Атестаційна комісія

Склад Атестаційної комісії

Державного вищого навчального закладу

«Ужгородський національний університет»

 

 Миронюк Іван Святославович, проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор – голова комісії.

 Король Ігор Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, д.ф.-м.н., доцент – заступник голови комісії.

 Мельник Олена Олексіївна, вчений секретар, к.т.н, доцент – секретар комісії.

Члени комісії:

1. Барчан Валентина Володимирівна,професор кафедри української літератури, д.філол.н., професор.

2. Барчій Ігор Євгенович, завідувач кафедри неорганічної хімії, д.х.н., професор.

3. Бисага Юрій Михайлович, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, д.ю.н., професор.

4. Козубовська Ірина Василівна, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, д.пед.н., професор.

5. Корсак В’ячеслав Васильович, професор кафедри хірургічних хвороб, д.мед.н., професор.

6. Мікловда Василь Петрович, завідувач кафедри економіки та підприємництва, д.е.н., професор.

7. Поп Степан Степанович, завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, д.ф.-м.н., професор.

8. Потапчук Анатолій Мефодійович, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти, д.мед.н., професор.

9. Приходько Володимир Панасович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор.

10. Рогач Іван Михайлович, завідувач кафедри соціальної медицини та гігієни, д.мед.н., професор.

11. Шафраньош Іван Іванович, завідувач кафедри квантової еклектроніки, д.ф.-м.н., професор.