Новини

18.08.2022
4971

До уваги вступників, які приймають участь у конкурсі за квотою-2. Списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

До уваги вступників, які приймають участь у конкурсі за квотою-2. Списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, листів МОН України та Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ":

– прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, розпочинається:

- з 11 липня для заяв в паперовій формі;

- з 29 липня для заяв в електронній формі;

та закінчується о 18:00 08 серпня (о 17:00 23 вересня в порядку додаткового набору);

– індивідуальні усні співбесіди та творчі конкурси для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, проводяться з 11 липня по 16 серпня включно (до 26 вересня в порядку додаткового набору);

– оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою‑2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в декілька етапів:

- основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня. Рекомендації під час основного етапу можуть бути надані вступникам, заяви та документи яких подано до Приймальної комісії не пізніше 17:00 16 серпня. Заяви та документи, які подано після 17:00 16 серпня розглядаються в порядку завершального етапу вступної кампанії. Вступники, які отримали рекомендації під час основного етапу, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня;

Списки рекомедованих до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2 17 серпня 2022 року


Кориговані списки рекомедованих до зарахування на місця держзамовлення за квотою-2 18 серпня 2022 року за окремими спеціальностями

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто документи, передбачені розділом VI Правил прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії, а також укласти договір про навчання між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, можуть підтвердити одну рекомендацію з найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така рекомендація була надана та мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому) в терміни, визначені в розділі V Правил прийому. Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступники, які отримали хоча б одну рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за квотою-2 і не виконали вимоги до зарахування за найвищою визначеною ними пріоритетністю у встановлений термін, втрачають право на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення, включаючи заяви за іншими пріоритетностями та можливість переведення на місця державного (регіонального) замовлення в межах вступної кампанії 2022 року.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

- завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. Прийом заяв та документів на завершальному етапі закінчується о 17:00 28 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

 Приймальна комісія

Категорії: