Новини

28.09.2021
1865

Кафедра клініко-лабораторної діагностики та фармакології: виховуємо нову плеяду висококваліфікованих науковців

Кафедра клініко-лабораторної діагностики та фармакології: виховуємо нову плеяду висококваліфікованих науковців

Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня – М. Ебнер-Ешенбах

Кафедра клініко-лабораторної діагностики та фармакології створена на підставі рішення Вченої ради УжНУ згідно наказу № 258/01-17 від 27.02.2018 р. Основним завданням кафедри є не тільки навчити майбутніх лікарів-стоматологів базовим знанням, а й дати їм поштовх для перебудови свого світогляду, активного творчого дослідника, відкрити їм двері в світ сучасної та інноваційної науки.

Сучасний колектив кафедри – це без жодного перебільшення потужна команда високопрофесійних мультидисциплінарних спеціалістів, викладачів і науковців, очолюваних д. біол. н., проф. Надією Бойко. Науково-педагогічні працівники кафедри є справжніми однодумцями, яких характеризує передусім творчий підхід до виконання усіх поставлених сучасних завдань і яких об’єднує любов до своєї справи. Важливою характеристикою кафедри є прагнення колективу до інновацій та їх практичного впровадження, постійне підвищення своєї професійної кваліфікації, навчання кращим практикам, участь в міжнародних проектах, жадобою до прогресу.

Молоді викладачі Тамара Мелешко і Олександра Паллаг цього року захистили дисертаційні роботи і здобули звання кандидатів біологічних наук, є передовими спеціалістами в галузі дослідження зв’язку людського мікробіому та некомунікативних хвороб, дослідження механізмів впливу на організм людини біологічно-активних речовин. Обидва спеціалісти мають навики імунологічних (ІФА) та генетичних (виділення ДНК, ПЛР в реальному часі тощо) досліджень.

 Тамара Вадимівна Мелешко                               Олександра Володимирівна Паллаг

   
     К. біол. наук, Леся Юсько, завуч кафедри та вірусолог за фахом, розробляє нові наукові курси і досліджує питання специфічної постковідної реабілітації пацієнтів.

Леся Сергііївна Юсько

 

К. мед. н., доц. Тетяна Задорожна, високопрофесійний фармаколог, застосовує інноваційні підходи навчання на практиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Олександрівна Задорожна

 

Завідувач аптеки DS, асистент кафедри Іван Липей навчає фармакології, використовуючи власний аптекарський та організаційний досвід.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Михайлович Липей 

К. біол. н., Калина Гоблик та асистент, лікар акушер-гінеколог Святослав Боршош  забезпечують читання гістології, надаючи дисципліні сучасного скерування, ознайомлючи їх з інноваційними медичними практиками, зокрема з основами імуногістохімії.

Гоблик Калина Михайлівна                        Боршош Святослав Юрійович
       Два аспіранти кафедри, одночасно є також унікальними за фахом спеціалістами, Світлана Тимощук  із двома вищими освітами (закінчила хімічний та біологічний факультети) є високопрофесійним бактеріологом, має досвід викладання на кафедрі, неабиякі організаційні та комерційні навики, та Роман Рукавчук – теж з двома вищими освітами (географічний і біологічний факультети) володіє біоінформаційними технологіями, формуючи авторські і вивчаючи наявні бази даних.

 Тимощук Світлана Андріївна                                Рукавчук Роман Олександрович

Інженери-лаборанти кафедри – Олександр Соколов та Марина Микуліна, забезпечують гармонійну роботу кафедри – всі організаційно методичні питання, документація, а найголовніше всі надважливі технологічні задачі, догляд за складним чисельним обладнанням виконується своєчасно і саме це є запорукою безперервної роботи як кафедри, так і науково-дослідницького і навчального Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок.

Микуліна Марина Іванівна                                         Олександр Олегович Соколов

Колектив кафедри систематично бере участь у вітчизняних та міжнародних проєктах (зокрема фінансованих програмою Горизонт 2020), співпрацює з багатьма установами, в тому числі і лікувально-діагностичними центрами краю (Превеншн, Астра-ДІА, PlusMed, Закарпатський обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології).

Саме завдяки ректору Ужгородського національного університету д. мед. н. професору В. І. Смоланці наявна матеріально-технічна база – з надсучасними приладами і сформованими сучасними лабораторіями для проведення практичних занять зі студентами з курсів «Біологічна та біоорганічна хімія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гістологія, цитологія та ембріологія» та «Фармакологія». До того ж ці навчальні аудиторії розміщені зараз у нових просторих приміщеннях наданими деканом стоматологічного факультету д. мед. н. професором Є. Я. Костенко.

