Новини

28.03.2024
750

Церемонія Doctor Honoris Causa, та наукова діяльність в 2023 році: в УжНУ відбулося засідання Вченої ради УжНУ

Церемонія Doctor Honoris Causa, та наукова діяльність в 2023 році: в УжНУ відбулося засідання Вченої ради УжНУ

У четвер, 28 березня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. На ній було розглянуто конкурсні та атестаційні справи, розглянуто інформацію про фінансову діяльність університету у 2023 році та нагороджено відзнакою «Почесний доктор ДВНЗ «Ужгородський національний університет» професора Кароля Янаса (Словаччина).

На початку засідання розглянули атестаційні справи. За рішенням Вченої ради, вчене звання професора по кафедрі господарського права отримав Василь Манзюк, професора по кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Оксана Товканець, доцента по кафедрі кримінального права та правоохоронної діяльності Михайло Гецко, доцента по кафедрі міського будівництва та господарства Ірина Куцина, доцента по кафедрі твердотільної електроніки та інформаційної безпеки Юлія Мисло, доцента по кафедрі обліку і аудиту Максим Яцко.

Також розглянули конкурсні справи. Згідно рішення Вченої ради, було обрано на посаду завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін  Надію Бойко, завідувача кафедри фізики напівпровідників Юліана Височанського, завідувача кафедри мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб Галину Коваль, завідувача кафедри економіки, підприємництва та торгівлі Олександра Молнара, професора кафедри терапевтичної стоматології Валентину Кулигіну, професора кафедри онкології Василя Русина та професора кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін Володимира Міцу.

Далі відбулося нагородження відзнакою  «Doctor Honoris Causa ДВНЗ «Ужгородський національний університет» депутата парламенту Словаччини, міського голову міста Поважська Бистриця,  керівника кафедри політології Тренчинського університету ім.А.Дубчека,  професора, доктора політичних наук, Кароля Янаса. Він є засновником школи політологів Тренчинського університету, автором 26 наукових монографій, понад 150 наукових досліджень та фахових стетей, науковим керівником 8 успішно-захищених кандидатів наук (PhD), а також активним громадським діячем. За його сприяння в місті Поважська Бистриця діє волонтерський хаб, який від початку широкомасштабної агресії рф надає допомогу українцям.

Про результати наукової роботи за 2023 рік та завдання на 2024 рік розповів проректор із наукової роботи Іван Миронюк. Він зазначив, що у 2023 році  науковці університету, виконували 11 наукових робіт  (7 фундаментальних, 2 прикладні та 2 наукові роботи молодих вчених) за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування 8 млн. 776 тис. 040 грн. (фундаментальні – 4876,040 тис. грн.,    прикладні – 900,000 тис. грн., наукові роботи молодих вчених – 3000,000 тис. грн.). У 2023 році, за результатами проведеного конкурсного відбору, розпочалося виконання  3 проєктів науково-дослідних робіт на загальну суму  2450,000  тис. грн., які фінансувалися за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Також слід відмітити, що в 2023 році розпочалась реалізація двох міжнародних наукових грантових проєктів «Розширення можливостей високих технологій для закладів вищої освіти» (Skills2Scale)» та «П’єзоелектричність в 2D-матеріалах: матеріали, моделювання та застосування» (акронім проєкту: Piezo2D)».

Іван Миронюк зазначив: «Результати досліджень наукових та науково-педагогічних працівників університету оприлюднено у монографіях, наукових статтях, навчальних посібниках і підручниках. За звітний період науковці університету видали 71 монографію, 17 підручників, 55 навчальних та 203 навчально-методичних посібників,  6 довідників, 100 збірників наукових праць, у тому числі 73 випусків періодичних фахових видань з категорії  Б  (23 видання), серед яких 37 випусків «Наукових вісників УжНУ» з 12-ти серій. Також науковцями університету у 2023 році опубліковано 1517 наукових статей та 1290 тез доповідей на наукових конференціях».

Науково-педагогічні працівники активно публікували статті у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe. Це, зокрема, 344 публікацій у Scopus та 220 публікації у Web of Scienсe. Колективам авторів здійснено преміювання на суму      2 млн. 382 тис. грн. за статті,  що були опубліковані в наукометричних базах Scopus та  Web of Science. 

Також на засіданні заслухали доповідь головного бухгалтера УжНУ Руслани Вовчанської та прийняли рішення затвердити Фінансовий звіт за 2023 рік та затвердити Фінансовий план університету на 2024 рік.

Крім цього,  прийняли рішення утворити в структурі науково-дослідної частини УжНУ Стартап-школу «StartUP School - UzhNU».

 

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: