Новини

14.09.2021
17210

Рейтингові списки, списки рекомендованих, списки зарахованих на навчання до ДВНЗ "УжНУ"

Рейтингові списки, списки рекомендованих, списки зарахованих на навчання до ДВНЗ "УжНУ"

І. Освітній ступінь бакалавр, магістр на основі повної загальної середньої освіти

І.1. Списки рекомендованих на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції:

- денна форма здобуття освіти;

- заочна форма здобуття освіти.

З повними рейтинговими списками можна ознайомитися за посиланням або в інформаційних системах Вступ.ОСВІТА.UA або https://vstup.edbo.gov.ua

І.2. Списки рекомендованих за співбесідою та квотою-2:

- зарахування за співбесідою;

- зарахування за квотою-2.

І.3. Списки зарахованих за державним замовленням:

- за співбесідою, квотою-2;

- за загальним конкурсом, квотою-1

І.4. Списки зарахованих за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

- денна та заочна форма 

І.5. Списки переведених на вакантні місця державного замовлення:

денна та заочна форма 

І.6. Списки переведених на додаткові місця державного замовлення: 

- денна та заочна форма

 

ІІ. Освітній ступінь бакалавр (магістр) на основі ОКР молодший спеціаліст 

ІІ.1. Списки рекомендованих на фіксовані конкурсні пропозиції (скорочений термін навчання, на перший курс):

 - денна форма здобуття освіти

З повними рейтинговими списками можна ознайомитися за посиланням або в інформаційних системах Вступ.ОСВІТА.UA або https://vstup.edbo.gov.ua

ІІ.2. Списки зарахованих за державним замовленням (скорочений термін навчання, на перший курс):

- денна форма здобуття освіти

ІІ.3. Списки зарахованих за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

денна та заочна форма

 

ІІІ. Освітній ступінь магістр на основі здобутого освітнього ступеня (ОКР спеціаліст)

ІІІ.1. Списки рекомендованих на відкриті конкурсні пропозиції:

- денна форма здобуття освіти

ІІІ.2. Списки рекомендованих на фіксовані конкурсні пропозиції:

- денна форма здобуття освіти

- заочна форма здобуття освіти 

З повними рейтинговими списками можна ознайомитися за посиланням або в інформаційних системах Вступ.ОСВІТА.UA або https://vstup.edbo.gov.ua

ІІІ.3. Списки зарахованих за державним замовленням:

 - денна та заочна форма здобуття освіти

ІІІ.4. Списки зарахованих за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

денна та заочна форма 

 

IV. Освітній ступінь доктор філософії

ІV.1. Списки зарахованих за державним замовленням:

 - денна та вечірня форма здобуття освіти

Приймальна комісія

Категорії: