Новини

23.11.2023
470

Проект COOPERA: від вивчення європейського досвіду дуальної вищої освіти до впровадження в навчальний процес

Проект COOPERA: від вивчення європейського досвіду дуальної вищої освіти до впровадження в навчальний процес

В УжНУ в рамках реалізації проекту COOPERA Вченою Радою розглянуто питання про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ДВНЗ «УжНУ».

В рамках реалізації проекту «Інтеграція вищої дуальної освіти в Молдові та Україні – COOPERA» 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, що реалізується Ужгородським національним університетом, спільно з вітчизняними та європейськими університетами-партнерами, завершилася фаза обміну досвідом кращих практик реалізації дуальних програм у вищих навчальних закладах, етап напрацювання  методичних підходів та моделей дуальних освітніх програм, можливостей їх впровадження в навчальний процес.

Одним з етапів реалізації проекту «Інтеграція вищої дуальної освіти в Молдові та Україні – COOPERA» є розробка пропозицій і запровадження змін до законодавства та нормативних актів для адаптації дуальної вищої освіти в країнах-партнерах. Так, проектна команда УжНУ, керівництво, представники навчальної частини, економічного факультету, Центр кар’єри УжНУ спільно з університетами-партнерами та представниками Міністерства освіти і науки України прийняли участь у напрацюванні пропозицій та рекомендацій під час громадського обговорення проекту Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти, партнерських національних семінарах та експертних проектних воркшопах. 

Результати такої проектної роботи були враховані в затвердженому Положенні про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти (зареєстровано Міністерством юстиції України наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2023 року № 426). З Положенням можна ознайомитися тут: https://mon.gov.ua/ua/news/polozhennya-pro-dualnu-formu-zdobuttya-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti-zareyestrovano-v-minyusti

Одним з етапів проектної діяльності в рамках проекту COOPERA стала також участь у кластерному заході з менеджменту у вищій освіті «Урядування, менеджмент і функціонування закладів вищої освіти та системи вищої освіти на основі забезпечення якості, цифровізації та інклюзії», що відбувся 23 червня 2023 р., організаторами якого виступили Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національні експерти з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ спільно з Міністерством освіти і науки України. Метою заходу було поширення провідного досвіду та результатів проєктів за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти, забезпечення синергії між проєктами, що працюють у певному кластері, просування тематичних пріоритетів Програми ЄС Еразмус+, зокрема якості, цифровізації та інклюзії». З результатами зустрічі можна ознайомитись тут: https://erasmusplus.org.ua/news/vebinar-uryaduvannya-menedzhment-i-funkczionuvannya-zakladiv-vyshhoyi-osvity-ta-systemy-vyshhoyi-osvity-na-osnovi-zabezpechennya-yakosti-czyfrovizacziyi-ta-inklyuziyi-23-06-2023-r-onl/ До експертних заходів долучилося більше 40 учасників (учасники проєктів CBHE Програми ЄС Еразмус+, представники закладів вищої освіти та наукових установ). Так, в учасники проекту «Інтеграція вищої дуальної освіти в Молдові та Україні – COOPERA» звітували і ділилися напрацьованим досвідом у сфері розвитку і впровадження дуальної освіти. 

Взаємодія із Федерацію роботодавців України, зустрічі представників проекту від УжНУ і економічного факультету з партнерськими організаціями і міжнародними компаніями – провідними роботодавцями в регіоні, щодо можливостей впровадження елементів дуальної освіти при підготовці фахівців та залучення студентів до такого формату навчання, стали основою роботи проектної команди університету для врахування можливостей реалізації таких програм у вищій освіті та напрацювання рекомендаційних форм документів, форм, моделей та підходів до організації навчального процесу.  Ознайомитися з ними можна за посиланням на сторінці економічного факультету: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/64085 

Безпосереднім результатом напрацювання попередніх етапів проекту стала робота над Проектом та затвердження 16.11.23 рішенням Вченою Ради УжНУ «Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ДВНЗ «УжНУ». 

 

Враховуючи цей важливий крок стає можливим реалізовувати «пілотування» дуальної освітньої програми магістерського (другого) рівня 076 «Міжнародна комерція» в рамках реалізації проекту «Інтеграція вищої дуальної освіти в Молдові та Україні – COOPERA» на економічному факультеті та впровадження досвіду в університеті взагалі, долучені роботодавців до активної взаємодії щодо розробки і впровадження практичних освітніх компонент, залучення вмотивованих студентів до фахових професійних можливостей підготовки конкурентоздатних випускників.

 

Підготувала: Тетяна Бутурлакіна, інституціональний координатор проекту COOPERA, директор Центру кар’єри УжНУ

 

Категорії: