Кафедра хірургічних дисциплін

1.Навчальні цикли «Хірургія», «Оториноларингологія», «Офтальмологія», «Урологія», «Ортопедія і травматологія» для лікарів-інтернів відповідних спеціальностей

2.Цикли тематичного удосконалення з фаху «Хірургія»: (Сучасна герніологія, Сучасна колопроктологія, Захворювання гепатобіліарної системи, Сучасна септологія, Панкреатологія, Невідкладна раціональна абдомінальна хірургія), «Оториноларингологія» (Невідкладна допомога в оториноларингології, Доброякісні та злоякісні пухлини ЛОР органів, Негнійні захворювання вуха), «Офтальмологія» (Невідкладна допомога в офтальмології, Сучасні методи лікування глауком, Хвороби поверхні ока, Методи офтальмодіагностики змін очного дна при системних хворобах), «Урологія» ( Невідкладна допомога в урології, Ендоскопічна урологія ), «Ортопедія і травматологія» ( Базові принципи лікування переломів кісток, Діагностика та сучасні принципи лікування дегенеративних захворювань  та ушкоджень хребта, Дегенеративно-дистрофічні захворювання великих суглобів, Діагностика та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів )

3.Цикли спеціалізації з фаху «Хірургія», «Оториноларингологія», «Офтальмологія», «Урологія», «Ортопедія і травматологія»

Відповідальний за інформацію: Пацкань Богдан Михайлович
Дата оновлення сторінки: 09.12.2022