Найбільшою гордістю кафедри є сучасна ПЛР-лабораторія, яка дозволяє здійснювати генетичні дослідження, в тому числі і в галузі вивчення мікробіому людини.

 

 Навчання студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-навичок.

Освітній процес має відповідати практичним потребам сучасних студентів і сприяти якісній підготовці майбутніх фахівців. Саме тому важливим є впровадження в освітній процес інтерактивних методів навчання.

Оригінальні лекції, практичні заняття для студентів проводяться з використанням мультимедійних та новітніх технологій. Студенти мають можливість на практиці застосовувати сучасні методи лабораторних досліджень в галузі мікробіології, біологічної хімії, гістології та фармакології.

На практичних заняттях з біологічної та біоорганічної хімії студенти мають можливість проводити різноманітні біохімічні тести, що допомагає їм вивчати та оцінювати фізіологічний стан людини.

 

 

За допомогою сучасного обладнання кафедри на практичних заняттях з дисципліни мікробіологія, вірусологія та імунологія студенти мають можливість здійснювати бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу, досліджувати антибіотикорезистентність мікроорганізмів за принципами EUCAST, тестування сучасних фармабіотиків. Також, слід відмітити можливість проведення молекулярно-генетичних досліджень, а саме виділення ДНК мікроорганізмів, визначення кількісного рівня бактеріальної ДНК за допомогою методу ПЛР у реальному часі, і завдяки цьому мають можливість наблизитися до дослідження мікробіому людини.

Наявність на кафедрі обладнання для імуно-ферментного аналізу (ІФА зчитувач з автоматичною системою промивання взірців) дозволяє студентам вивчати напруженість локального імунітету, що наразі є актуальним в зв′язку з пандемією COVID-19.

 

  На практичних заняттях з фармакології студенти мають можливість вивчати не тільки підбір з усіх існуючих найефективніший і найбезпечніший препарат для персоніфікованої терапії і профілактики з урахуванням супутніх захворювань, а також можливість застосування новітних фармабіотиків, які базуються на сучасних засадах П4 медицини.

 З огляду на те, що викладання гістології вимагає великої кількості ілюстративного матеріалу, малюнків, мікрофотографій на кожному занятті проводиться діагностика мікроскопічних препаратів, електронограм, розшифоровка гістологічних задач за допомогою сучасних мікроскопів та мультимедійних систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тільки професійний альянс науки та практики зумовлює ефективність існування кафедри.

Кафедра і науково-дослідницький та навчальний центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок отримує держбюджетні гранти для проведення наукових досліджень.

Співробітниками та здобувачами кафедри нині проводяться наукові дослідження, а саме виконання держбюджетної теми «Персоніфіковані підходи до діагностики, профілактики та лікування судинних захворювань із прогностичним моделюванням індивідуального розвитку атеросклерозу», в рамках якої проводяться когортні дослідження.

Під науковим керівництвом завідувачки кафедрою, професора Н. В. Бойко захищені 5 кандидатських дисертаційних робіт та виконуються ще 2 кандидатські дисертації.

Внесок кафедри у охорону здоров’я високо оцінено: професор Н. В. Бойко отримала подяку за вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю від керівництва УжНУ, ОДА, та Міністрів охорони здоров'я України М. Степанова та В. Ляшко.

Також працівники кафедри викладають нові авторські курси для студентів медичного факультету, а саме: «Доказова медицина» (зав. кафедри д.б.н.. проф. Надія Володимирівна Бойко), «Розвиток фармацевтичної промисловості» та «Біофармація та фармакокінетика» (к.б.н. Леся Сергіївна Юсько).
      Не секрет, що в Україні і на сьогоднішній день навчається велика кількість студентів з різних країн світу (близько 148 країн). Сучасність ставить все більш високі вимоги до навчання і практичного володіння іноземною мовою у повсякденному спілкуванні та професійній сфері. Навчання іноземних студентів в українських закладах вищої освіти – важливий чинник утвердження української держави як рівноправного партнера в межах світового освітнього простору. Саме тому серед важливих завдань у контексті інтеграції вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітнього простору є питання постійного підвищення якості освіти, модернізації її змісту та форм організації навчального процесу; розроблення та впровадження освітніх інновацій.

Посилання на нашу кафедру: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/fstomat-dep_diagnostics

 

За інф. кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: