Новини

06.05.2021
11594

Реєстрація вступників до магістратури для складання ЄВІ/ЄФВВ

Реєстрація вступників до магістратури для складання ЄВІ/ЄФВВ

На підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" інформує про наступний порядок дій для реєстрації вступників на навчання за освітнім ступенем магістр для складання ЄВІ/ЄФВВ.

Реєстрація розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

Реєстрація здійснюється за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація). 

Випускникам бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" 2021 року

 Реєстрацію випускників бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" 2021 року здійснюють відбіркові комісії факультетів (інституту).

 Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надати особисто копії або надіслати на офіційну електронну адресу відбіркової комісії факультету (інституту) скановані копії / фотокопії:

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

- документа, що посвідчує особу;

- облікової картки платника податків;

- фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них).

Під час реєстрації відбіркова комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після оформлення екзаменаційного листка.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в відбірковій комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.

Офіційні електронні адреси відбіркових комісій факультетів (інституту):

- біологічний факультет: f-bio-vstup@uzhnu.edu.ua

- географічний факультет: f-geo-vstup@uzhnu.edu.ua

- економічний факультет: f-econ-vstup@uzhnu.edu.ua

- інженерно-технічний факультет: itf-vstup@uzhnu.edu.ua

- українсько-угорський навчально-науковий інститут: inst-uh-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет здоров'я та фізичного виховання: f-health-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет іноземної філології: f-infil-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет інформаційних технологій: f-it-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет історії та міжнародних відносин: f-hist-ir-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет математики та цифрових технологій: f-mdt-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет міжнародних економічних відносин: f-intrel-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет суспільних наук: f-susp-vstup@uzhnu.edu.ua

- факультет туризму та міжнародних комунікацій: f-tourism-vstup@uzhnu.edu.ua

- фізичний факультет: f-physics-vstup@uzhnu.edu.ua

- філологічний факультет: f-fil-vstup@uzhnu.edu.ua

- хімічний факультет: f-him-vstup@uzhnu.edu.ua

- юридичний факультет: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua

Випускникам бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" минулих років та випускникам інших закладів вищої освіти 2021 року

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" здійснює реєстрацію випускників бакалаврату минулих років та випускників інших закладів вищої освіти 2021 року

 Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надати особисто копії або надіслати через спеціальний онлайн-сервіс скановані копії / фотокопії:

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

- документа, що посвідчує особу;

- облікової картки платника податків;

- документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

- фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них).

Під час реєстрації приймальна комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після оформлення екзаменаційного листка.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в відбірковій комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.

Електронна адреса Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ": vstup@uzhnu.edu.ua 

Адреса для особистої подачі заяв: м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімн. 228, 220 

Телефони для довідок 066-829-35-38, 096-123-89-67, 063-641-66-45.  

Зареєструватися на ЄВІ / ЄФВВ

Додаткова інформація

Вступник також подає копії:

- медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (тільки для осіб, для яких необхідно створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

- довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). Форма довідки наведена у Додатку 3 до Порядку реєстрації. У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими спеціальностями, він реєструється за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство» або 6.030202 «Міжнародне право» (Увага! Дія даної норми призупинена відповідно до листа МОН України № 1/9-277 від 25.05.2021).

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), вступники на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у ДВНЗ «УжНУ».

Інформуємо вступників, які бажають продовжити навчання у магістратурі за іншою спеціальністю ("перехресний" вступ), що додаткове вступне випробування (для тих спеціальностей, де воно передбачене), буде проведено у терміни, визначені для проведення фахового вступного випробування.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані. 

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Зображення з офіційного сайту УЦОЯО

Категорії: