Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації ДВНЗ “УжНУ”


Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації ДВНЗ “УжНУ”  створений з метою організації післядипломної педагогічної освіти, оперативного та якісного надання освітніх, навчально-наукових, проєктних, консультативних, інформаційних, інноваційних, практичних та інших освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог, що ставляться до педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Головною метою діяльності Центру є спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і осучаснення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування інші форми післядипломної освіти фахівців для задоволення потреб регіону.

Основними завданнями Центру є:

  • запровадження гнучкої системи безперервної освіти громадян, яка має на меті їх адаптацію до професійної діяльності в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин; 
  • розробка та впровадження різноманітних форм навчання його навчально-методичне, організаційне та інформаційне забезпечення.
  • надання методично-консультаційної допомоги;
  • поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх  досягнень науки і техніки.
  • підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх професійної готовності до самостійної професійної діяльності.