Новини

06.05.2023
22605

Реєстрація вступників до магістратури для складання ЄФВВ та/або ЄВІ

Реєстрація вступників до магістратури для складання ЄФВВ та/або ЄВІ

8 травня розпочинається реєстрація для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або  єдиному вступному іспиті (ЄВІ), яка триватиме до 31 травня 2023 року включно.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" інформує про наступний порядок дій для реєстрації вступників.

Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" та відбіркові комісії факультетів (інститутів). Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної або відбіркової комісії скановані копії документів. Також можливе використання спеціального сервісу.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄФВВ, ЄВІ.

Тестування можна буде пройти в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити пункти тестування для проведення магістерських випробувань, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи / організації готові підтримати проведення випробувань.

Є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. 

Також необхідно вибрати назву(-и) єдиного фахового вступного випробування (облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія).  Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань

Випускникам бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" 2023 року

 Реєстрацію випускників бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" 2023 року здійснюють відбіркові комісії факультетів (інститутів).

 Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надати особисто копії або надіслати на офіційну електронну адресу відбіркової комісії факультету (інституту) скановані копії / фотокопії:

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

- документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідки на постійне проживання в Україні, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія);

- облікової картки платника податків (тільки для громадян України; крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Під час реєстрації відбіркова комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Офіційні електронні адреси відбіркових комісій факультетів (інститутів)

Випускникам бакалаврату ДВНЗ "УжНУ" минулих років та випускникам інших закладів вищої освіти

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" здійснює реєстрацію випускників бакалаврату минулих років та випускників інших закладів вищої освіти

 Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надати надіслати на офіційну електронну адресу або через спеціальний онлайн-сервіс скановані копії / фотокопії:

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

- документа, що посвідчує особу;

- облікової картки платника податків;

- документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках).

Під час реєстрації приймальна комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення екзаменаційного листка.

Електронна адреса Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ": vstup@uzhnu.edu.ua 

Адреса для особистої подачі заяв: м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімн. 228, 220 

Телефони для довідок +380961238967, +380668293538.  

Зареєструватися на ЄФВВ та/або ЄВІ (3 8/05)

Додаткова інформація

Вступник також подає копії:

- медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (тільки для осіб, для яких необхідно створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

- довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). Форма довідки наведена у Додатку 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти. У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до Приймальної або відбіркової комісії, або поштовим зв’язком, якщо зазначити про таку необхідність у заяві-анкеті.

 Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Особливості вступної кампанії 2023

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація).

Брати участь у конкурсному відборі без результатів ЄВІ мають право лише абітурієнти, які вступають виключно на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави.

Особи, які вже здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) з іншої спеціальності, під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання ЄВІ/ЄФВВ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), можуть за їх вибором або подати результати ЄВІ/ЄФВВ, або скласти співбесіду з іноземної мови та фаховий іспит у ДВНЗ «УжНУ».

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 130.

Для конкурсного відбору зараховуються результати:

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

– Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 року та Єдиного фахового вступного іспиту (ЄФВВ) 2023 року;

2) для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»:

– ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року,

– або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в ДВНЗ «УжНУ»;

3) для вступу на інші спеціальності:

– ЄВІ 2023 року та фахового іспиту у ДВНЗ "УжНУ".

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Зображення з офіційного сайту УЦОЯО

Категорії: