Новини

01.04.2024
423

Спроектувати сучасний процесор - це просто для студента 123-ї спеціальності

Спроектувати сучасний процесор - це просто для студента 123-ї спеціальності

Наукову статтю студента кафедри комп'ютерних систем та мереж Махрова Валентина  «Проектування конвеєрного процесора RISC-V архітектури з апаратним співпроцесором цифрової обробки сигналів» опубліковано у журналі «Радіоелектроніка, інформатика, управління» у випуску №1 за 2024 рік. Журнал включений до переліку наукових фахових видань України в категорії «А» та індексується у наукометричній базі даних Web of Science.

 У роботі представлено проектування та дослідження характеристик конвеєрного процесора архітектури RISC-V з співпроцесором цифрової обробки сигналів, що виконує швидке перетворення Фурʼє. Проведені дослідження та розрахунки показали, що використання розробленого апаратного співпроцесора зменшує час виконання алгоритму ШПФ та навантаження на процесор під час обчислень.

Стаття написана у співавторстві з кандидатом технічних наук, доцентом кафедри Вавруком Є.Я. та асистентом кафедри Гедеон Г.О. Автори статті вдячні завідувачу кафедри КСМ Горвату Петру Петровичу за цінні та конструктивні поради під час написання роботи.

Також Махров Валентин під керівництвом Гедеон Ганни взяв участь у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2024. Робота на тему «The design of the pipelined RISC-V processor with the hardware coprocessor of digital signal processing» була представлена за напрямком «Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка». Міжнародний конкурс щорічно проводиться на базі Одеського національного технологічного університету під егідою Black Sea Universities Network та ISEKI-Food Association. 

За результатами конкурсу Black Sea Science рецензентами відзначено високий науковий рівень роботи. Також запропоновано опублікувати роботу як наукову статтю у журналі «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів» Одеського національного технологічного університету.

Кафедра КСМ

Категорії: