Новини

17.01.2023
615

Попри виклики 2022 року – УжНУ успішно провів вступну кампанію

Попри виклики 2022 року – УжНУ успішно провів вступну кампанію

Станом на 31 грудня 2022 року контингент студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст») та Природничо-гуманітарного фахового коледжу університету (освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») складає 16 477 здобувачів освіти, що є більше, ніж у попередні роки (14 524 станом на31 грудня 2021 року). 

Попри виклики, привнесені війною, Ужгородському національному університету вдалось здійснити успішну вступну кампанію, яка відрізнялася низкою відмінностей. Насамперед, для цього Приймальною комісією ДВНЗ «УжНУ» протягом 2022 року було:

  • -на основі Умов прийому розроблено Правила прийому, на основі Порядку прийому – нову редакцію Правил прийому та Зміни до них, забезпечено оперативне оприлюднення інформації;
  • -створено відкриті (122), фіксовані (93) та небюджетні (936) конкурсні пропозиції (всього - 1151 конкурсна пропозиція), забезпечено внесення необхідних даних та якісний супровід вступної кампанії у ЄДЕБО;
  • -погоджено з державним замовником максимальні та загальні обсяги прийому за державним замовленням;
  • -здійснено переведення пільгових категорій вступників та студентів на вакантні та додаткові місця державного замовлення;
  • -створено необхідні структурні підрозділи приймальної комісії, забезпечено організацію та координування онлайн та офлайн роботи підрозділів;
  • -оновлено програми вступних випробувань (фахові іспити, індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси, вступні іспити для іноземців), критерії оцінювання, бази тестових завдань;
  • -проведено прийом документів (чотири етапи) та вступні випробування згідно розкладів з дотримання усіх вимог, використано можливості додаткового прийому та зарахування;
  • -напрацьовано методики та технології дистанційного проведення вступних випробувань ( у тому числі для іноземців);
  • -забезпечено формування в ЄДЕБО та оприлюднення рейтингових списків, списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання, наказів про зарахування;
  • -організовано надання юридичної консультації для осіб, які мають особливі умови участі у вступній кампанії, у тому числі засобами електронного зв’язку та Інтернет.

Всього кількість поданих заяв вступниками до ДВНЗ «УжНУ» у 2022 році складає 16 052, з них 12 478 на денну форму навчання та 3 574 на заочну, дистанційні форми навчання. А кількість зарахованих вступників склала 5 600.

 

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: