., Шароді I.C., Шароді В.В.; навчальний посібник для студентів медичних закладів «Англійська мова за професійним спрямуванням», укладачі: Даньків А.К., Штолцел Ю.Ю., Надь К.O.; навчально-методичні рекомендації з дисципліни “Елективний курс з іноземної мови (англійська) для медичних цілей” для англомовних іноземних студентів медичних спеціальностей ЗВО «Англійська мова для медичних цілей: Інтерактивні завдання для студентів-медиків (розвиток продуктивних навичок)», автор Надь К.О. Усі видання були рекомендовані до друку.

На засіданні головуючий проректор з наукової роботи Іван Миронюк поінформував про винесення у новій редакції на затвердження Вченої ради УжНУ «Положення про редакційно-видавничий відділ Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»» та «Положення про університетський конкурс на кращу монографію та на кращий підручник, навчальний посібник або електронне навчальне видання Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»». 

Головуючий поінформував, що відповідно до оновленого Положення університетський конкурс на «Кращий підручник, навчальний посібник або електронне навчальне видання за 2021 рік» традиційно відбудеться у грудні ц.р.  Подані на конкурс навчальні видання будуть розглянуті конкурсною комісією, затвердженою наказом ректора на засіданні Редакційно-видавничої ради. Матеріали на конкурс подавати у редакційно-видавничий відділ університету.

 

Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: